Leica Geosystems & Wapice: Saumatonta yhteistyötä ohjelmistokehityksessä

Banner image Banner image

Vuosien aikana Wapice on kerryttänyt niin laajaa asiantuntemusta eri sovellus­alueilla, että jopa erittäin erikoistuneelle alalle siirtyminen on mahdollista. Leica Geosystemsin tapauksessa oli ratkaisevaa nopeasti ymmärtää sekä yrityksen toimiala että sen työkulttuuri, mutta samalla myös kehitettyjen ratkaisujen loppukäyttäjiä, heidän päivittäisiä rutiinejaan ja heidän ajattelutapaansa.

Haaste

Leica Geosystems, osa Hexagonia, on maailman johtava tarkkuusmittaus- ja paikkatietoratkaisujen valmistaja. He ovat tunnettuja korkealaatuisista tuotteistaan ja innovatiivisista ratkaisukehityksestään palvellen maanmittauksen, rakentamisen, infrastruktuurin, kaivostoiminnan, kartoituksen ja muiden paikkatiedosta riippuvaisten alojen ammattilaisia.

Kehittäessään ratkaisujaan maanrakennusalaa varten he kohtasivat haasteen: koneohjausjärjestelmiä tuli kehittää vastaamaan nykyaikaisten maanrakennus- ja infrastruktuuriprojektien vaatimuksia.

Yhtiö kehitti uutta prototyyppiä, mutta projektissa ei ollut tarpeeksi saatavilla olevia asiantuntijoita. Tiukkojen laatu- ja asiantuntijavaatimusten vuoksi potentiaalisen kumppanin kriteerit olivat korkeat. Wapice oli aiemmista yhteyksistä tuttu yhdelle Leica Geosystemsin johtajista.

"Meillä oli prototyyppi, jota yritimme kehittää kaiken muun tekemisemme ohella. Tarvitsimme apua kehittämisessä ja testauksessa, ja silloin yksi johtajistamme otti yhteyttä Wapiceen", kertoo Jason Franklin, tuoteinsinööri Leica Geosystemsilta.

Ratkaisu

Yrityksen sovellusalue on pitkälle erikoistunut ja sisältää ohjelmistoja, jotka ohjaavat raskaita työkoneita tarkassa maan muokkauksessa, louhinnassa ja rakentamisessa. Aluksi Wapice kokosi pienemmän ydintiimin kokeneista moniosaajista, jotta päästäisiin aloittamaan mahdollisimman nopeasti ja luomaan kattava yleiskuva tarvittavasta osaamisesta.

Leica Geosystemsin kaltaiseen vaativaan ympäristöön pääseminen voi olla haastavaa, mutta Wapicen asiantuntijat omaksuivat tilanteen nopeasti ja pystyivät antamaan arvokkaita ideoita.

"Tällaisessa monimutkaisessa ympäristössä on edettävä järjestelmällisesti. Meillä oli alusta lähtien hyvät välit Leican tiimin kanssa. Aina kun meillä oli kysyttävää, vastaukset tulivat viipymättä. Kun meillä oli mahdollisuus vierailla heidän testityömaallaan ja kokeilla työkoneita käytännössä, lähdimme täysillä mukaan. On hyvin arvokasta nähdä ja kokea aito ympäristö, jossa ohjelmiston loppukäyttäjät toimivat", kehuvat Wapicen ohjelmistokehittäjät Tuomo Jauhiainen, Jaakko Laurikainen ja Markus Jämbäck.

Photo of a heavy machinery user

Wapicen tiimi tutustumassa loppukäyttäjien arkeen Leica Geosystemsin koetyömaalla.

Jonkin ajan kuluttua osa prototyypistä integroitiin yhteen Leican päätuotteista. Wapicen tiimi siirtyi mukana, mutta nyt wapicelaisia otettiin mukaan lisää ja heidän määränsä kaksinkertaistui. Lopulta wapicelaiset työskentelivät osana useita eri tiimejä Leica Geosystemsillä.

Suurin osa taustalla olevista teknologioista oli wapicelaisille tuttuja aikaisemmista ja nykyisistä projekteista vastaavilta sovellusalueilta. Tärkeintä oli oppia koneohjauksen, GNSS-paikannuksen, koordinaattijärjestelmien, sulautettujen järjestelmien sekä 3D- ja käyttöliittymäsuunnittelun toimialakohtaiset erityispiirteet.

”Meillä on yksi oma Leica Geosystemsin 3D-grafiikkaohjelmiston asiantuntija. Tiedän, että Wapicen kaverit eivät alun perin tunteneet meidän omaa 3D-ohjelmistoamme, mutta kokeneina 3D-asiantuntijoina he omaksuivat nopeasti tämän tekniikan ja osaamisen, ja aloittivat ohjelmoinnin. Nykyään vuorovaikutus on molemminpuolista, ja molemmat osapuolet tuovat asiantuntemuksensa pöytään ja käyvät rakentavia keskusteluja työn tekemisestä", Jason Franklin sanoo.

Leica Geosystemsin projektivaatimusten sisäistäminen oli wapicelaisille ratkaisevan tärkeää. He syventyivät huolellisesti sovellusalueeseen varmistaakseen, että korkealaatuiset ohjelmistokehitysstandardit ovat linjassa määriteltyjen tavoitteiden ja aikataulujen kanssa.

Wapicen asiantuntijat ovat erittäin ammattitaitoisia. He punnitsevat aikataulut ja työn kustannukset tarkkaan ja panostavat selkeään lopputulokseen, joten koodiin on helppo palata tarvittaessa myöhemmin.

Jason Franklin, tuoteinsinööri, Leica Geosystems

Wapicen lähestymistapa laatuprosesseihin ja -standardeihin teki yhteistyöstä erityisen arvokasta ja teki projektin luovutuksesta helppoa.

"Wapicelaiset ovat työssään tarkkoja ja korostavat asetettujen laatuprosessien, kuten koodin katselmoinnin, testauksen ja dokumentoinnin tärkeyttä. Jos minulla oli esimerkiksi aukko vaatimusmäärittelyssä, he nostivat sen esiin. He eivät vain olettaneet, vaan varmistivat, että se, mitä rakennetaan, on sitä, mitä minä haluan. Siitä on ollut etua lopputuloksen ja tuotteen yleisen laadun kannalta”, Jason lisää.

Tulokset

Leica Geosystemsin näkökulmasta Wapice on tuonut projektiin teknologia- ja ohjelmistokehitysosaamista ja -kapasiteettia, joka on nyt jalostunut liiketoimintaeduksi.

Wapice on auttanut meidät teknologisen murroksen läpi. Olemme kehittäneet ohjelmistoamme uudella tekniikalla, ja yhdessä olemme tuoneet sen osaksi alustaamme. Se on nyt otettu laajasti käyttöön, joten se on menestystarina.

Jason Franklin, tuoteinsinööri, Leica Geosystems

Wapicen erikoisosaaminen, kokemus ja monien nykyaikaisten työkalujen tehokas käyttö ratkaisivat haasteita, joihin standardiratkaisut eivät olisi pystyneet. Leica Geosystems sai Wapicesta kumppanin, joka pystyy tarjoamaan nopeasti kokeneita ammattilaisia, jotka pystyvät antamaan oman panoksensa välittömästi.

”Pelkän työvoiman lisäksi wapicelaisten taidoilla pystyimme löytämään erinomaisia ratkaisuja eteen tuleviin haasteisiin. Wapicen kaverit auttoivat kehittämään työtapoja, ja sen ansiosta ylsimme parempiin tuloksiin. Tämä tapahtui keskustelun ja yhteistyön kautta, jossa analysoimme ja valitsimme aina parhaat vaihtoehdot”, Jason sanoo.

Yhteistyö

Vaikka vain kaksi vuotta on kulunut, molemmat tiimit ovat oppineet paljon toisiltaan, ja uusia ystävyyssuhteita on muodostunut.

”Meillä on heidän kanssaan loistava työilmapiiri. Ote on rento mutta ammattimainen, ja puhallamme kaikki yhteen hiileen. Työskentelisin heidän kanssaan milloin tahansa”, Jason kommentoi.

"Alallamme kestävä laitteisto ja luotettava ohjelmisto yhdistyvät saumattomasti ja tarjoavat asiakkaillemme parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Wapicen ja meidän sisäisten tiimiemme yhteistyö, omistautuminen ja asiantuntemus ovat tuottaneet erinomaisia tuloksia. Olen erittäin tyytyväinen yhteistyöhömme", lisää Tommi Kauppinen, VP Heavy Construction MC Field Solutions, Leica Geosystems.

"Meille wapicelaisille parasta on ollut yhdessä onnistuminen. On ollut mukavaa tulla töihin tietäen, että saamme tehdä töitä mahtavassa tiimissä. Ala on mielenkiintoinen ja joka päivä oppii jotain uutta", sanovat Jaakko Laurikainen ja Markus Jämbäck Wapicelta.

Mittaus- ja tutkimusmaailmaa jo lähes 200 vuoden ajan mullistanut Leica Geosystems, joka on osa Hexagonia, luo kattavia ratkaisuja ammattilaisille ympäri maailman. Monien eri alojen, kuten ilmailun ja puolustuksen sekä turvallisuuden, rakentamisen ja valmistuksen, ammattilaiset luottavat paikkatietotarpeissaan Leica Geosystemsiin, joka tunnetaan laatutuotteistaan ja innovatiivisista ratkaisuistaan. Tarkoilla ja täsmällisillä kojeilla, pitkälle kehitetyillä ohjelmilla ja luotettavilla palveluilla Leica Geosystems tuo joka päivä lisäarvoa maailmamme tulevaisuuden parissa työskenteleville.