Atria hyödyntää Wapicen ratkaisua tuotantodatan keruussa

Wapice ja Atria rakensivat yhdessä Smart Factory -ratkaisun, jonka myötä tuotannosta saatava data kerätään automatisoidusti. Projektissa luotiin tietomalli datan keräämiselle ja lisäksi konfiguroitava tiedonkeruupalvelu. Molemmat on alusta lähtien suunniteltu siten, että ne on skaalattavissa konsernin laajuiseen käyttöön.

"Emme löytäneet valmiina tuotetta, joka olisi vastannut tarpeisiimme. Toisaalta emme myöskään halunneet sitoutua yhden toimittajan ekosysteemiin tässä asiassa. Niinpä lähdimme kehittämään omaa ratkaisua Wapicen kanssa", toteaa Atrian järjestelmäpäällikkö Pasi Marttila.

Lue koko tarina