OPC-järjestelmä­ratkaisut

Klassinen OPC (DCOM)

Wapice suunnittelee ja toteuttaa OPC-järjestelmäratkaisuja teollisuuden vaativiin tarpeisiin. OPC on avoimen tiedonsiirron standardi, jota käytetään teollisuuden automaatiosovelluksissa integroimaan ohjaus- ja diagnostiikkasovelluksia prosessilaitteisiin.

Tiedonsiirto toteutetaan asiakas–palvelin-arkkitehtuurin (client–server) mukaisesti, standardin rajapinnan kautta, mikä mahdollistaa valmistajariippumattomien laitteiden ja sovellusten integroinnin. Wapice on toteuttanut sekä asiakas- että palvelinohjelmistoja teollisuuden lukuisiin eri tarpeisiin.

OPC:n hyödyt

  • Joustava: OPC on alusta- ja kommunikaatioriippumaton eli siinä on standardi kommunikaatiorajapinta
  • Edullinen: Vähemmän tarvetta integroinnille, räätälöinnille ja asennukselle
  • Nopea tuotekehityssykli: Standardien ohjelmistokomponenttien käyttäminen nopeuttaa tuotekehitystä
  • Luotettava: Standardien käyttäminen varmistaa teknisen toimivuuden

OPC Foundation -jäsenyys

Wapice on ollut OPC Foundationin jäsen vuodesta 2001 lähtien ja kehittää OPC UA -standardiin sekä elektroniikka- että ohjelmistoratkaisuja. Yksi näistä ratkaisuista on sulautettu OPC UA -palvelin.

Testing Augmented reality

OPC Unified Architecture

OPC Unified Architecture laajentaa perinteistä OPC-protokollaa mahdollistamalla tiedonkeruun, tiedonmallintamisen sekä luotettavan viestinnän eri laitteiden ja tietojärjestelmien välillä käyttöjärjestelmäriippumattomasti standardin rajapinnan kautta. OPC UA on suunniteltu turvallisuus- ja tietomallinnuksen vaatimuksia varten, joita uusimmat palvelukeskeisen arkkitehtuurin mukaiset sovellukset asettavat.

Wapice tarjoaa OPC UA-konsultointia, -koulutusta, -ohjelmistokehitystä sekä ratkaisuja vaativiinkin asiakastarpeisiin. Lisäksi Wapice toteuttaa OPC UA-asiakas ja palvelinsovelluksia sekä tiedonhallintaratkaisuja kaikille alustoille.

OPC UA:n hyödyt

  • Tukee useita alustoja: toimii missä tahansa käyttöjärjestelmässä
  • Käyttömukavuus: helppo konfiguroida ja ylläpitää
  • Plug-and-play: järjestelmäpohjainen teknologia
  • Tehokas suorituskyky: korkea luotettavuus ja viansieto
  • Valmiina tulevaisuuteen: laajempi liitettävyys

Sulautettu OPC UA palvelin

Tehokas, monialustainen palvelin

Wapice on toteuttanut OPC UA –palvelimen Linux-alustalle. Palvelinta voidaan käyttää mm. osana Wapicen IoT-TICKET® -esineiden internet alustaa. Toteutamme myös kokonaisia järjestelmäratkaisuja, jotka sisältävät asiakas- ja palvelinsovellukset.

Wapicella on takana pitkä kokemus OPC-ratkaisuista kymmenissä asiakasprojekteissa. Vuodesta 2001 lähtien Wapice on ollut aktiivinen jäsen OPC Foundation -järjestössä, joka huolehtii OPC-standardien ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

OPC UA on uusi arkkitehtuuri, jonka tarkoitus on korvata edelliset irralliset määrittelyt. OPC UA vastaa paremmin nykyajan tietoteknisen ympäristön asettamiin vaatimuksiin. Wapice on mukana kehittämässä ja ottamassa käyttöön tätä tulevaisuuden tiedonsiirtostandardia. Valitsemme kuitenkin joka asiakasprojektissa teknologiat asiakkaan lähtökohdista.

OPC UA Client
HMI / MES / ERP
OPC UA palvelin
Tietokanta
PLC
Digitaalinen I/O
Laite

Lue lisää UPC UA -standardista: