Owatec kehittää modulaaristen vedenpuhdistus­järjestelmien käyttäjäkokemusta ja myyntiä IoT-TICKETin avulla

Banner image Banner image

Kun monimutkainen, piilossa tapahtuva prosessi saadaan IoT-alustan avulla reaaliaikaisesti ja havainnollisesti tietokoneen näytölle, se sujuvoittaa käyttökokemuksen lisäksi huollon, myynnin ja markkinoinnin toimintaa.

Haaste

Owatec on oululainen cleantech-alan kasvuyritys, joka tuottaa vedenkäsittelyratkaisuja mm. elintarvike-, kaivos- ja kuituteollisuuden tarpeisiin. Owatecin päätuote on modulaarinen kiertotalouden periaatteiden mukaan suunniteltu vedenkäsittelyjärjestelmä. Mutta kuinka erottua kilpailijoista alalla, jossa itse tuote, vedenkäsittely, on vaikeasti avautuva prosessi?

”Tarjoamme merikontteihin rakennettuja kokonaisratkaisuja teollisuuden jäteveden, sekä lietteen hallintaan. Haluamme kehittää asiakaspolkuamme, ja tähän yksi ratkaisu on online-pohjainen käyttöliittymä, mistä asiakkaamme voi seurata prosessia reaaliajassa, kertoo Jenni Rossi, Owatecin markkinointiviestinnän päällikkö.

Ratkaisu

IoT-TICKETin avulla Owatec saa vedenkäsittelyprosessin reaaliaikaiset tiedot ja avainluvut koottua havainnolliseen muotoon tietokoneen tai mobiililaitteen näytölle. Tietonäkymiä eli dashboardeja voi helposti muokata ilman koodaustaitoja eri käyttäjien tarpeisiin. Näin useampi ongelma ratkeaa samanaikaisesti. Asiakas ja Owatecin asiantuntijat voivat koska tahansa tarkistaa, mitä prosessissa tapahtuu ja huoltotoimenpiteet pystytään suunnittelemaan hyvissä ajoin etukäteen. Lisäksi Owatecin myynti ja markkinointi voivat esitellä kokonaisuutta visuaalisesti miellyttävässä, havainnollisessa paketissa.

Screenshot of factory Dashboard in IoT-TICKET

Pyrimme kehittämään palveluliiketoimintaamme entisestään. IoT-TICKET mahdollistaa sen, että voimme toimittaa vedenkäsittelyprosessin kokonaispalveluna ”asiakkaan työpöydälle”, eli tarjoamme reaaliaikaisen näkymän prosessiin, joka asiakkaan on helppo ymmärtää ja jota on helppo seurata.

Arttu Kulusjärvi, Prosessiasiantuntija, Owatec

”Omat asiantuntijamme voivat käyttää samaa järjestelmää ja seurata, miten prosessi toimii. Tyypillisiä indikaattoreita ovat esimerkiksi pH-arvot ja veden laatu ulos mennessä. Pystymme näkemään pienetkin muutokset ja reagoimaan niihin jo hyvissä ajoin. Prosessi pystytään pitämään optimoituna, eikä isoja huoltoja tai korjauksia tarvita. Lisäksi kemikaalien kulutusta saadaan pienennettyä”, kiittelee Owatecin prosessiasiantuntija Arttu Kulusjärvi.

Owatecillä arvostetaan myös järjestelmän näppärää muokattavuutta. Yritysten ylintä johtoa kiinnostavat eri asiat kuin vaikkapa prosessista vastaavia henkilöitä. IoT-TICKETin avulla eri rooleissa toimiville henkilöille pystytään käden käänteessä luomaan omat näkymät, joissa on oleellinen henkilön tarvitsema tieto. Vastuuhenkilöt pääsevät seuraamaan prosessia ilman, että heidän täytyy erikseen siirtyä puhdistusjärjestelmän luo.

Tulokset

Owatec näkee IoT-TICKETin yhtenä vahvuutena sen, että se helpottaa kilpailijoista erottautumista.

”IoT-TICKET tuo meille kilpailuetua. Laitteisto- ja ratkaisumyyjiä on jo valmiiksi paljon markkinoilla. Meidän valttejamme ovat modulaarisuus, automaatio, etäyhteys ja valvonta. Kun nämä saadaan helposti, reaaliajassa tuotua tietokoneen näytölle, se sujuvoittaa käyttökokemusta. Sinun ei tarvitse olla toimialan osaaja ymmärtääksesi mitä tapahtuu, ja voit koska tahansa tarkistaa tilanteen. IoT-TICKET paketoi meidän palvelukokonaisuutemme tyylikkääseen, ymmärrettävään pakettiin. Myyminen ei ole lupausten varassa, vaan voimme konkreettisesti näyttää, mitä tapahtuu”, kertoo järjestelmän pääkäyttäjä Arttu Kulusjärvi Owatecilta.

Screenshot of chemical unit Dashboard in IoT-TICKET

Intuitiivinen käyttöliittymä yhdistää hajallaan olevan datan helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi ja vapauttaa työaikaa muihin tehtäviin.

”IoT-TICKET säästää valvonnassa suoraan työaikaa. Sillä on todella nopea tarkistaa kohteen tilanne. Ei tarvitse kuin avata verkkoselain ja kirjautua sisään, niin sinulla on heti edessäsi KPI-arvot, tai jos haluat mennä pintaa syvemmälle, niin se on parin klikkauksen päässä, ”Kulusjärvi kehuu.

Toinen IoT-TICKETin vahvuus on järjestelmän nopea muokattavuus.

IoT-TICKET on alustana niin joustava, että sitä ei tahdo edes uskoa, mihin kaikkeen se taipuu, ja mitä kaikkea sillä pystyy tekemään.

Arttu Kulusjärvi, Prosessiasiantuntija, Owatec

”Jos meille tulee idea, voimme heti testata sitä. Jos haluamme jotain lisätä tai muuttaa, niin voin tehdä sen itse. Saimme niin hyvän koulutuksen käyttöönoton yhteydessä, että sillä pääsi todella hyvin alkuun. Nyt olemme rakentaneet sinne itse työkaluja. Pystymme seuraamaan esimerkiksi kemikaalikulutusta, se on todella näppärää. Jos kulutus on noussut, voimme heti lähteä tarkastelemaan KPI-arvoja ja selvittää, mistä se johtuu”, Kulusjärvi kuvailee.

Yhteistyö

Owatec kiittelee Wapicen varmaotteista projektinhallintaa.

”Täytyy sanoa, että IoT-TICKETin onboarding-prosessi oli esimerkillinen. Asiakassuhteen luominen alkaa tutustumisella, jonka jälkeen kartoitetaan mitä voimme tehdä yhdessä. Koko ajan kerrotaan johdonmukaisesti, kuka on mistäkin asiasta vastuussa. Kun jonkin henkilön osuus loppuu, kerrotaan selkeästi kuka jatkaa. Palavereissa annettiin aina selkeästi muistiinpanot ja tehtävälistat, ja ne pidettiin ajan tasalla. Prosessi oli hyvä, eikä asioita jätetty ilmaan roikkumaan”, kehuu Owatecin Jenni Rossi kokonaisuutta.

Owatec Group on kiertotalouden mukaista liiketoimintaa toteuttava cleantech-yritys, joka on erikoistunut teollisuuden jätevesien ja lietteiden käsittelyyn, sekä sivuvirtojen arvokomponenttien talteenottoon merikontteihin rakennetuilla kokonaisratkaisuilla. Tarjoamme asiakkaillemme tarvittavan teknologian sekä avaimet käteen - palvelukokonaisuuksia. Toimintamme vaikuttaa laaja-alaisesti useiden teollisuuden alojen ympäristökuormitukseen, joten kerrannaisvaikutukset luonnon monimuotoisuuden edistämisessä ovat merkittäviä.