Teknologiakumppanuus

Wapice tarjoaa läheistä teknologiakumppanuutta asiakkailleen, jotta he voivat hyötyä monipuolisten teknologioiden mahdollisuuksista. Olemme kehittäneet pörssiyhtiöiden tuotteita lähes 15 vuoden ajan.

Me uskomme innovatiiviseen yhteistyöhön, joka auttaa asiakkaitamme muuntamaan teknologioita hyödyllisiksi sovelluksiksi heidän yritystoiminnalleen. Tällä tavalla asiakkaamme voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa samalla kun me tarjoamme tukea ohjelmistojen ja elektroniikan kanssa.

Asiantuntemuksemme vaihtelee elektronisesta suunnittelusta sulautettuihin ohjelmistoihin sekä teollisuusohjelmistoihin että liiketoimintaratkaisuihin. Keskitymme toiminnassamme asiakkaidemme kaikkiin tietotekniikkatarpeisiin.

Teknologiayhteistyömme tukee tehokasta kommunikointia, jotta projektit valmistuvat määräajassa ja pysyvät budjetissa. Me pyrimme aina olemaan optimaalinen kumppani asiakkaillemme sekä hankkimaan lisäpätevyyttä tarpeen vaatiessa.

Teollisuudenalan palvelut

Palvelut teollisuuden alan järjestelmille ja alustoille

Toteutamme ensisijaisesti järjestelmiä koneiden ja laitteiden ohjaukseen sekä tuotannon ja varaston hallintaan. Tarjoamme ratkaisuja alustariippumattomiin järjestelmiin, kommunikaatiojärjestelmiin, valvontajärjestelmiin, teollisuuden web-järjestelmiin, viivakoodi- ja RFID järjestelmiin, tuotteistusprojekteihin ja räätälöityihin teollisuustyökalu-ohjelmistoihin ja järjestelmiin.

 • Graafiset 2D- ja 3D-trendinäytöt
 • Java EE -alustat teollisuuteen
 • Qt-pohjaiset alustariippumattomat järjestelmät
 • Mobiilisovellukset ja -ratkaisut
 • OPC DA / OPC AE / OPC UA -palvelimet ja asiakasohjelmistot
 • Valvontajärjestelmät ja -ratkaisut
 • Reaaliaikaiset monitorointiratkaisut (Windows, Linux, HMI)
 • Räätälöidyt teollisuustyökalu-ohjelmistot ja -järjestelmät
 • Teollisuuden Web-tekniikat
 • Tuotteistusprojektit
 • Käytettävyyden ja käyttöliittymien suunnittelu ja testaus
 • Viivakoodi- ja RFID-ratkaisut
 • Windows/Linux-pohjaiset järjestelmät

Liiketoimintapalvelut

Palveluita vaativien liiketoimintaratkaisujen toteuttamiseen

Yhdistämällä oman ohjelmistokehityksemme kaupallisten ja avoimen lähdekoodin ohjelmistotyökalujen kanssa luomme innovatiivisia ratkaisuja, jotka tukevat liiketoimintaprosessejanne ja auttavat teitä menestymään. Tavoitteena on, että tietojärjestelmät palvelevat käyttäjiä, mikä auttaa teitä saavuttamaan liiketoimintatavoitteenne. Tarjoamme teille kustannustehokasta työskentelytapaa, laaja-alaista osaamista, ohjelmistoasiantuntijoita ja ketterää projektinhallintaa.

Ratkaisukonsultointi

 • Prosessien ja toimintamallien konsultointi
 • Uusien liiketoimintamallien tukeminen IT-ratkaisuilla
 • Määrittelyt, esiselvitykset ja analysointi liiketoiminnan lähtökohdista

Teknologiakonsultointi

 • Määrittelyt ja esiselvitykset
 • Auditoinnit ja katselmoinnit
 • Teknologiaevaluoinnit
 • Järjestelmien infrastruktuurin ja suorituskyvyn parantaminen

Projektinhallinta

 • Projektin määrittely ja suunnittelu
 • Monitoimittajaprojektien hallinta
 • Laatukatselmoinnit

Business Intelligence (BI)

 • Liiketoimintatarpeiden kartoitus ja analyysi
 • Tietovarastosuunnittelu, BI-teknologiavalinnat ja arkkitehtuurisuunnittelu
 • Olemassa olevan Business Intelligence -ympäristön tehostaminen ja päivittäminen
 • Yleisimpien tekniikoiden hallinta (mm. Cognos, QlikView, MS Reporting Services)

Ohjelmisto- ja järjestelmäkehitys

 • Käyttöliittymien ja käytettävyyden suunnittelu
 • Arkkitehtuurisuunnittelu
 • Vahva osaaminen avainteknologioissa

Järjestelmäintegraatiot

 • Evaluoinnit ja tarvekartoitukset
 • Toimintamallien suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa
 • Teknisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus
 • Vahva osaaminen integrointiteknologioissa (mm. Microsoft BizTalk, Web Services, Sanomajonot)

Palvelut sulautetuille järjestelmille

Täyden palvelun yhteistyötä sulautetuissa järjestelmissä, elektroniikkasuunnittelusta ja ohjelmoinnista valmiiseen tuotteeseen

Mitä tarvitset: "Avaimet käteen"-kokonaisratkaisun tai vahvistusta projektiin? Vai haluaisitko ulkoistaa tuotekehityksen tai saada konsultointia teollisuuden sulautettuihin järjestelmiin liittyvissä asioissa?

Ohjelmointi

 • Ohjelmointikielet mm. C/C++, Java ME, Assembler
 • Ohjelmistotestaus

Käyttöjärjestelmät

 • Sulautettu Linux-, RTLinux- ja RTOS-järjestelmät

Mikroprosessorijärjestelmät

 • Prosessoriarkkitehtuurit: kokemusta yleisimmistä 8-64 -bittisistä prosessoreista (esim. ARM, PowerPC, X86, PIC, AVR)

Elektroniikkasuunnittelu (PCB)

 • PADS, piirikorttien layout ja tuotanto
 • Testaus
 • EMC-testaus

Kommunikointiteknologiat

 • Kenttälaiteväylät (CAN, CANopen, TCP/IP, DeviceNET, PROFIBUS, Modbus)
 • Langattomat kommunikointiteknologiat (GPRS, GSM, SMS, Bluetooth, WLAN, Zigbee)
 • Langalliset kommunikointiteknologiat (FTP, HTTP, HTTPS)

Ota yhteyttä