Elinvoimaiseksi kaupungiksi Signifyn ja IoT-TICKETin avulla

Älykkäät kaupunkiratkaisut pienentävät hiilijalanjälkeä ja parantavat kaupungin vetovoimaa

Helsinki, Suomi – Signify (Euronext: LIGHT), maailman johtava valaistuksen asiantuntija, ja IoT-TICKET, kansainvälisesti palkittu älykaupunkialusta, tarjoavat valmiita ratkaisuja kaupungeille, joiden tavoitteena on entistä elinvoimaisempi tulevaisuus. Signifyn BrightSitesilla voidaan kaupungeissa ottaa käyttöön langaton verkkoyhteys kustannustehokkaasti, ja IoT-TICKETillä voidaan muuntaa kaupungin sovelluksista kerätty datavirta vaikkapa tarkemmaksi liikennelaskennaksi, pysäköinnin optimoinniksi, ennakoivaksi valaistuksenhallinnaksi tai tehokkaammaksi kiinteistöjen ja ulkoalueiden ylläpidoksi.

BrightSites yhdistää älykaupungin toiminnot samaan verkkoon

BrightSites on Signifyn uusimpia innovaatioita, jonka avulla voidaan luoda nopea ja luotettava verkkoyhteys kaupunkialueille olemassa olevan katuvalaisininfrastruktuurin avulla. Sen käyttöönotto on nopeaa ja helppoa, sillä langatonta valokuitua ei tarvitse kaivaa maahan. Lisäksi vältytään hiilidioksidipäästöiltä, joita syntyisi kaivuutöistä, ja kaupunkimaisema säilyy eheänä.

"BrightSites on erinomainen ratkaisu, sillä se voidaan ottaa käyttöön kaupungin valaisinvaihtojen yhteydessä. Esimerkiksi perinteisiä valonlähteitä käyttävät katuvalaisimet voidaan korvata gigabit-valaisimilla ja älykkäästi ohjattavilla LED-katuvalaisimilla. Valaisinten päivitys lediin ja valopistekohtaiseen ohjaukseen parantaa merkittävästi valaistuksen energiatehokkuutta, sillä LED-valaisimilla on matalampi energiankulutus ja ohjauksen ansiosta valaistus on päällä vain tarvittaessa. LED-valaistuksella voidaan säästää jopa 70 % sähkönkulutuksesta, kun sillä korvataan perinteinen valaistus1. Valopistekohtainen ohjaus mahdollistaa lisäksi älykkäiden ratkaisujen käyttöönoton kaupunkiympäristössä", sanoo Signify Finland Oy:n maajohtaja Piia Hänninen.

Smart city

IoT-TICKET lisää kaupungin elinvoimaa ja tuo kustannussäästöjä

IoT-TICKET on ohjelmistoyhtiö Wapicen kehittämä, useampaan kertaan palkittu suomalaisinnovaatio, joka tekee siirtymän kohti älykaupunkia helpommaksi ja nopeammaksi. Kaiken keskiössä on IoT-alusta, joka tuo yhteen lukuisten erillisten sovellusten datavirrat ja mahdollistaa niiden muuntamisen täysimittaisiksi älykaupunkipalveluiksi.

"IoT-TICKET tuo kaupunkipäättäjien eteen reaaliaikaisen tilannekuvan, joka mahdollistaa aidon datalla johtamisen. Näin rajalliset resurssit saadaan kohdistettua sinne, missä niistä saadaan paras hyöty ja voidaan minimoida virheinvestoinnit. Konkreettisia kuntalaisille näkyviä hyötyjä ovat mm. parantuneet palvelut, tehokkaampi joukkoliikenne sekä liikennejärjestelmien, katujen ja yleisten alueiden kehittyminen. Samalla järjestelmä pienentää myös kaupungin hiilijalanjälkeä, tukee paikallista yritystoimintaa ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia", kertoo IoT-TICKETin älykaupunkipalveluiden tuotepäällikkö Jari Kuusisto.

Saatavilla erilaisia ratkaisuja älykaupunkien tarpeisiin

Signify ja Wapice tarjoavat kaupungeille erilaisia valmiita pakettiratkaisuja. Yksinkertaisin peruspaketti kattaa valopistekohtaisesti ohjattavat LED-valaisimet, älykkään valaistuksen ohjauksen, ja IoT-TICKETin tarjoamat laadukkaat raportit ja data-analyysit. Älykäs valaistuksen ohjaus toteutetaan Signifyn langattomalla valaistuksen ohjausjärjestelmällä Interact Cityllä, johon voidaan liittää liiketunnistus- ja hämärätunnistusominaisuuksia Philips Outdoor Multisensorin avulla. Lisäksi sillä voidaan seurata energiankulutusta ja hiilidioksidisäästöjen karttumista. Interact Cityn omaisuuden hallinnan avulla valaisimista ja ohjauslaitteista saadaan hyvin yksityiskohtaista tietoa, jota pystytään hyödyntämään yhdessä muiden järjestelmien kanssa.

Laajempi kakkostason pakettiratkaisu kattaa peruspaketin lisäksi langattoman verkon gigabit- eli laajakaistavalaisimet, tekoälyavusteisen videovalvonnan, lisää erilaisia sensoreita, kuten säähavainto- ja liikennelaskentasensorit sekä analytiikkaa ja käyttötapoja. Tällaisia käyttötapoja ovat mm. julkinen Wi-Fi, liikenteen optimointi, älykäs jätehuolto ja ilmanlaadun valvonta. Ratkaisu tarjoaa yhteisen verkon laajakaista- ja IoT-TICKET-sovelluksille, joiden avulla voidaan optimoida kaupunkisuunnittelua ja parantaa asukkaiden elämänlaatua.

Kaikista kattavimmassa ratkaisussa kaupungeille tuodaan kokonaisvaltainen data-alusta, johon pystytään tuomaan yhteen ja harmonisoimaan kaikki kaupungin tuottama järjestelmädata. Sen jälkeen tietoa voidaan yhdistellä ja visualisoida tilannekuvan tuottamiseksi, ja siihen voidaan soveltaa data-analytiikkaa, koneoppimista ja erilaisia AI-sovelluksia, mm. generatiivista AI-tekoälyä, jolloin voidaan ennakoida tilanteita ja ennalta ohjata kaupungin toimintaa.

Kaikkia pakettiratkaisuja voidaan rahoittaa joustavasti monella eri tavoin joko kertainvestointina, leasingillä tai Light as a Service -palvelumallilla.

Signify ja Wapice osallistuvat Tampereen älykaupunkihankkeeseen

Signifyn ja Wapice ovat toimittaneet yhteistyössä Edzcomin kanssa langattoman valokuidun Tampereen keskustaan katuvalaisimien avulla. BrightSitesin ansiosta kaupungin katuvalaisininfrastruktuuri muuttui sensorien, videokameroiden ja muiden teknologioiden yhteiseksi verkkoalustaksi. Wapicen IoT-TICKET prosessoi ja muuntaa kerätyn datan helposti ymmärrettävään muotoon. Lisäksi Wapicen tekokälyavusteinen videovalvonta hyödynsi langatonta verkkoa. Nämä kaikki parantavat kaupungin turvallisuutta, mikä on tulevinakin vuosina tärkeä prioriteetti Tampereen kaupungille.

Signify ja Wapice ovat myös toimittaneet Tampereelle liikenne- ja kävijämäärään perustuvan dynaamisen ulkovalaistusratkaisun. Se mahdollistaa myös kenttävalaistuksen etäohjauksen ja käyttötunti- ja kävijämäärälaskennan kunnossapidon. Lisäksi yrittäjät ja kaupunkilaiset voivat hyödyntää käyttötunti- ja kävijämäärälaskentaa palveluiden räätälöintiin ja resurssointiin sekä parhaan käyntiajan valintaan.

Muut pohjoismaiset yhteishankkeet

Lisäksi Signifylla ja Wapicella on käynnissä muita projekteja Pohjoismaissa, joissa hyödynnetään erilaisia käyttötapoja, kuten sähköautojen latausta ja liikenneturvallisuuden lisäämistä liikennelaskennalla. Jos kaupunkisi suunnittelee älykaupunkihanketta, ota meihin yhteyttä. Kerromme mielellämme, kuinka Signifyn ja Wapicen ratkaisut sopivat kaupungin suunnitelmiin ja tavoitteisiin.

Tietoja Signifysta

Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava ammattilaisille ja kuluttajille tarkoitetun sekä IoT-ratkaisuihin perustuvan valaistuksen asiantuntija. Philips-tuotteemme, älykäs valaistuksen ohjausjärjestelmämme Interact ja datan mahdollistamat palvelut tuottavat arvoa liiketoiminnalle ja vaikuttavat ihmisten arkeen kodeissa, rakennuksissa ja julkisissa tiloissa. Vuonna 2023 myyntimme oli 6,7 miljardia euroa ja työllistimme noin 32 000 henkilöä yli 70 maassa. Olemme olleet pörssilistautumisestamme lähtien mukana Dow Jones Sustainability World -indeksissä seitsemänä peräkkäisenä vuotena, ja EcoVadis on myöntänyt Signifylle korkeimman Platinum-tason luokituksen neljänä peräkkäisenä vuotena. Uutisia Signifysta löydät globaalilta Newsroom-sivultamme, X:stä, LinkedInistä ja Instagramista. Tietoa sijoittajille löytyy Sijoittajat-sivuilta.

Tietoja Wapicesta

Wapice on vuonna 1999 perustettu suomalainen täyden palvelun ohjelmistoyritys, jonka ratkaisut ovat alan johtavien teollisuus­yritysten käytössä ympäri maailmaa. Meidän tehtävämme on toimia asiakkaidemme teknologia­partnerina ja auttaa heitä hyödyntämään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Työllistämme Suomessa yli 360 ohjelmisto- ja elektroniikka-asiantuntijaa. Wapice luo älykkäämmän tulevaisuuden jo tänään.


  1. Lue lisää Signifyn Green Switch ‑laskentamallista