Danfoss Drives tähtää IoT:n ja tekoälyn avulla elinkaariratkaisujen eliittiin

Banner image Banner image

Danfoss on maailman johtava taajuusmuuttajien tuottaja, joka panostaa laadukkaiden ja tarkkaan testattujen tuotteiden lisäksi tuotteiden elinkaareen. Wapicen IoT-TICKET® -alustaan pohjautuva Danfossin DrivePro® Remote Monitoring -palvelu on osa yrityksen laajaa elinkaaripalvelujen valikoimaa. Palvelu on käytössä globaalisti, mm. Kiinassa, Euroopassa, Etelä-Amerikassa ja Yhdysvalloissa.

Taajuusmuuttajat ovat laitteita, joita käytetään ohjaamaan sähkömoottorin tehonsyötön taajuutta ja jännitettä. Näiden energiansäästön sankareiden yleisimpiä käyttökohteita ovat puhaltimet, pumput ja kompressorit – taajuusmuuttajat ovat siis avainasemassa lähestulkoon kaikissa teollisuuden prosesseissa sekä esimerkiksi laivoissa ja kiinteistöissä.

DrivePro® Remote Monitoring tehostaa taajuusmuuttajien elinkaarta

DrivePro® Remote Monitoring -palvelu liittää taajuusmuuttajat ympärivuorokautiseen valvontaan, jolloin keskeisiä hyötyjä ovat:

  • Nopea reagointi vikatilanteisiin välittömien hälytysten avulla
  • Kustannussäästöt huoltotoiminnassa (vianselvitys etänä)
  • Ei ennakoimattomia seisakkeja ja korkeampi saatavuus
  • Lisätiedot laitteiden ja prosessien toiminnasta

Palvelun käytön aloittaminen on helppoa, sillä Danfoss toimittaa tiedonkeruuseen vaadittavan Gateway-laitteen, järjestelmän konfiguroinnin ja käyttäjätunnukset selainpohjaiseen palveluportaaliin asiakkaalle avaimet käteen -ratkaisuna – ainoastaan verkkoyhteyden järjestäminen jää asiakkaan vastuulle. Portaali toimii kätevästi myös mobiililaitteilla.

Olemassaolevat järjestelmät tai asiakkaiden omat IoT-alustat eivät ole este palvelun käyttöönotolle, sillä DrivePro® Remote Monitoring -palvelu voidaan integroida lähettämään muille alustoille yksityiskohtaista tietoa taajuusmuuttajien toiminnasta.

LiveMatricsDrive

Yhdenkin haastavassa paikassa sijaitsevan taajuusmuuttajan huoltokäynnin välttäminen tai optimointi voi tuoda asiakkaalle merkittävää takaisinmaksua Remote Monitoring -palvelusta. Ratkaisun tuotepäällikkö Jarno Frusti Danfoss Drivesiltä uskoo, että tulevaisuudessa alan kilpailu käydään entistä laajemmin koko tuotteen elinkaarella ja älykkäiden elinkaaripalvelujen rooli korostuu:

"Asiakkaita kiinnostaa taajuusmuuttajan toiminta osana heidän prosessiaan, sillä prosessin tehostaminen datan avulla tuo osaltaan kilpailuetua heidän liiketoimintaansa. Uskomme, että data-analytiikan avulla voimme kehittää ja tehostaa taajuusmuuttajien kunnossapitopalveluja entisestään, esimerkiksi ajoittamalla huoltotoimenpiteitä huoltoseisokkien yhteyteen."

Pitkän pohdinnan tuloksena IoT-TICKET® -alustan valinta

Pitkän linjan teknologiayrityksenä Danfoss oli pilotoinut ja konseptoinut IoT-teknologiaan pohjautuvia ratkaisuja jo kauan ennen IoT-TICKET® -ratkaisun käyttöönottoa. Ennen alustan valintaa, Danfossin Drives-yksikkö teki kattavan vertailun eri vaihtoehdoista taajuusmuuttajien etäseurannan ja palveluliiketoiminnan käyttöön.

"IoT-alustan rakentaminen ei missään nimessä ole yksinkertaista. Olemme nähneet, että yrityksillä on helposti taipumusta aliarvioida kokonaisuuden vaativuutta: laajan teknologiapinon kasaaminen itsessään on haastavaa, mutta samalla pitäisi pystyä arvioimaan ratkaisun elinkaarta kokonaisuutena, riskien ja mahdollisuuksien kannalta." -Simo Kekkonen, Head of IoT

Meidän vertailussa todettiin, että Wapicen IoT-TICKET® -alustan avulla pääsemme ylivoimaisesti ketterimmin liikkeelle. Valintaa puolsi myös pilviriippumattomuus: IoT-TICKET® voidaan asentaa mihin tahansa kaupalliseen pilviympäristöön. Globaalia liiketoimintaa harjoittavana yrityksenä koemmekin tärkeäksi, että voimme tarvittaessa mukautua asiakkaiden erilaisiin vaatimuksiin pilvipalvelujen osalta.

Simo Kekkonen, Head of IoT, Danfoss

Kumppanuudesta lisäarvoa

IoT-TICKET® on Wapicen vuodesta 2005 lähtien kehittämä IoT-alusta, joka tarjoaa IoT-sovellusten toteuttamiseen vaadittavat työkalut palveluna. Sovellukset voidaan toteuttaa Wapicen toimesta tai asiakas voi rakentaa sovelluksia itse alustan helppokäyttöisillä työkaluilla. Danfossin tapauksessa kehitystä tehdään tiiviissä yhteistyössä: Wapicella on vastuu alustan teknologian kehityksestä Danfossin tavoitteiden mukaisesti, mutta Danfossin asiantuntijat osallistuvat sovellusten rakentamiseen ja muokkaamiseen aktiivisesti.

"Opimme Wapicelta jatkuvasti uutta. Kumppanuus on sitä, että välillä myös kyseenalaistetaan, otetaan kantaa ja tuodaan täysin uusia ideoita keskusteluun. Wapicen kanssa tämä toteutuu, joten IoT-TICKET® -alustan lisäksi Wapicen osaaminen on tuonut Danfoss Drivesin IoT-kehitykselle merkittävää lisäarvoa." -Simo Kekkonen, Head of IoT

Elinkaariennusteita tekoälyn avulla

Tällä hetkellä Danfoss ja Wapice laajentavat tekoälyn hyödyntämistä osana DrivePro® Remote Monitoring -palvelua. Historiadatan avulla voidaan esimerkiksi ennustaa keskeisten komponenttien jäljellä olevaa elinikää. Huoltotarpeiden ennustamisen ohella tarkempi datan analysointi tuo Danfossille entistäkin yksityiskohtaisempaa tietoa taajuusmuuttajien käyttäytymisestä osana asiakkaan prosessia, jolloin asiakasta voidaan jatkossa ohjeistaa käyttämään tuotetta optimaalisella tavalla.

DrivePro

Wapice on kehittänyt IoT-TICKET® -ratkaisuun Data Analytics Suite -lisäosan, joka mahdollistaa koneoppimismallien ketterän hyödyntämisen osana IoT-TICKET® -ratkaisua.

"Datatieteilijän rakentamat mallit ovat jokaisella yrityksellä ja datalla erilaisia, mutta yhteistä on se, että kaikki haluavat sujuvoittaa ja arkipäiväistää tekoälyn hyödyntämistä. Sovellusten rakentajan ei tarvitse olla datatieteilijä voidakseen valita malleja ajoon tietyllä datalla", kertoo Markus Mäkelä Wapicelta.

Yhteistyö Danfoss Drivesin kanssa on ollut myös Wapicelle opettavaista ja tarjonnut kehittymisen mahdollisuuksia molemmille osapuolille.

"Danfossin tavoitteet teollisen internetin osalta ovat korkealla - se sopii meille, sillä yhteistyö velvoittaa meidätkin kehittymään jatkuvasti", Mäkelä summaa.


Artikkelin kuvat: © Danfoss