CPQ-trendit vuodelle 2015

Artikkeli julkaistu ensimmäisen kerran Summium-tuotteemme blogissa.

Erään arvion mukaan maailmanlaajuinen CPQ-markkina jatkaa kasvuaan jopa noin 25 % vuosivauhtia. Tämä väistämättä muokkaa markkinoita niin CPQ-työkalujen ominaisuuksien kuin asiakasvaatimustenkin osalta. Olen tähän koonnut joitakin keskeisiä trendejä, joita markkinoilla on nähtävissä.

Ostamisen helppous

Yritykset pyrkivät tekemään ostamisen mahdollisimman helpoksi asiakkailleen. Tämä on totta kaikkien tuotteiden kohdalla mutta erityisesti silloin, kun kyseessä on monimutkainen räätälöitävä tuote tai palvelu. Osittain tämä näkyy siinä, että maailmalla CPQ-työkalujen käyttökohteet ovat laajentumassa perinteisen valmistavan teollisuuden lisäksi myös muille toimialoille, kuten High Tech -tuotteisiin, tietoliikenteeseen ja terveydenhuoltoon. Myös jälleenmyyjä- ja kuluttajakauppa ovat nostamassa päätään, mikä lisää työkalun itsepalvelurajapinnan merkitystä. Nämä asiat puolestaan tarkoittavat kasvavia markkinoita sekä täysin uusia käyttäjäryhmiä.

Mobiilikäytön välttämättömyys

Tabletilta odotetaan nykyään jo lähes samoja ominaisuuksia kuin kannettavalta. Myyjät ovat usein tien päällä, ja monilla tablet on kannettavan sijaan ensisijainen työkalu. Näin ollen CPQ-työkalun mobiilikäyttöä ei nähdäkään enää kilpailuetuna vaan pikemminkin välttämättömänä asiana. Käytännössä tämä edellyttää työkalulta tabletille optimoitua visuaalista käyttöliittymää.

Käyttöönoton ja käytön helppous

Mobiilikäytön tavoin työkalun helppokäyttöisyys tulee korostumaan. Käyttöönoton halutaan olevan nopeaa ja käyttäminen helppoa, jotta uusi käyttäjä voi nopeasti omaksua uuden työkalun ja käyttää sitä sujuvasti ilman ulkopuolisen tukea. Visuaalisuuden merkitys on kasvamassa, sillä asiakkaat usein haluavat nähdä konfiguraatiota havainnollistavia 2D- ja 3D-kuvia. Myös SaaS-palvelun mahdollisuus alkaa olla tärkeä vaihtoehto, mikä vapauttaa asiakkaat palvelimen ylläpitovastuista.

Joustavuuden ja integrointimahdollisuuksien merkitys

Yritysten toimintatapa on yhä enemmän tilauksesta kokoonpantavaksi (ATO), tilauksesta toimitettavaksi (STO) tai tilauksesta suunniteltavaksi (DTO) -tyyliin, joten CPQ-työkalujen täytyy tukea näitä prosesseja. Tämä johtaa siihen, että työkaluilta odotetaan yhä laajempia integroitumismahdollisuuksia yritysten muihin tietojärjestelmiin. Tällöin työkalun kokonaisvaltainen joustavuus on avainasemassa, jotta niiden avulla voidaan täyttää yritysten erilaisten ja monimutkaisten prosessien tarpeet. Toisaalta usein CPQ-työkalun käyttöönoton yhteydessä myös yritysten prosesseja kehitetään, mikä edellyttää organisaatioilta tiettyä joustavuutta.

Kilpailun koveneminen

CPQ-työkalujen yleistyessä kilpailu kovenee, jolloin CPQ-toimittajia kohtaan asetetut vaatimukset kovenevat. Vaikka CPQ-toimittajia on maailmanlaajuisesti vielä verrattain vähän, yksittäisiltä toimittajilta odotetaan valttikortteja, joilla he voivat erottautua kilpailijoista. Mutta kuten aina, Summium tiiminä otamme haasteen innokkaina vastaan!