Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hanke alkaa

Wapice on valittu mukaan Turun kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun tukemaan Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa- hankkeeseen, jossa toteutetaan uusia auto- ja pyöräpysäköinnin kokeiluja Turun keskustan alueella. Wapicen lisäksi hankkeessa on mukana myös muita yhteistyöyrityksiä ja sidosryhmiä.

Kokeilujen tavoitteena on vähentää pysäköintipaikan etsimisestä aiheutuvaa turhaa autoilua, edistää turvallista pyöräpysäköintiä ja samalla kehittää uusia vähähiilisen liikkumisen palveluja, jotka jäisivät käyttöön pysyvästi.

Wapice osallistuu hankkeeseen älykkäällä pysäköintiratkaisulla, jonka lähtökohtana on Turun kaupungin tunnistettu tarve parantaa autoilijoiden pysäköintikokemusta erityisesti kaupungin ylläpitämillä kadunvarsipaikoilla. Kokeiluprojektissa karttasovellus ilmoittaa vapaiden kadunvarsipaikkojen määrän kokeilualueella. Tieto perustuu viimeisimpään AI-pohjaiseen konenäköteknologiaan, joka integroidaan Wapicen IoT-TICKET®-alustaan ja josta tietoja on helppo seurata ja hallinnoida.

Karttasovellus löytyy osoitteessa https://wpark.azurewebsites.net/.

Uusien palvelujen kokeilu toteutetaan pääosin vuoden 2021 kesä-syyskuun aikana osana Smart and Wise Turku -kärkihanketta.

Lue lisää hankkeesta ja yhteistyökumppaneista.