Wapice toteutti Destian tievaurioiden tunnistusratkaisun

Banner image Banner image

Wapice on ollut mukana kehittämässä Destialle neuroverkkopohjaista tievauriotunnistusratkaisua, jonka avulla yritys parantaa teiden kunnonvalvontaa ja ennakoi tehokkaasti tarvittavia huoltoresursseja. Monimuotoisen datan avulla tievauriot pystytään tunnistamaan entistä nopeammin ja tarkemmin, jolloin myös mahdollisiin vaurioihin päästään reagoimaan ennen kuin niistä aiheutuu haittaa tiellä liikkujille.

Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Suomessa Destia vastaa noin 45000 km tieverkoston kunnossapidosta.

Neuroverkko nopeuttaa kuvan analysointia

Wapicen suunnittelema ratkaisu hyödyntää uusimpia saatavilla olevia menetelmiä, minkä avulla kuvankäsittelyssä päästään perinteisiä menetelmiä tarkempaan, nopeampaan ja virheettömämpään lopputulokseen. Lisäksi kehitetty neuroverkkopohjainen malli kykenee toimimaan monipuolisesti erilaisissa ympäristöissä ilman säädettäviä parametreja.

– Ratkaisu tievaurioiden tunnistamiseen perustuu konvoluutioneuroverkkoihin, jotka ovat vakiinnuttaneet paikkansa osana modernia kuvankäsittelyä. Niitä käytetään erityisesti tällaisissa haastavissa tunnistus- ja luokittelutehtävissä, kertoo Wapicen Mickey Shroff.

Reference images

Esimerkkikuvissa vasemmalla puolella on alkuperäinen kuva tienpinnasta. Oikealla puolella näkyy neuroverkkopohjaisen tunnistimen löytämät vauriot sekä vauriotyyppi (väri).

Kun lähtödatan laatu on riittävän tarkka, ratkaisu suoriutuu yllättävänkin vakaasti haastavista mittausolosuhteista huolimatta

Jarkko Rosengren, Measurement Manager, Destia Oy

Saavutetut hyödyt

  • Ratkaisu vapauttaa Destian resursseja toisiin tehtäviin.
  • Nopeampi ja tarkempi mittausprosessi sekä digitaalisen datan hyödyntäminen parantaa tienpinnan analysoinnin kustannustehokkuutta.

Artikkelin pääkuva: ©Destia Oy