Määräaikaishuollosta kohti tarvelähtöistä huoltoa

Nykyaikana teollisuustuotteista kerätään monenlaista käytönaikaista dataa mm. tuotteen käyttömääristä, tilasta, sijainnista ja osien kulumisesta. Hyödyntämällä näitä tietoja usein pyritään ennalta ehkäisemään tuotteen vikaantumista tai tarjoamaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia palveluita. Tuotteen reaaliaikaista elinkaaridataa voidaan hyödyntää myös myyntityössä yhdistämällä teollisen internetin (IoT) ratkaisut CPQ-myyntityökaluihin.

Edellisen parin vuoden aikana Wapice on tutkinut Business Finlandin rahoittamassa D4Value tutkimushankkeessa sitä, millaisia palveluita teollisuusyritykset voisivat tarjota asiakkailleen hyödyntäen tuotteen elinkaaridataa. Yhdistämällä Wapicen tuotteet IoT-Ticketin ja Summium CPQ:n teollisuusyrityksille avautuu uusia ovia aivan uudenlaisten palveluiden tarjoamiseen. Alla on kuvattu yksi esimerkkitapaus:

Teollisuusyritys on toimittanut asiakkaalle laitteen, jonka tilaa seurataan reaaliaikaisesti IoT-Ticket tuotteella. Kun IoT-Ticket huomaa jonkin poikkeaman tai ei-toivotun trendin, lähettää se tiedon toimittajan Summium CPQ -työkaluun, joka analysoi poikkeamadatan ja muodostaa sen pohjalta ratkaisuehdotuksen.

Ratkaisuehdotus voi olla kokonaisen laitteen tai sen komponentin vaihtaminen toiseksi tai huoltotoimenpiteen suorittaminen. IoT-Ticketistä saamansa tiedon perusteella toimittajan myyjä tai huoltopäällikkö luo Summium CPQ -työkalulla huoltotarjouksen, jonka hän lähettää asiakkaalle. Asiakkaan hyväksynnän jälkeen huoltotoimenpide voidaan suorittaa.

Wapice on julkaissut uuden konseptivideon, joka havainnollistaa tarvelähtöisen huoltotoiminnan toteutusmahdollisuuksia.

Tällä tavoin aikatauluun tai vakiokäyttömääriin sidotuista määräaikaishuolloista voidaan siirtyä kohti käyttöön perustuvaa tarvelähtöistä huoltoa. Teknologia tälle toimintamallille on jo olemassa. Tämä mahdollistaa yrityksille uudenlaisia lisäarvoa tuottavia ja asiakkaiden prosessien optimointiin tähtääviä palveluita sekä tuotteiden lisämyyntimahdollisuuksia.

Esimerkiksi elinkaarensa loppuvaiheessa olevat laitteet voidaan tunnistaa ja vaihtaa ennen niiden vikaantumista. Tai prosessiteollisuudessa pullonkaulana olevat laitteet ja prosessivaiheet voidaan korvata, jotta prosessin kapasiteettia saadaan kasvatettua. Nämä ovat muutamia esimerkkejä, ja lukuisia muita voitaisiin luetella.