Palvelu­muotoilu

Autamme sinua luomaan mielenkiintoisia ja innovatiivisia digitaalisia tuotteita ja palveluita

Loistavat tuotteet ja palvelut erottautuvat ja jättävät jälkensä – meillä Wapicella on ollut kunnia tukea teollisuusyrityksiä matkalla digitalisaatioon vuodesta 1999 lähtien. Useimmista näistä yrityksistä on kehittynyt digitaalisia mestareita omilla aloillaan.

Teknologiakumppanina olemme suunnitelleet ja kehittäneet huippuluokan ohjelmistoja ja elektroniikkatuotteita, joita myydään maailmanlaajuisesti. Autamme sinua digitalisoitumisen jokaisella osa-alueella, ja olemme valmiit antamaan sinulle niin vaatimukset, prosessit, teknologiat kuin työkalutkin, joita menestyminen vaatii.

User-centered research

Käyttäjälähtöinen tutkimus

Käyttäjälähtöiseen tutkimukseen perustuva palvelujen suunnittelu takaa sen, että valmiin palvelun käytettävyys on parhaalla mahdollisella tasolla. Käyttäjien tärkeinä pitämillä asioilla ja suosituksilla on alusta lähtien keskeinen asema suunnitteluprosessissa. Käyttäjien tarpeet ovat aina etusijalla suunnittelupäätöksiä tehtäessä. Palvelun suunnittelussa käytetään iteratiivista mallia eli palvelua parannetaan jatkuvasti kehityksen aikana. Varmistamme, että prosessin ytimessä on käyttäjä eikä järjestelmä tai teknologia.

Käyttäjälähtöinen tutkimus ja suunnittelu ovat osa varsinaista suunnitteluprosessia eivätkä jotain mikä lisätään jälkeenpäin. Prosessimme käsittää sarjan menetelmiä ja tekniikoita, joita käytetään konseptoinnissa, käyttöliittymän/käyttökokemuksen suunnittelussa ja testauksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että käyttäjät otetaan mukaan prosessiin niin uutta digitaalista palvelua suunniteltaessa kuin uudistettaessa vanhaa. Tuloksena on aina hyvin suunniteltu palvelu, joka toimii täsmälleen halutulla tavalla.

User-centered research

Konseptointi

Palvelun suunnittelussa konseptoinnilla tarkoitetaan asiakkaan vaatimusten muuttamista kuvaukseksi, johon päästään ideoinnin ja innovoinnin kautta. Konseptoinnin aikana arvioidaan perusteellisesti käyttäjälähtöisen suunnittelun tuottamien luovien ja tuoreiden ideoiden toteutettavuus ja hyödyt.

Konseptointi perustuu innovatiivisiin ratkaisuihin, jotka sisällytetään teknisiin kuvauksiin. Ratkaisuja esitellään korkealaatuisilla käyttöliittymäluonnoksilla, joiden ulkoasu on lähellä tuotantovaiheen visuaalista ulkoasua. Kustannustehokkaalla konseptoinnilla varmistetaan, että kumpikin osapuoli ymmärtää kaikki tavoitteet ja vaatimukset ja että kummallakin osapuolella on yhteinen näkemys tulevasta hankkeesta.

User-centered research

Käyttöliittymäsuunnittelu

Palvelun suunnittelun lähtökohtana on luoda myönteinen käyttäjäkokemus helppokäyttöisellä digitaalisella palvelulla, joka on nimenomaan suunniteltu tietylle kohderyhmälle ja tiettyyn toimintaympäristöön. Ammattimaisella käyttöliittymän/käyttökokemuksen suunnittelulla varmistetaan, että valmis digitaalinen palvelu miellyttää käyttäjää.

Kun tarkoituksena on varmistaa, että digitaalinen palvelu auttaa käyttäjiä helposti saavuttamaan omat tavoitteensa, käyttöliittymän/käyttökokemuksen suunnittelulta vaaditaan entistä enemmän. Käyttöliittymän/käyttökokemuksen suunnittelukokemuksemme ansiosta uuteen innovatiiviseen ratkaisuun sisällytetään kaikki käytettävyyden elementit, kuten käytön helppous, intuitiivisuus, vuorovaikutus käyttäjän kanssa, toimiva asettelu ja tyylikäs ulkoasu. Suunnitteluryhmämme voi huolehtia käytettävyystestauksesta ja järjestää asiantuntijahaastatteluja ja -arviointeja, jotka auttavat ja ohjaavat kehitystä kohti erinomaista digitaalista palvelua.

User-centered research

Koemallintaminen

Palvelumallimme kustannustehokkuus perustuu nopeaan prototypointiin. Näin kehitetyn digitaalisen palvelun innovaatioista saadaan tietoa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Prototypointia tehdään kaikissa suunnitteluprosessin vaiheissa, jotta voidaan varmistaa hyvä tulos ja käyttäjien hyväksyntä. Prototypointi tuottaa syvällistä tietoa digitaalisen palvelun elinkelpoisuudesta ja käytettävyydestä sekä muista siihen liittyvistä näkökohdista.

Suunnitteluryhmämme voi luoda perustason prototyyppejä, joilla voidaan nopeasti ja edullisesti testata ja arvioida vaativiakin digitaalisia palvelukonsepteja ja uusia innovatiivisia ratkaisuja. Voimme aloittaa alkeellisista paperiprototyypeistä ja edetä kehittyneempiin vuorovaikutteisiin malleihin. Jatkuva iterointi auttaa tarkentamaan tavoitteita ja parantamaan konsepteja, jolloin tuloksena on erinomainen asiakaskokemus.

User-centered research

Toteutus

Asiantuntijamme muuttavat suunnitellun ratkaisun toimivaksi digitaaliseksi palveluksi. Asiantuntijoillamme on paljon tietoa alustariippumattomista järjestelmistä, tietoliikennejärjestelmistä, valvontajärjestelmistä, teollisista web-järjestelmistä, kaupallistamisesta sekä teollisuudessa käytettävistä ohjelmista ja työkaluista. Käytettävä teknologia voi koostua uusimmista huipputekniikoista ja työkaluista tai se voidaan sovittaa olemassa oleviin järjestelmiin – toimimme aina kulloisenkin hankkeen edellyttämällä tavalla.

Lisätietoa