Liiketoiminta unohtuu usein teollisuustuotteiden digitalisoinnissa

Älykkäillä tuotteilla kohti lisäarvoa

Tuotteiden älykkyys nousee kohisten perinteisilläkin sektoreilla. Melkein kaikista koneista löytyy vähintään prosessori, näyttö ja näppäimistö. Nyt IoT on tuonut laitteisiin internet-liitynnän joko optioksi tai paketoituna kuukausimaksullisena lisäpalveluna. Monesti järjestelmät rakennetaan kuitenkin varsin teknisistä lähtökohdista. Toiminnallisuudet on alun perin tehty helpottamaan asennusta tai huoltoa, eivätkä loppukäyttäjälle tehdyt toiminnallisuudet ole olleet ensimmäisellä prioriteetilla. Tämän vuoksi digitalisoinnissa liiketoimintaa on vaikeampi rakentaa kun peruspalikat on jo muurattu kiinni.

Kilpailu ajaa kehittämään uusia tapoja tehostaa tuotteiden käyttöä ja parantamaan liiketoimintaprosesseja. Melkeinpä mille tahansa laitteelle löytyy hankitahinnaltaan halvempi versio Alibabasta joltakin toiselta valmistajalta. Lisäarvoa pitää rakentaa tekemällä houkuttelevia informaatiotuote ja palvelutuotepaketteja kiinni fyysiseen tuotteeseen. Optimaalisessa tilanteessa myytävässä järjestelmässä tuotteen fyysiseen osaan liittyy saumattomasti ohjelmistoilla tehtävät palvelut, huoltosopimukset ja mahdollisuus päivittää tuotteen ominaisuuksia elinkaaren aikana. Tuotteen tulisi kyetä antamaan ohjeita käytöstään ja neuvoa miten paras lopputulema saadaan aikaan, oli kyse sitten materiaalitehokkuuden parantamisesta, käyttöasteen optimoinnista tai vaikkapa navigoinnista.

Toiminnallisuuksia ja tavoitteita

Tuotteen digiominaisuudet voidaan jakaa johtamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon (O&M) sekä operaattorin toiminnan tukemiseen. Kullakin sektorilla on omat käyttäjänsä ja toiminnan tehostamiseen liittyvät suorituskykymittarit. Johtamisessa tavoitellaan investoinneille hyvää takaisinmaksua; käytössä ja kunnossapidossa tuottavuutta, tehokkuutta, laatua ja käyttöastetta; operaattorin työssä varmuutta siitä, että työ tukee joka hetkellä niitä tavoitteita joita tuotannossa ja johtamisessa on asetettu.

Tuotteen digiominaisuudet

Älykkäiden tuotteiden hierarkiassa älykäs laite on ensimmäinen askel. Seuraavana tulee verkkoyhteys eli kommunikointi. Tämän jälkeiset askeleet ovat monella yrityksellä nyt hakusessa. Mitä pitäisi tehdä ja mistä saadaan rahaa asiakkaalta? Mahdollisia suuntia ovat itse laiteautomaation lisääminen eli tehdä esimerkiksi täysin autonomisesti toimivia koneita tai vaihtoehtoisesti liittyä muihin ulkoisiin järjestelmiin kuten vaikkapa kuorma-autoista kuljetustensuunnitteluun ja liikenteen säätietoihin. Ansaintalogiikka tulee haasteeksi kun siirrytään kauemmas alkuperäisestä tuotteesta.

Softa voi muuttaa liiketoimintaa

Teollisten tuotteiden digitalisaatiossa ja IoT:ssa tulisi miettiä ensisijaisesti liiketaloutta ja vasta sen jälkeen muutosta toteuttavaa tekniikkaa. Neljä geneeristä polkua suuntien arviointiin ovat:

Ohjelmistot muuttavat tuotteen ominaisuuksia. Mitä lisäominaisuuksia voimme myydä uusille ja nykyisille asiakkaalle ohjelmistoina? Kuinka voimme ohjelmistoilla varmistaa että laitteemme toimivat kilpailijoihin verrattuna parhaiten kaikissa olosuhteissa?

  1. Siirtyminen arvoketjussa lähemmäs loppukäyttäjää – Miten pääsemme lähemmäs rahan alkulähteitä ja ymmärtämään kuka tuotettamme oikeasti käyttää ja millä tavalla? Voimmeko tarjota jotakin suoraan tänne vaikka itse olisimmekin vain pieni komponenttivalmistaja suuren järjestelmän osana?

  2. Uutta lisäarvoa käyttödatasta – Kun tiedämme asiakkaan toiminnasta enemmän kuin hän itse edes tiedostaa miten voisimme auttaa häntä saavuttamaan tavoitteensa ja helpottaa hänen elämäänsä?

  3. Ansaintalogiikan muuttaminen käyttöperusteiseksi – Voimmeko tehdä ns. Rolls Royce Power by the Hourit tai Spotifyt? Voidaanko myyntiä ohjata kohti huoltoleasingia tai muita käyttöperusteisia maksuja?

Toimintatapa, jossa perinteinen teollisuusyritys palkkaa koodareita ja lähtee rakentamaan vain tekniikkaa ei enää toimi. Toisaalta disruptio ja täydellinen muuttuminen ei ole ainoa mahdollinen skenaario. Kaikki teollisuus ei mullistu hetkessä vaan pieni pala kerrallaan inkrementeissä.

Liiketoiminnan rakentaminen edellyttää syvällistä ymmärrystä loppukäyttäjän prosesseista yhdistettynä uuden teknologian mahdollisuuksiin. Teknologiat kehittyvät ja vaihtuvat vuosien varrella, mutta tarve varsinaiseen tuotteeseen ja tekemisen tehostaminen pysyvät ennallaan.