MM-kiekon ja huipputeknologian huumaa Nokia Arenalla – Wapicen tekoälyratkaisu optimoi ihmisvirtoja

Banner image Banner image

Parhaillaan käynnissä olevat jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut tarjosivat Tampereen kaupungille erinomaisen mahdollisuuden pilotoida tekoälypohjaista liikenteenseurantaratkaisua, IoT-TICKET® Smart Mobility Insightsia Nokia Arenan pohjoispuolella.

Ratkaisun avulla kevyen liikenteen väyliltä kerätään anonyymia dataa ihmisvirtojen liikkeistä, mikä auttaa ymmärtämään kisakävijöiden reittivalintoja ja mahdollisia ruuhkakohtia matkan varrella. Järjestelmän tehokasta käyttöönottoa edisti laadukas kumppaniverkosto – Wapice teki yhteistyötä mm. Signifyn, Edzcomin, NVIDIAn ja Node Solutionsin kanssa.

Sujuva kaupunkiliikenne edistää tamperelaista elämystaloutta

Viime vuonna valmistunut Nokia Arena tarjoaa puitteet lukuisille elämyksille, kuten maailmanluokan jääkiekon seuraamiselle. Tampereen kaupunki haluaa varmistaa tapahtumakävijöille parhaan mahdollisen vierailukokemuksen sujuvalla ja turvallisella tapahtumaliikenteellä sekä kannustaa niin kaupunkilaisia kuin vierailijoita suosimaan kevyen liikenteen vaihtoehtoja.

Tampereen kaupungin uuden Älykaupunki kaupunkilaisille -ohjelman yhtenä tavoitteena on kaupunkiympäristöstä havainnoidun tiedon käyttäminen kaupunkilaisten parhaaksi. Wapicen kanssa toteutetussa kokeilussa kaupungista uudenlaisella ratkaisulla saatavaa analysoitua tietoa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää monipuolisesti kaupungin eri toiminnoissa: esimerkiksi pitkän aikavälin kaupunkisuunnittelussa tai vaikkapa hyvin lyhyen aikavälin tapahtumien aikana tarvittaviin liikennejärjestelyihin.

Tehty kokeilu on myös erinomainen esimerkki yritysten kanssa tehtävästä yhteiskehittämisestä, joka hyödyttää kaikkia osapuolia.

Teppo Rantanen, Tampereen kaupunki

Datan avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa kevyen liikenteen käyttöä lisääviä keinoja, sillä liikennejärjestelyihin tehtyjen muutosten vaikutuksia voidaan seurata reaaliajassa IoT-alustalta. IoT-alustan rooli dataan perustuvan päätöksenteon mahdollistajana on keskeinen, sillä datan keräämisen ohella alustan avulla onnistuvat myös monipuoliset visualisointinäkymät sekä erilaisten datanlähteiden yhdistäminen.

Dashboard view of the traffic monitoring solution Liikenteenseurantaratkaisun hallintapaneelin näkymä.

Konenäkö on kustannustehokas ratkaisu kaupunkiympäristöön

Perinteisten liikenteenlaskentalaitteiden asentaminen on hyvin kallista ja aikaa vievää, mutta myös niiden tarkkuus voi olla heikko käyttötapauksissa, joissa halutaan tarkastella liikennettä useista eri suunnista tai erotella tarkemmin eri kulkupelit.

IoT-TICKET® Smart Mobility Insights hyödyntää Tampereen kaupungin olemassa olevaa kamerainfrastruktuuria ja kadunvarsiteknologiaverkkoa (KVT). Alueelle on rakennettu yksityinen Mesh-verkko, joka mahdollistaa uusien kameroiden tuomisen alueelle. Yksityiset Mesh- ja 5G-verkot ovat tulevaisuudessa tärkeä osa älykaupunkiratkaisuja, sillä ne lisäävät kaupunkianturoinnin mahdollisuuksia ja tuovat siihen joustavuutta.

Järjestelmän käyttöönotto sujui erittäin nopeasti ja joustavasti. Kokeilu on hyvä esimerkki uusien kuvankäsittelytekniikoiden ja koneoppimisen mahdollisuuksista kaupunkiympäristössä. Ratkaisu on myös hyvin kustannustehokas, sillä pääosin olemassa olevasta infrastruktuurista syntyvää tietoa voidaan hyödyntää uudenlaisissa käyttökohteissa. Näemme tässä ja muissa vastaavan kaltaisissa kuvien analysointiin perustuvissa ratkaisuissa merkittäviä mahdollisuuksia kaupungeissa myös kansainvälisesti.

Markku Niemi, Business Tampere

Ratkaisu on toteutettu tietoturvallisesti, GDPR-säännöksiä kunnioittaen: KVT-verkko on tiukasti suojattu ja kamerakuva käsitellään paikallisesti reunalaskentaa hyödyntäen, jolloin pilveen lähetetään vain laskennan tulokset.

Älykaupunki rakennetaan yhteistyössä

Tuomalla erilaisia osaamisia ja toimijoita yhteen voidaan rakentaa kestävä pohja älykaupunkiratkaisuille: oli sitten kyse teknologiaosaamisesta tai kaupungin asiantuntijoiden kokemuksista. Wapicen Jari Kuusiston mukaan jääkiekon MM-kisoihin tähdännyt pilotti on erinomainen esimerkki ekosysteemin voimasta:

Ratkaisun toteuttamiseen on osallistunut Wapicen ja Tampereen kaupungin lisäksi useita kumppaneita: hyödynsimme Signifyn verkkoteknologiaa sekä Edzcomin ja Node Solutionsin yhteistyössä tuottamaa verkkopalvelua. Konenäköratkaisussa hyödynnettiin NVIDIAn GPU-teknologiaa ja NVIDIA Metropolis -yhteistyön kautta saatua NVIDIA-asiantuntijuutta.

Erityisen kiitoksen haluaisin antaa Node Solutionsin asiantuntijoille Juho ja Matti Ylikorvelle, jotka ovat tehneet erinomaista työtä verkko- ja palvelininfrastruktuurin pystytyksessä!

Jari Kuusisto, Product Manager, Wapice

Tampereen kaupunki on solminut Wapicen kanssa 10-vuotisen yhteistyösopimuksen IoT-alustahankinnan tiimoilta ja toteutettu tekoälyratkaisu onkin yksi esimerkki alustan käyttötapauksista. Toteutetun ratkaisun käyttöä tullaan jatkossa laajentamaan kaupungin liikennesuunnittelun tiedolla johtamisen tarpeisiin, keskittyen erityisesti hiilineutraalien liikkumismuotojen osuuden kasvattamiseen. IoT-alusta on rakennettu tukemaan erilaisia tiedonkeruuratkaisuja, langattoman verkon vaihtoehtoja sekä tietojärjestelmäintegraatioita, mikä mahdollistaa älykaupunkiratkaisujen joustavan kehittämisen ja vähentää teknologialukkoja.

Ilmoittaudu mukaan Tampereen älykaupunkiviikoille!

Kesäkuun puolivälissä Nokia Arenalla tapahtuu jälleen, kun tiedeyhteisöt, innovatiiviset yritykset ja kaupunkikehittäjät kokoontuvat yhteen keskustelemaan tulevaisuuden älykaupunkiratkaisuista.

Myös Wapice on mukana Tampereen älykaupunkiviikoilla 14.–15.6., joten ilmoittaudu mukaan ja tule tapaamaan meitä:

Ilmoittaudu

Kiinnostaako yksityisen langattoman verkon hyödyntäminen älykaupungeissa? Tampereen kaupunki ja Signify julkaisevat älykaupunkiviikoilla aiheesta white paperin, jossa myös Wapice on mukana!

Lue lisää

Älykäs Tampere: IoT-alusta toimii kaupunkipäättäjän tukena ja parantaa asukaskokemusta
Signify LinkedIn


Artikkelikuva: Kisayleisöä saapumassa Nokia Areenalle. Kuva: Skyfox Marko Kallio, Tampereen kaupunki