Äänekosken Energia vaihtoi sujuvasti EcoReactioniin

Banner image Banner image

Kriittisten tietojärjestelmien vaihtaminen ja päivittäminen aiheuttaa lähes aina laajempia muutosaaltoja yrityksissä. Äänekosken kaupungin omistama, Äänekosken kaupungin ja lähiseudun energia- ja vesihuollosta vastaavan Äänekosken Energia Oy:n uusiessa asiakastietojärjestelmänsä vuonna 2019 muutosaallot osuivat myös energia-asiakkaille tarjottuun kulutusraportointipalveluun.

Toisen energiayhtiön kanssa tehdyssä järjestelmien yhteishankinnassa kulutusraportointipalveluksi valikoitui Wapicen EcoReaction. Valinta oli helppo, sillä EcoReaction toimitettiin samassa paketissa Empowerin (nyk. Enerim Oy) taustajärjestelmien kanssa. EcoReactionissa on valmis ja testattu rajapinta asiakastietojärjestelmään, joten järjestelmien integraatiosta ei Äänekoskella tarvinnut kantaa huolta.

”Yhteistyö Wapicen kanssa on sujunut erittäin hyvin. Käyttöönottovaiheessa vastaan tulleet haasteet ratkaistiin erittäin nopeasti. Samoin palvelun ylläpidossakaan ei ole mitään moitittavaa” kertoo Äänekosken Energian Asiakaspalvelupäällikkö Emma Raitio.

EcoReactionin käyttöönoton jälkeen Äänekosken Energia, kuten kaikki muutkin sähköyhtiöt Suomessa, päivittivät palvelunsa Datahub-yhteensopivaksi. Niin Datahub-integraatio kuin myös GSRN-käyttöpaikkanumeromuutos toteutettiin Emma Raition mukaan todella sujuvasti ja nopeasti. Näiden käyttöönottojen jälkeen Äänekosken Energialla onkin aikaa pohtia mitä muuta energiaraportointiin voitaisiin toteuttaa.

Uusi raportointijärjestelmä on tietysti uudenaikaisempi kuin edellinen järjestelmämme. Asiakkaat saavat nyt tarvitsemansa tiedot nopeasti Online-palvelusta.
Emma Raitio, Asiakaspalvelupäällikkö, Äänekosken Energia Oy

Raition mukaan asiakaspalvelun toimintojen automaatiotaso on korkeampi kuin vanhassa järjestelmässä. Uuden järjestelmän tarjoamat ominaisuudet näkyvät myös asiakaspalvelun vähentyneenä työtaakkana. Erityisesti Raitio nostaa esille raporttien työstämisen helppouden EcoReactionin avulla.

LiveMatricsDrive

Äänekosken EcoReaction toimii Wapicen palvelimille kehitetyssä moniasiakasympäristössä.

Tarjoamamme moniasiakasympäristö on erityisen hyvä juuri Äänekosken kaltaisille yrityksille. Jaettu ympäristö pohjautuu suuruuden ekonomian ajatukseen mahdollistaen perinteisesti suurille energiayhtiöille kuuluvan skaalaedun myös pienille ja keskisuurille yhtiöille.
Jukka Hämäläinen, Product Manager, Wapice Oy

Wapice toimittaa EcoReactionin Äänekosken Energialle SaaS-palveluna. ”SaaS-malli on ollut meille sopiva. Samalla tavalla palvelinten ylläpidon ulkoistaminenkin on sopinut meille. Me saamme näin keskittyä palvelun sisältöön.” kertoo Emma Raitio.


Artikkelin kuvat: © Äänekosken Energia Oy