Älykäs Vaasa: IoT-alusta pienentää hiilijalanjälkeä, sujuvoittaa liikkumista ja säästää kustannuksia

Banner image Banner image

Vaasan kaupungin uusi IoT-alusta tuo kustannussäästöjen lisäksi työkaluja hiilijalanjäljen pienentämiseen ja liikkumisen sujuvoittamiseen. Alusta syventää myös yhteistyötä kaupungin ja oppilaitosten kanssa. Järjestelmä pohjautuu vaasalaisen ohjelmistotalo Wapicen kehittämään IoT-TICKET-palveluun.

Vaasan kaupunki valitsi IoT-alustan, liikenteen tilannekuvan ja kiinteistöjen energiadatan seurannan palveluntuottajaksi Wapice Oy:n. Hanke rahoitetaan EU:n Innovaatioekosysteemisopimuksen kautta ja sen kokonaisarvo on 105 000 euroa kahden vuoden sopimuskaudella. Hanke käynnistyy huhtikuussa 2024.

– Vaasan kaupungin ja alueen korkeakoulujen hankkima IoT-alusta merkitsee merkittävää askelta kohti tietopohjaista päätöksentekoa ja kestävää kehitystä. Kehitettävä palvelu ei ainoastaan tue kaupungin hiilineutraaliustavoitteita ja tietopohjaista päätöksentekoa, vaan avaa myös uusia ovia tutkimuksen ja opetuksen maailmassa, kommentoi hankkeen projektipäällikkö Tomi Salo Vaasan yliopistolta.

Aiemmin kiinteistöt ja lämmitys muodostivat suurimman hiilijalanjäljen Vaasassa. Tilanne on kuitenkin kehittynyt suurin harppauksin puhtaammin tuotetun kaukolämmön ja ympäristöystävällisempien sähköntuotannon menetelmien kautta. Nyt ollaan siinä pisteessä, että liikenteestä on tulossa suurin hiilidioksidipäästöjen lähde.

Tiedolla johtaminen on tätä päivää ja uskon, että IoT-alustasta tulee Vaasan kaupungilla oiva työkalu useammallekin tulosalueelle. Aloitamme liikenteestä, mutta meillä on paljon muitakin hyödyntämiskohteita.

Jukka Talvi, kuntatekniikan johtaja, Vaasan kaupunki

– Haluaisin myös nähdä järjestelmien, kuten vaikkapa liikennevalojen, nykyistä älykkäämpää ohjausta eri datalajeja yhdistäen, kertoo Vaasan kaupungin kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi.

Vaasa

Alusta kokoaa tiedon yhteen paikkaan

Kun liikenteestä on tullut suurin hiilidioksidipäästöjen tuottaja, on selvää, että päästöjä täytyy kyetä leikkaamaan. Mutta kuinka se tehdään optimaalisella tavalla? Tässä kohtaa kaupungin kehittämisestä tulee tietojärjestelmätason kysymys.

IoT-alusta kokoaa olennaisen reaaliaika- ja ennustetiedon yhteen paikkaan, jonka pohjalta pystytään suunnittelemaan uudistuksia tietoon pohjautuen. Wapicen Tampereen kaupungille toteuttama IoT-järjestelmä palkittiin vuoden kansainvälisenä smart city -innovaationa juuri käytännön hyötyjen ansiosta.

IoT-alustan tuottama data tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden tutkia kaupungin dynamiikkaa, energiatehokkuutta, liikenteen sujuvuutta ja monia muita keskeisiä teemoja, jotka ovat tärkeitä edistäessä kestävää kehitystä.

Jukka Talvi, projektipäällikkö, Vaasan kaupunki

– Tämä hanke ei ainoastaan edistä Vaasan asemaa älykkäänä kaupunkina, vaan myös vahvistaa sen roolia edelläkävijänä kestävän kehityksen ja innovaation alueilla, projektipäällikkö Tomi Salo toteaa.

Hankkeen tässä vaiheessa pääpaino on liikenteen tilannekuvan kehittämisessä, mutta myös kiinteistöjen energiadatan hyödyntäminen tarjoaa mielenkiintoisia kehitysmahdollisuuksia.

– Reaaliaikainen seuranta ja järjestelmän ennakointikyky kiinteistöissä ja muissa seurattavissa kohteissa avaa uusia mahdollisuuksia. Jatkuva älykäs seuranta mahdollistaa nopean havaitsemisen ja reagoinnin erityistilanteisiin, kuten kehittymässä oleviin vikatiloihin ja muihin poikkeamiin, jotka yleensä lisäävät energiankulutusta tai aiheuttavat muuta haittaa ja lisäkustannuksia, arvioi Vaasan kaupungin energia- ja ilmastoasiantuntija Johanna Punkari.

– Myös järjestelmän jatkokehitysmahdollisuudet ovat kiinnostavia ja voivat luoda uusia työvälineitä sekä kaupungin että sen asukkaiden ja yritysten käyttöön. Samat lainalaisuudet pätevät muussakin seurannassa, kuten esimerkiksi ilmastonmuutoksen sopeutumistyössä, Punkari jatkaa.

Hankkeen vaikutus alueen tutkimus- ja koulutussektorille on merkittävä

Hankkeella on merkittävät mahdollisuudet vahvistaa Vaasan alueen tutkimus- ja koulutussektorin kilpailukykyä sekä kansallisella, että kansainvälisellä tasolla.

– Tutkimusprojekteissa relevantin datan kerääminen on usein haaste, mutta IoT-alustan myötä korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille syntyy pääsy arvokkaaseen, reaaliaikaiseen ja monipuoliseen dataan. Tämä mahdollistaa paitsi korkeatasoisen tutkimuksen, myös opiskelijoidemme syvällisen oppimisen ja käytännön osaamisen kehittymisen projekteissa, joissa hyödynnetään kotikaupungin dataa. Vaasan korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille alusta avaakin ovet uudenlaiseen yhteistyöhön, jossa tiedon jakaminen ja yhdessä oppiminen ovat keskiössä, Salo visioi.

Wapicelle hanke on lähellä sydäntä, kun kotikaupungista on kyse.

– Mahtavaa päästä tuomaan palkitut älykaupunkiratkaisumme myös Vaasaan. Odotan innolla, että saadaan peruspalvelut käyttöönotettua ja päästään sen päälle rakentamaan älykkäitä ohjauspalveluita. Erityisesti liikennedatan ympärillä näen paljon mahdollisuuksia muun muassa älykkääseen katuvalaistukseen ja liikennevalo-ohjaukseen liittyen, Wapicen älykaupunkiratkaisujen tuotepäällikkö Jari Kuusisto kommentoi.

Vaasan sähköallianssin kautta myös monen kumppanin teknologiset ratkaisut ovat yhdistettävissä uuteen IoT-alustaan.

– Esimerkiksi kumppanimme Destian tietotaito liikenne- ja kunnossapitosektorilla voidaan yhdistää mainiosti meidän teknologiaosaamiseemme. Tämä on todella hyvä juttu Vaasalle ja tuo pitkällä tähtäimellä aivan varmasti konkreettisia hyötyjä liikenteeseen ja kaupungin hiilijalanjälkeen, Kuusisto toteaa.

– Digitaalisuus ja tekoäly on siirtynyt hypen tasolta käytännön ratkaisuiksi, ja IoT-TICKET on tästä hyvä esimerkki. Nykyaikaisen digialustan avulla on helppo rakentaa tiedollinen ekosysteemi, johon voi halutessaan liittää sekä yliopiston ja AMK:n tutkimus- ja koulutustarpeita, että julkisen ja yksityisen puolen palveluntarjoajia eri toimialueilta. Olemme erityisen iloisia siitä, että voimme kehittää ympäristömme ekologisuutta ja samanaikaisesti parantaa alueen palvelutasoa ja tehokkuutta. Tekeminen on yhteistyötä, ja kaupungin osaaminen yhdistettynä alueen muuhun osaamiseen nostaa kaikkien asumisviihtyvyyttä, Wapicen toimitusjohtaja Pasi Tuominen kommentoi.


Article image: © Kimmo Makkonen / City of Vaasa