Tekoäly tunnistaa virhepysäköinnit ja vapaat parkkipaikat Tampereen ruuhkakadulla

Banner image Banner image

Tampereen kaupunki pilotoi tarpeettoman kaupunkiajelun vähentämiseen kannustavaa IoT-TICKET® Smart Parking Analytics –ratkaisua kaupungin keskustassa. Ratkaisu raportoi tekoälyn tunnistamat vapaat parkkipaikat sovellukseen, jossa ne ovat autoilijoiden nähtävillä ennen matkaan lähtöä.

Target area of the pilot

Pilotin kohdealueena toimii Hallituskadun Hämeenpuiston ja Näsilinnankadun väliin jäävä alue (merkitty sinisellä). Läntinen osuus rajattiin pois tietyömaan vuoksi. Kamerat sijoitettiin punaisella merkittyihin kohtiin, jotta katvealueet saatiin katettua.

Pilotin kohdealueeksi valittu Hallituskatu on yksi Tampereen keskustan vilkkaimpia katuja. Sen varrella on parkkipaikkojen lisäksi suojateitä, liikekiinteistöjä ja esimerkiksi porttikongi, jonka eteen ei saa pysäköidä. Siksi autoilun vähentämisen lisäksi Tampereella oltiin kiinnostuneita tarttumaan myös turvallisuusnäkökulmaan:

Pilotissa tunnistettiin pelastustien käytön estävää pysäköintiä, sekä suojatien näkyvyyttä haittaavaa pysäköintiä. Tällaisen virheellisen pysäköinnin tunnistamisella on tulevaisuudessa merkittävä kaupunki- ja liikenneturvallisuutta parantava vaikutus.

Markku Niemi, Business Tampere

Pilotti on osa CityIoT2 –hanketta, jonka tavoitteena on kehittää datan hyödyntämistä kaupunkiympäristössä. Hankkeessa toteutetut ratkaisut on valittu niin, että ne ovat monistettavissa eri kaupunkeihin Suomessa ja kansainvälisesti.

"Tiedolla johtamisella kehitetään toimintaa ja kohdennetaan resursseja sinne, missä niistä saadaan suurin hyöty. Wapicen toteuttama pilotti auttaa kaupunkisuunnittelua tunnistamaan Hallituskadun alueen kehittämiskohteet ja turvallisuusriskit. Jos samaan paikkaan pysäköidään usein väärin, kertoo se kaupunkisuunnittelulle, että pitkäkestoisia muutoksia on hyvä tehdä", sanoo Minna Kinnunen, CityIoT 2 -hankkeen projektipäällikkö Business Tampereesta.

Vaivaton analytiikkaratkaisu vaikka koko kaupungin pysäköintialueille

Ratkaisun käyttöönotto aloitettiin yhteisellä suunnittelulla: mille alueille sensoreina toimivat kamerat asennetaan ja millaisista kulmista aluetta kannattaa seurata. Wapice toimitti analytiikkaan tarvittavat laitteistot ja asennuksen suoritti Tampereen Vera. Laskettu data oli pian saatavilla selainpohjaisessa käyttöliittymässä, Wapicen IoT-TICKET® -alustalla ja loppukäyttäjille suunnitellussa PWA-sovelluksessa.

"PWA-sovellus eli progressiivinen verkkosovellus tarkoittaa selaimella toimivaa web-sovellusta, jonka käyttäjä voi halutessaan kiinnittää puhelimen kotinäkymään mobiilisovelluksen tapaan. Näin yhdistetään natiivin mobiilisovelluksen ja responsiivisen verkkosivun parhaat puolet ja jätetään valinta käyttötavasta loppukäyttäjälle", sanoo Matti Järvi, projektipäällikkö, Wapice.

IoT-TICKET® Smart Parking Analytics mahdollistaa anonyymin pysäköintitiedon jakamisen eteenpäin erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten muille web- tai mobiilisovelluksille vaikkapa pysäköinninvalvonnan käyttöön.

Älykaupunkiratkaisut kehittyvät käyttäjäpalautteen avulla

IoT-TICKET® Smart Parking Analytics on osa Wapicen älykaupunkiratkaisuja, joilla pyritään tukemaan ympäristön kannalta kestävien ja samalla viihtyisämpien kaupunkien kehitystä dataa hyödyntäen. Wapice on toteuttanut tekoälypohjaista parkkipaikkojen seurantaa jo useissa kohteissa, kuten Oulussa, Oulun yliopistolla, Turussa ja Tampereella.

Jokaisen käyttötapauksen myötä saamme sovellukseen jotain uutta: tällä kertaa kehitimme virheellisesti pysäköityjen autojen tunnistamista. Smart Parking Analytics –sovelluksessa on myös sisäänrakennettu palautejärjestelmä, jonka kautta käyttäjät voivat auttaa meitä kehittämään ratkaisua entistäkin paremmaksi.

Pilottien myötä ratkaisu on kehittynyt valmiiksi tuotteeksi, joka on valmis skaalattavaksi vaikka koko kaupungin pysäköintialueiden tiedolla johtamiseen.

Jari Kuusisto, tuotepäällikkö, Wapice

Smart Parking Analytics–ratkaisu on osa Smart Mobility Insights –ratkaisua, jonka avulla kaupungin liikennesunnittelua ja –johtamista voi tehostaa kokonaisvaltaisesti.

IoT-TICKET® Smart City -ratkaisut ja -palvelut

Smart City


Artikkelin otsikkokuva: © Laura Vanzo