Atria tehostaa tiedolla johtamista Wapicen tiedonkeruuratkaisulla

Banner image Banner image

Wapice ja Atria rakensivat yhdessä Smart Factory -ratkaisun, jonka myötä tuotannosta saatava data kerätään automatisoidusti. Projektissa luotiin tietomalli datan keräämiselle ja lisäksi konfiguroitava tiedonkeruupalvelu. Molemmat on alusta lähtien suunniteltu siten, että ne on skaalattavissa konsernin laajuiseen käyttöön.

Haaste

Kun tekijöitä ja teollisia prosesseja on paljon, on tärkeää, että dataa kerätään ja käsitellään kaikkialla organisaatiossa samalla tavalla.

”Meillä ei ollut ratkaisua siihen, kuinka prosessilaitteista kerätään tietoa niin, että se on yhdistettävissä muuhun meillä muodostuvaan dataan. Siihen ei löytynyt ”kaupan hyllyltä” sopivaa ratkaisua”, toteaa Atrian järjestelmäpäällikkö Pasi Marttila hankkeen lähtötilanteesta.

Tämän kokoisessa yrityksessä riittää innovatiivista, lahjakasta porukkaa, joka pystyy ratkomaan ongelman kuin ongelman. IT:n näkökulmasta siitä seuraa kuitenkin se haaste, että meillä on helposti hallitsematon määrä erilaisia ylläpidettäviä järjestelmiä.

Pasi Marttila, Järjestelmäpäällikkö, Atria

”Niinpä tarvitsimmekin koko organisaation laajuisen mallin tiedon keruulle”, kuvailee Marttila suuren organisaation haastetta.

Atrialla on tiedolla johtamisessa pitkät perinteet, johtuen jo alan lainsäädännöstä ja ns. tilajäljitettävyydestä.

”Meillä tiedot ja prosessit ovat tukeneet sitä jo paljon ennen tätä nykyistä innostusta dataa kohtaan. Lihapakkauksissamme ilmoitetaan hyvin tarkasti, miltä tilalta liha tulee, ja näin on ollut jo hyvin pitkään.”, Marttila kertoo.

Atria worker

Ratkaisu

Atrialle oli alusta lähtien selvää, että lähdetään rakentamaan räätälöityä ratkaisua.

Emme löytäneet valmiina tuotetta, joka olisi vastannut tarpeisiimme. Toisaalta emme myöskään halunneet sitoutua yhden toimittajan ekosysteemiin tässä asiassa. Niinpä lähdimme kehittämään omaa ratkaisua Wapicen kanssa.

Pasi Marttila, Järjestelmäpäällikkö, Atria

Alun tarvemäärittelyvaiheiden jälkeen työ lähti etenemään ripeästi.

”Atria tilasi Wapicelta tiedonkeruu- ja raportointiratkaisun osaksi digitalisaation edistämiseen tähtäävää Smart Factory -konseptiaan, jonka keskeisiä tavoitteita ovat tehtaan ja sen tuotantolinjojen älykäs valvonta, seuranta ja ohjaus. Projektissa luotu ratkaisu perustuu geneeriseen tietomalliin sekä konfiguroitavaan ja skaalautuvaan tiedonkeruupalveluun, joka on otettavissa suoraviivaisesti käyttöön osasto ja tuotantolinja kerrallaan”, kertoo Wapicen projektipäällikkö, tekniikan lisensiaatti Juha Viskari.

”Tuotantolaitteistoille on tyypillistä, että kukin laite voi käsitellä tuotannon ja laitteiston tilatietoja hyvin monella tavalla ja toisistaan riippumattomasti."

Laitteista saatavan raakadatan epäyhtenäisyys on haaste tietojen systemaattiselle keruulle ja raportoinnille. Ratkaisun tietomalli mahdollistaa tiedon yhdenmukaisen tallentamisen ja jalostamisen osaksi Atrian muuta tuotantoraportointia.

"Myös osastokohtainen raportointi on mahdollista. Toteutettu raportointi palvelee tuotantoa, ylläpitoa ja johtoa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin tapahtuma- ja häiriöseurannan raportointi sekä reaaliaikanäyttöjä tuotannon tarpeisiin Kauhajoen tehtaalla”, kuvailee kokonaisuutta Wapicen Juha Viskari.

“Teknisesti ratkaisu on toteutettu niin, että tuotantodata kerätään MQTT-yhteensopivista tiedonlähteistä RabbitMQ-puskuroinnin kautta Windows Server -ympäristössä ajettavalle tiedonkeruupalvelulle, joka harmonisoi datan. Käsitelty data tallennetaan SQL Server -tietokantaan, josta se on Power BI- ja SSRS-raportoinnin käytettävissä”, kuvailee Viskari.

Atria trucks

Tulokset

Projektissa kehitettyä tietomallia ja tiedonkeruujärjestelmää on jo pilotoitu Atrian Kauhajoen yksikössä.

Tässä projektissa on nyt luotu tietomallit sille, että pystymme lisäämään samaan järjestelmään myös tuotantoprosessista saatavan datan, jolloin jäljitettävyys parantuu entisestään. Toki myös huollon manuaalista työtä saadaan samalla vähennettyä.

Pasi Marttila, Järjestelmäpäällikkö, Atria

”Nyt meillä on malli siihen, kuinka tietoa laitteista kerätään niin, että se on yhdistettävissä muuhun dataan. Tätä voimme hyödyntää koko konsernin laajuisesti. Ratkaisun myötä saamme myös tuotannon datan samaan järjestelmään, ja jäljitettävyys on entistä vaivattomampaa. Pilotoimme mallin käytännön hyödyntämistä Kauhajoen yksikössä ja kokemukset olivat hyviä. Konsernin tasolla suurin hyöty saadaan kuitenkin jo nyt projektissa kehitetyn tietomallin myötä”, Atrian Pasi Marttila kuvailee.

Yhteistyö

Marttila kiittelee yhteistyötä Wapicen kanssa.

”Projekti sujui odotusten mukaisesti ja työn jälki oli korkeatasoista. Hanke meni kaikin puolin hienosti. Tietomalli on nyt valmis, ja seuraavaksi on vuorossa käytännön toteutusten vuoro. Kokeilemisen ilosta näitä ei kuitenkaan tehdä, vaan aina täytyy toki olla liiketaloudellinen merkitys”, summaa Atrian Pasi Marttila.

Marttila näkee järjestelmän jatkohyödyntämisessä paljon mahdollisuuksia. ”Prosessilaitteet keräävät esimerkiksi lämpötiloja, paistoaikoja, jäähdytysaikoja ja vikakoodeja, eli tuottavat jatkuvasti tietoa tilannekuvan pohjaksi. Nyt on mahdollista kerätä data yhteen tapahtumien kulusta, sähkönkulutuksesta ja vastaavista”, Marttila visioi.

Atria-konserni on Pohjois-Euroopan johtavia ruoka-alan yrityksiä. Vuonna 1903 perustetun yrityksen uusiutuminen ja kasvu perustuvat erinomaiseen kaupalliseen osaamiseen ja tehokkaaseen, vastuulliseen toimintatapaan. Liikevaihto vuonna 2023 oli noin 1,8 miljardia euroa ja palveluksessa oli noin 3 900 liha- ja ruoka-alan osaajaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa. Atrian päätuote, Hyvä Ruoka, tuottaa paremman mielen ja kestävää arvoa kaikille sidosryhmillemme. Atria Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1991 lähtien.