Kuntasektorin asiantuntija tekoälyn ja IoT-TICKET®in mahdollisuuksiin tutustumassa

Image of Rurik Ahlberg

Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg tulee kuukaudeksi perehtymään Wapicen toimintaan. Tutustumisjakso on mielenkiintoinen mahdollisuus myös Wapicelle saada ensi käden tietoa kuntasektorin tulevaisuuden tarpeista.

Ahlberg näkee tulevan ajanjakson arvokkaana tilaisuutena kokemusten vaihtoon julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Valtiotieteiden lisensiaatti on toiminut urallaan mm. EU-parlamentissa ja eduskunnassa. Monissa maissa kuntien ja valtion asiantuntijat ovat tiiviimmässä keskusteluyhteydessä yritysten kanssa kuin Suomessa.

–  Tämä antaa uusia näkökulmia ja relevanttia tietoa molempiin suuntiin. Suomessa on yleisesti ottaen hyvin vähän kiertoa julkisen ja yksityisen sektorin välillä, verrattuna esimerkiksi Ruotsiin.

Wapicen toimitusjohtaja Pasi tuominen näkee tutustumisjaksossa molemminpuolisia mahdollisuuksia:

–  Wapice on ollut perinteisesti digitalisoimassa teollisuutta, mutta viime vuosina meillä on ollut monia mielenkiintoisia hankkeita myös julkisella sektorilla. Kun Rurik lähestyi ja kysyi mahdollisuudesta tulla tutustumaan alaan, näimme sen ennen kaikkea molemminpuolisena mahdollisuutena. Meillä on kokemusta ja käytännön näyttöä siitä, mitä kaikkea tekniikka mahdollistaa, ja Rurikilla taas ajatuksia siitä, millaisia digitaalisia ratkaisuja kunnissa tulevaisuudessa tarvitaan, kommentoi Tuominen.

Haussa uusia yhteistyömuotoja

Ahlberg toivoo jatkossa uusia ja tiiviimpiä yhteistyömuotoja kuntien ja elinkeinoelämän välille. Tarvitaan esimerkiksi digitaalisia ratkaisuja, jotka tukevat entistä paremmin yhteiskunnallisia tavoitteita, Ahlberg sanoo.

–  Yksi esimerkki on ilmastotyö. Tarvitaan enemmän tietoon perustuvaa päätöksentekoa, ja sen saavuttamiseksi pitää voida paremmin hyödyntää sellaista faktaa, jota jo kerätään eri puolilla.

Rurik Ahlberg on tutustumisjakson ajan virkavapaalla.