Käyttäjätutkimus

Käyttäjätutkimuksessa selvitetään ohjelmiston loppukäyttäjien tarpeet ja tavoitteet, sekä kartoitetaan mahdollisia työympäristön asettamia haasteita. Näistä muodostetaan ohjelmistokehitysprojektin tavoitteet ja vaatimukset, joiden toteutuminen validoidaan käyttäjätestauksen avulla.

Käyttäjätutkimus soveltuu parhaiten projektin ensimmäiseksi vaiheeksi uutta sovellusta kehitettäessä, mutta siitä on hyötyä myös vanhan sovelluksen jatkokehityksessä.

Käyttäjätutkimuksessa selvitetään:

  • Ovatko käyttäjät tyytyväisiä ohjelmiston toiminnallisuuteen, käytettävyyteen ja ulkoasuun.
  • Kuinka hyvin ohjelmisto soveltuu sen käyttötarkoitukseen ja miten sitä voidaan parantaa.
  • Puuttuuko ohjelmistosta tärkeää lisätoiminnallisuutta.
  • Soveltuuko ohjelmisto sen käyttöympäristöön (contextual inquiry).

Panostus käyttäjätutkimukseen maksaa itsensä takaisin sillä se:

  • Tehostaa ohjelmistokehitystyötä. Projektit saadaan valmiiksi nopeammin ja tarve lisäkehitystyölle vähenee.
  • Keventää yrityksesi asiakaspalvelijoiden taakkaa, vähentäen ohjelmiston ongelmiin liittyviä yhteydenottoja.
  • Lisää asiakastyytyväisyyttä. Nykyiset asiakkaasi pysyvät lojaaleina ja heidän kehujensa kautta voit saada myös uusia asiakkaita.

Investoimalla käyttäjätutkimukseen voidaan saavuttaa merkittävää kilpailuetua, koska tiedetään mitä asiakkaat haluavat ja tuotteelta vaativat.

Lisätietoa