Tampereen kaupungin IoT-järjestelmän ja ulkovalaistuksen ohjauksen toimittajaksi tulossa Wapice Oy

Tampereen kaupunki valitsi IoT-alustan, ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän ja kaupunkiympäristön tilannekuvasensoroinnin palveluntuottajaksi Wapice Oy:n. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on 4,4 miljoonaa euroa kymmenen vuoden sopimuskaudella. Tavoitteena on, että toteutus käynnistyy alkuvuodesta 2021.

– Saamme uudenlaisen ratkaisun kaupunkiympäristön ja teknisten järjestelmien mittaamiseen ja ohjaamiseen sekä näistä saatavan tiedon hallintaan ja jakamiseen. IoT-alusta mahdollistaa tehokkaamman tiedon hyödyntämisen, kertoo kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen.

Kaupungin hankintaan sisältyvät IoT-alusta ja sitä hyödyntävät ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä ja kaupunkiympäristön sensorointi tilannekuvaa varten. Uusi valaisinohjausjärjestelmä ottaa huomioon valojen säätämisessä muitakin tekijöitä kuin hämäryyden ja kellonajan. Ulkovalaistuksen älykkäämmällä ohjauksella saavutetaan kustannussäästöjä ja vähennetään hiilidioksidipäästöjä.

– Hankinnalla tuemme ekologisesti kestävää muutosta ja parannamme kaupunkilaisten palvelujen laatua. IoT-alustan avulla voimme automatisoida toimintoja, ennakoida kunnossapidon tarpeita ja saamme tarkempaa tietoa suunnittelun, päätöksenteon ja johtamisen tueksi, toteaa rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen.

Traffic Tampere

IoT-alustalla tarkoitetaan järjestelmiä, jotka perustuvat teknisten laitteiden suorittamaan automaattiseen tiedonsiirtoon sekä laitteiden etäseurantaan ja -ohjaukseen internetin kautta. Tilannekuvaa varten IoT-alustalle lisätään useita sensoreita, ohjauslaitteita ja tietolähteitä. IoT-alustalle tulee tulevaisuudessa useita muita käyttötapoja. Tarkoitus on, että alusta kerää dataa eri lähteistä ja mahdollistaa avoimen datan jakamisen.

– Myös yritykset sekä oppi- ja tutkimuslaitokset voivat hyödyntää alustan keräämää dataa rajapintojen kautta esimerkiksi tutkimus- ja kehitystyössään, kertoo järjestelmäpäällikkö Mika Heikkilä.

Hankinnan kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn saapui yhteensä 12 osallistumishakemusta, joista kuusi yritystä valittiin neuvottelumenettelyyn. Neuvotteluissa kartoitettiin ja määriteltiin keinot, joilla kaupungin tarpeet voidaan parhaiten täyttää. Neuvottelujen jälkeen viisi yritystä jätti tarjouksen. Vertailussa eniten pisteitä palvelun laadusta ja hinnasta sai Wapice Oy ja tuli valituksi.

Wapicella on pitkä ja monipuolinen kokemus IoT- ja teknologiaratkaisujen toimittamisesta, kertoo toimitusjohtaja Pasi Tuominen. On hienoa saada olla mukana kehittämässä laadukkaampaa ja digitalisoidumpaa kaupunkiympäristöä, jolloin myös kaupunkilaisten saamien palveluiden laatu paranee.

Wapice Oy on suomalainen täyden palvelun ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut teollisuuden IoT- ja digitalisaatioratkaisuihin. Vuonna 1999 perustettu Wapice työllistää Suomessa yli 330 ohjelmisto- ja elektroniikka-asiantuntijaa.

Hankintaan osallistuu STARDUST-projekti, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta (grant agreement N° 774094). Se on osa Tampereen kaupungin Smart Tampere –kehitysohjelmaa.

Lisätietoja

Mika Heikkilä, Järjestelmäpäällikkö
puh. +358 50 468 8478
mika.heikkila@tampere.fi

Milko Tietäväinen, Rakennuttamisjohtaja
puh. +358 40 506 8600
milko.tietavainen@tampere.fi

Pasi Tuominen, Toimitusjohtaja, Wapice Oy
puh. +358 10 277 5100
pasi.tuominen@wapice.com

Teksti: Anna Vilhula
Kuva: Mirella Mellonmaa