Global Runway Reporter takaa turvallisen, tehokkaan ja yhdenmukaisen kiitotien kuntoraportin

Banner image Banner image

Ohjelmistoyritykset Wapice ja TopP Oy sekä lentokenttien ja tiepintojen kitkanmittauslaitteisiin erikoistunut Moventor ovat kehittäneet ilmailualalle ratkaisun, jonka avulla yksinkertaistetaan ja yhtenäistetään kiitotien kunnon arviointia ja raportointia. Global Runway Reporter on globaaleille markkinoille suunnattu kattava ohjelmistopaketti, joka helpottaa kiitoteiden kunnonvalvonnan henkilöstöä raportoimaan kiitoteiden kuntoa ja automatisoimaan tiedonkulkua.

Kiitoteiden kunto ja kunnon tarkka sekä oikea-aikainen raportointi on yksi merkittävimmistä asioista, kun puhutaan lentoliikenteen turvallisuudesta. On sanomattakin selvää, että kiitoteiden on oltava hyvässä kunnossa, mutta vähintäänkin yhtä tärkeää on tiedon tarkkuus ja ajantasaisuus, jotta lentokoneen kapteeni pystyy suorittamaan lentoonlähdön ja laskeutumisen turvallisesti. Arviointi- ja viestintämenetelmissä on kuitenkin löytynyt merkittäviä maiden välisiä eroja – jopa turvallisuusriskejä, joita pyritäänkin nyt yhdenmukaistamaan uudella, maailmanlaajuisella lainsäädännöllä.

Runway

Kiitotien tilatieto suoraan lennonjohdolle ja lentokoneen ohjaamoon

Wapicen, TopP Oy:n ja Moventorin tarjoama Global Runway Reporter on uuden GRF-lainsäädännön mukainen raportointisovellus, jolla kiitotien tarkastajat pystyvät raportoimaan kiitotien kuntoa. Tarkastajat raportoivat sovellukseen havaitsemiaan esiintymiä kiitotiellä, jonka jälkeen sovellus päättelee raportoiduista tiedoista, miten esiintymät pitää tulkita lainsäädännön mukaisesti. Sovellus tarjoaa päätöksen tekoa tukevat työkalut tarkastajalle. Sovelluksella kiitotien kuntoraportti saadaan toimitettua tarkasti ja nopeasti lennonjohtoon sekä ohjaamomiehistölle.

"Tämä ilmailualalla jo käytössä oleva ratkaisu on helppokäyttöinen ja toimii myös mobiilisovelluksena, jolloin se kulkee kätevästi tarkistajan mukana kentällä. Ratkaisukokonaisuuteen kuuluva web-sovellus puolestaan helpottaa sovelluksen hallinnointia ja analysointia", kertoo Wapicen Head of User Experience Otto Bothas.

Aircraft

Global Runway Reporter tarjotaan joustavasti tarpeen mukaan joko SaaS-palveluna tai suoraan asiakkaan omalle palvelimelle asennettuna. Järjestelmä tarjoaa myös valmiita integraatioratkaisuja niin lentokenttien sisäisiin, että kansainvälisiin palveluihin. Näihin kuuluvat mm. integraatiot kansainväliseen ilmaliikenteen AFTN-verkkoon kansallisten Air Navigation Service tarjoajien kautta sekä Euroopan ilmaliikenteen viestipalvelusta vastaavan EUROCONTROL:n AIMSL-palveluun. Lisäksi järjestelmä voidaan integroida räätälöidysti muihinkin palveluihin.

Lentoasemat etsivät yhä enemmän ja enemmän kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joiden oletetaan kommunikoivan lentoasemien muiden järjestelmien kanssa. Siten integraatioratkaisuihin tutustuminen lentoteollisuudessa on ollut välttämätön ja mielenkiintoinen suunta. Olemmekin usein päätyneet konsultoimaan lentoasemia, miten integraatiot olisivat järkevintä rakentaa, kun kokemusta on kertynyt useista projekteista.

Mikko Kallio, Chief Executive Officer, Moventor

”Sovelluskehitys ilmailuteollisuuteen on Wapicelle luonnollinen jatkumo vaativien teollisuusratkaisujen tekemiselle. Lentoturvallisuus koskettaa meitä kaikkia, asettaen erityiset vaatimukset tarkkuudelle ja laadulle sekä toiminnallisuudelle aina tietoturvasta erilaisiin integraatioihin. Sovelluskehitys tällaiseen ympäristöön on tuonut uusia haasteita ja näkökulmia, kun vanhoja ja monimutkaisia järjestelmiä integroidaan moderniin sovelluskehitykseen”, jatkaa Bothas.


Moventor on lentokenttälaitteisiin ja sovelluksiin erikoistunut Suomalainen teknologiayritys. Ydinosaamisemme on kitkanmittauslaitteiden myynti, valmistus, tuotekehitys ja huolto globaalisti. Moventor – Makes Every Runway Safer.

Wapice on vuonna 1999 perustettu suomalainen täyden palvelun ohjelmistoyritys, jonka ratkaisut ovat alan johtavien teollisuus-yritysten käytössä ympäri maailmaa. Meidän tehtävämme on toimia asiakkaidemme teknologia-partnerina ja auttaa heitä hyödyntämään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Wapice luo älykkäämmän tulevaisuuden jo tänään.

TopP Oy on vuonna 1990 perustettu vankan ilmailualan käytännön kokemuksen omaava Suomalainen ohjelmistoyritys. Erikoisosaamistamme ovat lentokoneiden suoritusarvolaskenta ja kiitotien kunnon raportointi. TopP Oy edustaa alansa huippua myös kansainvälisesti. Olemme olleet mukana monissa kansainvälisissä kehitys- ja lainsäädäntö projekteissa muiden alansa huippua edustavien organisaatioiden kanssa kuten: NASA, Boeing, ICAO, EASA. TopP Oy – ”First pilot report might be too late”.


Kuvat: © Moventor