Digitaalisuuden historia Wapicella

Abstract

Wapice on 17 vuotias kasvuyritys, joka on 7 vuoden välin kolminkertaistanut henkilökuntansa ja liikevaihtonsa. Wapice on ollut digitaalisuuden pioneeri perustamisestaan lähtien. Yritys on syntynyt mobiilin internetin maailmaan ja laajentanut palvelunsa kattamaan teollisuuden koko ohjelmistotarpeen.

Silloin kun kaikki alkoi, oli WAP

Wapice perustettiin vuonna 1999 marraskuussa. Kuukautta aikaisemmin, lokakuussa 1999, Nokia oli lanseerannut WAP puhelimen mallia Nokia 7110. Tuotteen avulla ensimmäistä kertaa pystyttiin puhelimella selailemaan web-sivuja ja liittymään internettiin. Nykyään, vuonna 2017 tämä on antiikkia, mutta silloin, vuonna 1999, se oli jotain mullistavaa ja uutta – Nokia johti tuolloin koko maailmaa – silloin kaikki oli suurta. Wapice perustettiin samantien kunnianhimoisena tavoitteenaan kehittää juuri julkaistun WAP pinon päälle high-tech teollisuussovelluksia, tavoitteenaan maailman markkinat - tietysti. Muita vastaavia yrityksiä oli Wapit Oy, joka kuitenkin keskittyi loppukäyttäjäratkaisuihin (btc). Wapice toimii btb-tasolla. Tänään voidaan sanoa, että Wapice on toiminut IoT-alueella menestyksekkäästi kohta 20 vuotta, WAP ei tosin ollut ohjelmistossa kauaa.

Nokia 7110

Kuva 1: Nokia 7110 WAP puhelin on osa suomalaista historiaa kun NOKIA oli maailman johtava mobiilitoimittaja. Silloin maailma oli pieni Suomelle ja kaikissa ratkaisuissa tähdättiin itseisarvoisesti maailmanlaajuiseen levitykseen.

Wapicen tavoitteemme oli WAP-teknologian avulla auttaa teollisuusasiakkaitamme menestymään liiketoiminnassaan. Näkemyksemme oli tuolloin, että mobiilisuus liitettynä internettiin tulee muuttamaan niin yksilöiden kuin teollisuuden liiketoimintamuodot. Kokemukseemme WAP-teknologiasta lukeutuu mm. WAP-pohjaiset älyohjatut teollisuusjärjestelmät, joista yhtenä sovelluksena oli Tuusulan asuntomessualueella vuonna 2000 oleva älytalo, jossa valoja, lämmitystä, ilmastointia ja puutarhan laitteita ohjattiin WAP-puhelimella. Kehittämämme teknologia toimi ja se tuotteistettiin asiakkaamme toimesta [1]. Ongelmana siinä vaiheessa oli kuitenkin ekosysteemin puute ja sen aikaisten puhelimien käytettävyys.

Nokia Networksin toimitusjohtaja Sari Baldauf on myöhemmin todennut, että Nokian yksi virhe oli uskomus mobiilisuuden voittokulkuun, kun itse asiassa kyseessä oli internetin voittokulku [2]. Wapice on tästä kehityskulusta yksi esimerkki. Totesimme Wapicella pian, että WAP:n varaan ei voinut businestä rakentaa. WAP oli mobiilia internettiä, mobiliteetti vaatii helppokäyttöisyyttä käyttäjälle, mutta myös determinististä ja tehokasta kehitysympäristöä sovelluskehittäjille. Tarvitaan ekosysteemi, joka toimii ja on käyttäjilleen kannattava. Teknologia toimi, mutta laite- ja käytettävyysnäkemys ei ollut tässä vaiheessa vielä riittävän pitkällä. WAP-puhelimet eivät olleet taaksepäinyhteensopivia, nappulatekniikka oli hankala käyttää puhelimissa, lisäksi ohjelmiston kehitysympäristö tuolloin oli suoraan sanottuna tehoton ja työläs. WAP:n kanssa Wapice oli ajautumassa ongelmiin.

Uutta kohti, ensimmäinen suuri harppaus

Huomatessamme Wapicella, että mobiliteetti ei ole se kuningasajatus – ainakaan vielä tuolloin vuonna 2000 – me adaptoiduimme nopeasti lähimpään toimivaan teknologiaan - sulautettuun internettiin. Lähdimme siitä, että avullamme teollisuuden laitteet liitetään internettiin. Wapicen slogan oli vuosina 2000 – 2007 ”Connecting Industrial Devices to Internet”. Tämä slogan sinänsä on ajan tasalla tänäänkin. Itse asiassa ei se meistä ole mihinkään lähtenyt vieläkään, sen päälle on vain tullut muutakin. Slogan muuttui ”Software Expert” – nimiseksi vuonna 2008 ja ”Technology Partner” vuonna 2012. Uudet sloganit pitävät sisällään entisen, koska palvelupaletti on laajentunut koko ajan. Asiakkaat ovat antaneet meille koko ajan enemmän vastuuta. Internetpohjaisuudesta ja teollisuuden internetkäytöistä tuli jo vuonna 2000 yksi merkittävistä toiminnan osa-alueista Wapicella. Voidaan silti sanoa, että alkuperäinen sloganimme ”Connecting industrial devices to internet” on tänään vuonna 2017, ajantasaisempi kuin koskaan. Wapice onnistui ensimmäisessä nopeassa suunnanmuutoksessaan täydellisesti. Olemme mukana useissa teollisuuden järjestelmien toteuttamisessa, joissa internet on avainasemassa. WAP, vaikkakin on itsessään historiaa, muistuttaa meitä edelleen siitä, että käytettävyys, ekosysteemi ja asiakkaan menestys on tärkein, joka vie meitä eteenpäin – tämä on opetus, josta olemme ammentaneet paljon.

Protokollat ovat business as usual

Kun teollisuuden laitteita liitetään nettiin, niin oleelliseksi asiaksi tulevat kenttälaiteväyläprotokollat. Teollisuuden laitteet sisältävät erityyppisiä protokollia ja niiden avulla on helppo käsitellä laitteen muuttujia ja siihen liitettyjä antureita. Käytetyt protokollat olivat teollisuuden protokollia langallisina RS-485, Ethernet-pohjaisina- tai langattomina 2.4GHz-pohjaisia. Nimiesimerkkejä Modbus, Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Bacnet, BLE, Zigbee jne. Liikkuvissa työkoneissa erityisesti CAN oli käytössä. Tällä hetkellä Wapicella on käytännön kokemusta kymmenistä eri protokollapinoista ja niiden ohjelmoinnista ja toteutuksesta eri toimialueilla. Tälläisiä asiakkaittemme toimialueita ovat mm. kone- ja laiteteollisuus, meriteollisuus, liikkuvat työkoneet, kiinteistöautomaatio, energiajärjestelmät ja logistiikka. On tilanteita, joissa protokollan tuoma yhteensopivuus on heikko tai pitää liittää eri protokollia käyttäviä laitteita yhteen. Tällöin tarvitaan jokin tapa yhteensovittaa eri protokollien data ja yhteismitallistaa se.-Tälläiseen integrointiin on omiaan OPC (Open Platform Communication) ja OPCUA. Wapice on ollut OPC foundationin jäsen vuodesta 2001 ollen yksi pioneereista OPC teknologia kehittämisessä ja käyttöönotoissa Suomessa. Olemme myös kehittäneet OPCUA-yhteensopivaa elektroniikkaa [3].

Sulautetut järjestelmät ja java, asiakas ensin

Wapicen toimintaa on leimannut alusta asti laaja-alaisuus. Oppikirjaesimerkit vuonna 2000 kertoivat, että pitää keskittyä kapeaan alueeseen ja olla siinä maailman paras. Kuulin tämän eri tahoilta useasti. Me kuitenkin teimme juuri päinvastoin. Me kokosimme laajan paletin teknologioita ja keskityimme olemaan asiakkaidemme ongelmanratkaisija. Meiltä löytyi aina oikea avain kulloinkin eteentulevaan ongelmaan. Teknologiapalettimme mukautui vastaamaan asiakkaidemme tarpeita – me olemme siis maailman paras ja erityisesti sopivin yhteistyökumppani vastaamaan asiakkaamme ohjelmisto tarpeisiin. Tässä mielessä focuksemme on ollut tarkka – me olemme teollisuus asiakkaitamme varten keskittyvä ongelman ratkaisija. Olemme aina puhuneet vähän ja tehneet enemmän.

Aluksi teimme pääasiassa sulautettua koodia. Havaitsimme nopeasti, että sulautettu koodi ei yksin ratkaise asiakkaan ongelmia. Suuremmat järjestelmät edellyttivät Windows, Linux ja Java koodia. Näin meille muodostui kuin itsestään kolme tiimiä; sulautettu, Windows/Java tiimi ja business tiimi.

Segments

Kuva 2: Wapicen osaaminen on ryhmitetty kolmeen eri segmenttiin, joissa kullakin on oma teknologinen osaamisalueensa. Ohjelmistoalihankinta edellyttää jatkuvaa ja tehokasta uusiutumista.

Tiimit kasvoivat ja teknologioita tuli lisää. Tiimeistä muodostui segmenttejä ja lopulta kussakin segmentissä oli yli 100 osaajaa. Teknologiakirjokin oli muodostunut huomattavaksi. Kaiken teknologiavyöryn yhtenä johtavana ohjenuorana on ollut käytettävyys. Me olimme oppineet jo varhain käytettävyyden ja ekosysteemin merkityksen. Wapice on tuonut korkeatasoiset teknologiset ratkaisut käytettävyydeltään huolellisesti muotoiltuina asiakkailleen.

Wapicen osaaminen kattoi jo aikaisessa vaiheessa suurteollisuuden tarpeen elektroniikasta ERP-järjestelmiin. Hyvin harvat teollisuuden ohjelmistotoimittajat kykenivät näin laajaan palvelukonseptiin. Konsepti on ollut mahdollinen Wapicen systemaattisen ja hajautetun teknologiankehitysvastuun ansiosta. Konseptista on nykyään erityistä hyötyä kun toteutetaan IoT-järjestelmiä. Wapice oli valmistautunut digitaalisuuden vallankumoukseen systemaattisesti jo vuodesta 2005. Uusia IoT-teknologioita tulee tällä hetkellä nopeaa tahtia. Erityistä huomiota tulee kiinnittää palvelumuotoiltuihin digitalipalveluihin. Siinäkin Wapicella on käytössään lähes 100 henkilön busines segmentti ja laaja kokemus niin digitaalisestä myynnistä (Summium) kuin lukuisista digitalisointiprojekteista. Palvelumuotoilu on ollut meillä agendalla jo kauan, olemme kutsuneet sitä nimellä massaräätälöinti. Nykyajan palvelumuotoilu on tätä vielä laajempi käsite, olemme olleet näiden asioiden kanssa tekemisissä jo lähes 20 vuotta.

Wapicen tuotteet: Summium ja IoT-TICKET

Wapicen pääbusiness on kehittää ohjelmistoalihankinta osaamistaan ja toteuttaa asiakasprojekteja menestyville päämiehillemme. Olemme kehittäneet kussakin segmentissä olevaa teknologiaa, niin että kansainvälisesti toimivat asiakkaamme voivat luottaa osaamisemme tasoon ja rakentaa sen varaan luotettavia ohjausjärjestelmiä, simulointijärjestelmiä ja viime aikoina digitaalisuuden ydinratkaisuja.

Ohjelmistoalihankinnan ohella olemme kehittäneet menestyksekkäiksi tuotteiksi muutamia eteentulleita projektikokonaisuuksia. Ensimmäinen oli Summium, jonka kehitys aloitettiin vuonna 2001 nimeltä konfiguraattori. Se perustui aluksi asiakkaalle tehtyyn projektiin. Asiakas suositteli meitä myös toiselle asiakkaalle , jolloin itse projekti piti tuotteistaa. Summiumilla on nyt useita kymmeniä teollisuusasiakkaita asiakkaana, mukana useita pörssiyhtiöitä. Summiumin sivut ovat summium.com

Toinen tuotteistettu projekti on IoT-Ticket. Se eli elämäänsä WRM-nimisenä vuodesta 2005 vuoteen 2015, jolloin se nimettiin IoT-Ticketiksi. Kyseessä on nykyajan termein kerrottuna IoT-alusta. Kehitys on ollut suoraviivaista, mutta ainoastaan näin myöhemmin seurattuna. Seuraavassa kappaleessa kerrotaan esimerkinomaisesti IoT-Ticketin historia. IoT-Ticketin sivut ovat: iot-ticket.com

WRM:stä IoT-Ticketiksi

Wapicella siirryttiin Internet pohjaisiin ratkaisuihin 2000–luvun alussa. Silloin huomasimme että asiakasprojekteissa toistuivat samat osakokonaisuudet; sulautettu laite, langaton tiedonsiirto, tietokanta ja hallinta- ja monitorointiliittymä järjestelmään. Näin Wapice päätti vuonna 2005, että kannattaa kehittää alusta, joka pitää sisällään etähallintajärjestelmän geneeriset osuudet optimoituina ja tuotteistettuina. Aloimme kehittämään platformia, jossa helppokäyttöisyys olisi lähtökohtana. Ensimmäinen platformi WRM2.0 (Wapice Remote Management) tuli käyttöön vuonna 2007, se oli varsin yksinkertainen tiedonkeruujärjestelmä, sisältäen eletroniikan, tiedonsiirron, tietokannan ja käyttöliittymän. Tiedonsiirto oli yksisuuntaista ja käyttöliittymä oli web sovellus. Seuraava lanseeraus, WRM3.0 tuli käyttöön vuonna 2009, siinä oli mukana raportointiominaisuuksia, mittapisteiden hallintaa oli parannettu ja tiedonsiirrosta tuli kaksisuuntainen.

Vuonna 2011 lanseerattiin WRM4.0, jolloin mukaan tuli ensimmäisen kerran widget pohjainen web-sovellus, jossa oli toiminnallisuudet esitetty Flow-ratkaisulla. Flow on täysin graafinen tapa rakentaa toiminnallisuus, ohjelmointia ei tarvita. Järjestelmän konfigurointi tapahtui vielä Windows sovelluksella.

Vuonna 2013 lanseerattiin WRM5.0, joka oli käyttöliittymältään selainpohjainen ja jossa myös Flow-ohjelmointi oli web-pohjaista. Vuoden 2015 versioon otettiin käyttöön kokonaan HTML5 selainpohjainen teknologia, niin dashboardin, sen rakentamiseen, Flow-ohjelmointiin kuin raportointiinkin, big-data tyyppinen NoSQL tietokanta, raportointikanta, REST-API liitynnät. Tuote muuttui niin paljon, että tuote nimettiin uudestaan IoT-Ticketiksi 1.0. Tuote on matkalippu IoT-maailmaan.

Vuonna 2017 IoT-Ticket 2.0 lanseerataan ja siinä on mukana entisestään parannettu raportointiosio, skaalattavaksi kehitetty analytiikkaosio, microservice arkkitehtuuri ja lukuisa määrä sekä käytettävyys, että toiminnallisuusparannuksia. IoT-Ticketin myötä voitiin todeta, että alkuperäinen vaatimus helppokäyttöisyydestä oli saavutettu ja jopa ylitetty.

History of IoT-TICKET

Kuva 3: IoT-Ticketin kehityspolku, tuotteeseen on investoitu vuosien aikana lähes 10 miljoonaa Euroa ja huomattava määrä innovatiivisuutta.

IoT-TICKET platform

Kuva 4: IoT-Ticket on nykyään IoT-alustana teollisuuden tarpeet huomioiva kokonaisuus. Se on IoT-office ratkaisu sisältäen kaikki tarvittavat elementit teollisuuden IoT-tarpeisiin.

Toinen suuri harppaus, digitalisaatio tulee uudestaan

Wapice on ollut digitalisaatioon liittyvän teknologian kehittämisen pioneeri teollisuuden palvelijana. Nyt tämä teknologia on tulossa voimakkaasti käyttöön laajemminkin teollisuudessa ja yhteiskunnassa. Se miten se tulee ja missä se tulee on kuitenkin kaikille uutta ja osin yllättävää. Kyseessä on polveileva ja osin hallitsematon prosessi. Mahdollisuuksien kirjo on laaja ja kehityksen ennustaminen on vaikeaa. Wapicella on hyvät lähtökohdat olla edelleen kehityksen eturintamassa. Olemme kehittäneet niin digitaalisuuteen soveltuvia teknologioita, kuin platformejakin, joilla on myös laaja käyttäjäkunta. Olemme platformien käytettävyydessä olleet selkeästi johtava toimija – IoT-Ticketissä käytettävyys on kokonaan uudella tasolla verrattuna muiden tuotteisiin. Tässä vaiheessa laakereilla ei voi levätä vaan nyt on kiihdytettävä kone äärimmilleen. IoT ja digitaalisuus tarkoittaa eri osapuolille eri asioita. Joissakin tapauksissa samoilla sanoilla verrataan täysin eri tason asioita ja järjestelmiä. Kentällä on myös paljon tietämättömyyttä, jopa huolta uudesta teknologiasta.

Wapicen yksi tarkoitus on poistaa huolet ja varmistaa asiakkaiden menestys pitämällä heidät digitaalisuuden eturintamassa monin eri tavoin. Tehtävämme on myös varmistaa, että asiakas pystyy tekemään todellista liiketoimintaa uudella alueella käytettävyydeltään, toimivuudeltaan ja palvelumuotoilultaan tehokkaalla tasolla, jossa myös todellinen, realistinen linkki teknologiaan säilyy. Wapicella on selkeä tiekartta edetä, etuna meillä on ainutlaatuisen pitkä kokemus, siitä mikä toimii teknisesti ja olemme uusien teknologioiden toteuttajina erinomaisessa asemassa. Palvelumuotoilu, ekosysteemi ja laajennetun win-win käsitteen lanseeraus on laajasti menossa asiakaskunnassamme. Tässäkin asiassa me voimme todeta Wapicella ”Huolet pois – me digitalisoimme busineksenne”

IoT-TICKET AR

Kuva 5: Kuvassa Wapicen insinöörit käyttävät IoT-Tickettiä lisätyn todellisuuden avulla Hannoverissa 2017. Koneet ja laitteet saadaan nettiin myös virtuaalisesti.

Wapice tänään

Wapice on teollisuuden ohjelmistopartneri, joka on erikoistunut toimittamaan sekä räätälöityjä ohjelmisto- ja elektroniikkaprojekteja että tuotteita teollisuudelle. Wapice on laajan palvelun ohjelmistotalo, jonka osaaminen kattaa elektroniikan suunnittelun, kokonaiset ohjelmistojärjestelmät ja ERP- ja Business Intelligence- liityntöjen, ratkaisujen ja integrointien ja digitaalisuus projektien toteuttamisen palvelumuotoiluineen. Wapice on tuotekehityksen strateginen partneri usealle kansainvälisesti toimivalle suuryritykselle. Asiakkaat ovat energian-, kone- ja laitevalmistuksen-, meriteollisuuden- , sähköautomaation sekä tuotannon suuryrityksiä. Historiastaan johtuen käytettävyys ja palvelumuotoilu, on ollut yksi Wapicen kehityksen kulmakiviä alusta asti. Jatkuva muutos luo aina uuden mahdollisuuden palvella entistä paremmin. Wapice on menestyksekäs kasvuyritys. Wapice sai valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon vuonna 2016.

Wapice in numbers

Kuva 6: Wapicen liikevaihto ja henkilöstö on kasvanut tasaisesti jo kohta 20 vuotta. Vuosi 2017 pylväikössä on ennuste.

Lähteet


  1. ABB WAP-ratkaisu vuodelta 2001
  2. Martin Sandelin, Juha Partanen, Nokian jalokivi, Tarina suomalaisesta DX200 puhelinkeskuksesta, Espoo 2015.
  3. OPCUA Sulautettu serveri