Design-palvelut

Monipuolista suunnittelu­osaamista ohjelmisto­kehityksen tueksi

Asiantuntijamme auttavat sinua käyttäjätutkimukseen, käytettävyys- ja käyttöliittymäsuunnitteluun, visuaaliseen suunnitteluun sekä palvelumuotoiluun liittyvällä osaamisellaan. Kommunikointi ja yhteistyö ohjelmistokehittäjien ja suunnittelijoiden välillä on nopeaa ja joustavaa. Tämän ansiosta suunnittelupalvelut voidaan mutkattomasti liittää osaksi ohjelmistokehitysprojektia.

Design-palvelujen hyödyt

Tyytyväisemmät käyttäjät -icon

Tyytyväisemmät käyttäjät

Digitaalisen palvelun laadun määrittelee lopulta aina sen käyttäjä, ei sen tuottaja. Siksi on tärkeää varmistua siitä, että suunniteltava palvelu todella soveltuu sen käyttäjälle, palvelee käyttötarkoitusta ja vastaa käyttöympäristön asettamiin haasteisiin.
Säästetyt resurssit -icon

Säästetyt resurssit

Suunnittelutyöhön sijoitettu panostus maksaa nopeasti itsensä takaisin. Mitä aikaisemmin ohjelmiston käyttöön tai sen toiminnallisuuteen liittyvät ongelmat havaitaan, sitä vähemmän joudutaan panostamaan resursseja ylimääräiseen kehitystyöhön.
Laatu & merkityksellisyys -icon

Laatu & merkityksellisyys

Haluamme varmistua siitä, että asiakkaidemme projektit todella vastaavat heidän tarpeitaan kartoittamalla niihin liittyvät riskit ja ratkaisuvaihtoehdot huolellisesti jo suunnittelu­prosessin alkuvaiheessa. Jotta asiakas voisi todella palvella loppukäyttäjiään, ei riitä että digitaalinen palvelu on ainostaan funktionaalinen, vaan hyvä käyttökokemus vaatii myös miellyttävää visuaalista ilmettä ja käytettävyyttä.
Vastinetta rahalle -icon

Vastinetta rahalle

Suhteellisen pienillä lisäkustannuksilla voidaan saavuttaa projektin kannalta merkittäviä positiivisia vaikutuksia. Hyvin tehty suunnittelutyö laskee kehitysprojektin tuotanto­kustannuksia ja tehostaa sen toimintaa. Suunnittelutyöstä on hyötyä kaikille projektin osapuolille: asiakkaalle, kehittäjälle ja loppukäyttäjälle.

Suunnitelu­osaamisemme

Käyttökokemussuunnittelu

Käyttökokemussuunnittelu (UX)

Käyttökokemussuunnittelun merkitys korostuu täysin uutta sovellusta luodessa, mutta siitä on paljon hyötyä myös silloin kun halutaan jatkokehittää jo olemassa olevaa sovellusta. Haluamme suunnitella ohjelmistoja, jotka ovat helppokäyttöisiä ja soveltuvat tarkoitukseensa mahdollisimman hyvin. Tätä ei kuitenkaan voi saavuttaa ilman asiakkaan tavoitteiden, käyttäjien tarpeiden ja mahdollisten työympäristön asettamien haasteiden seikkaperäistä kartoittamista.

Käyttöliittymäsuunnittelu

Käyttöliittymäsuunnittelu (UI)

Hyvin suunniteltu käyttöliittymä mahdollistaa sujuvan vuorovaikutuksen käyttäjän ja ohjelmiston välillä. Sen avulla käyttäjä pystyy tekemään työnsä mahdollisimman sujuvasti ja on jatkuvasti tietoinen järjestelmän tilasta. Käyttöliittymän tulisi myös tarjota vinkkejä ohjelmiston käyttöön ja apua ongelmatilanteisiin. Hyvä käyttöliittymä on selkeä ja säännönmukainen, jolloin käyttäjä osaa toimia sen parissa intuitiivisesti ja oppii helposti myös uusien ominaisuuksien käytön.

User-centered research

Visuaalinen suunnittelu

Tunneäly ohjaa ihmistä ja siksi ohjelmiston käyttötuntumalla ja ulkoasulla on suuri merkitys sen käyttökokemukseen. Kun ihmiset arvioivat ohjelmiston laatua, he eivät yleensä syvällisesti analysoi itse ohjelmistoa, vaan niitä tunteita, joita he ohjelmiston käytön aikana itse kokevat. Vertauskuvana voidaan käyttää auton kojelaudan pinnoitetta, joka ei mitenkään vaikuta auton suorituskykyyn tai käyttäjän mittareista saamaan tietoon, mutta kuitenkin osaltaan auttaa luomaan miellyttävää käyttökokemusta.

Laadukas visuaalinen ilme yhdistettynä hyvään käytettävyyteen lisää käyttäjän luottamusta ohjelmistoon ja sen laatuun.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu

Asiantuntijamme ovat erikoistuneet suunnittelemaan ja kehittämään digitaalisia palveluita. Palvelumuotoilua tehdään aina yhteistyössä asiakkaan kanssa, sillä juuri he ovat parhaita henkilöitä vastaamaan kysymyksiin oman yrityksensä tarpeista ja kehitysmahdollisuuksista. Palvelumuotoilussa ei ainoastaan rakenneta pilvilinnoja – työpajoissa ideoitujen palvelujen tarpeellisuus täytyy myös validoida. Tällä varmistutaan siitä, että muotoiltava palvelu todella ratkaisee löydetyn ongelman, on toteuttamiskelpoinen ja vastaa asiakkaan liiketoiminnan tavoitteita.