Kustannustehokkutta ja tasalaatuisuutta Elbas-tasesähkömarkkinoiden kaupankäytiin

Banner image Banner image

Power-Deriva ja Wapice toteuttivat yhdessä IoT-TICKET® - alustan avulla sovelluksen, joka automatisoi Elbas-kaupankäyntiratkaisun. Yhteistyöllä rakennettiin kaupankäyntirobotti, jota hyödynnetään sähkömarkkinoilla tasapainottamaan todellisen kulutuksen heilahtelua.

Nord Pool- sähköpörssi ilmoitti vuonna 2016 avaavansa järjestelmien välisen rajapintayhteyden Elbas-kaupankäyntijärjestelmäänsä. Päätöksen myötä Power-Derivalle syntyi mahdollisuus automatisoida Elbas-kaupankäynti, joka oli siihen saakka toteutettu manuaalisesti ulkopuolisen palveluntarjoajan toimesta. Ratkaisuksi valittiin Wapicen IoT-TICKET®, jonka avulla tehtiin sovellus, joka keskustelee Nord Poolin kaupankäyntijärjestelmän kanssa.

Suunnittelutyökalun valmiiden komponettien avulla Power-Deriva pystyi itse luomaan haluamansa muokkaukset sekä säätämään ja optimoimaan kaupankäyntialgoritmin toimintaa ja logiikkaa. Alustan etuna on se, että olemme voineet hyödyntää omaa osaamistamme ja luoda itse alustaan halutut toteutukset, jolloin on vältytty raskailta vaatimusmäärittelyiltä. Lisäksi muutosten tekeminen on suoraviivaista, kertoo Susanna Valkonen.

Alustan etuna on se, että olemme voineet hyödyntää omaa osaamistamme ja luoda itse alustaan halutut toteutukset, jolloin on vältytty raskailta vaatimusmäärittelyiltä.

Susanna Valkonen, Physical Trading Specialist, Power-Deriva Oy

Uudistuksen myötä Power-Derivan kaupankäynti tehostui merkittävästi sekä kustannussäästöillä että laadulla mitattuna. Jatkuvaa taloudellista säästöä syntyy, kun järjestelmän reagointikyky ja laatu ovat tasaisempia aikaisempaan manuaaliseen järjestelmään verrattuna. Tavoitteemme Elbas-kaupankäyntialgoritmin kehityksessä oli saada aikaan kustannussäästöjä ja pärjätä näin paremmin kilpailluilla markkinoilla. Tämä tavoite saavutettiin hyvin, kertoo Mika Laakkonen.

Tämä on hieno esimerkki IoT-TICKET®:in vahvuudesta, kertoo Wapicen Energialiiketoiminnan johtaja Jyrki Keskinen. IoT-TICKET® ei ota kantaa minkä tyyppistä dataa sen kautta kulkee ja näin on mahdollista rakentaa erilaisia ratkaisuja alustan päälle, hyödyntäen suunnittelutyökalun komponentteja. IoT-TICKET® yhdistää datan ja tarjoaa asiakkaalle nopean ja intuitiivisen tavan digitalisoida palveluaan, toteaa Keskinen.