MANTIS-kirja ennakoivaan kunnossapitoon

Vuosina 2015 – 2018 Wapice osallistui EU:n rahoittamaan Mantis H2020 -hankkeeseen, jonka tarkoituksena oli tutkia ratkaisuja ennakoivaan kunnossapitoon. Ammattilaiset ympäri Eurooppaa yhdistivät voimansa, sillä hankkeeseen osallistui yhteensä 45 instituutiota ja yritystä.

Viime vuosina, sekä teollisuudessa että korkeakouluissa on kiinnitetty paljon huomiota kunnossapidon parantamiseen. Kunnossapidossa ajoitus on merkittävä tekijä, joten koneita ja laitteita tulisi seurata, analysoida ja visualisoida tarkasti ja reaaliaikaisesti. Tärkeää olisi ennakoida mahdollisia vikoja, jotta vaurioilta ja kustannuksilta säästyttäisiin.

MANTIS-kirjan tavoitteena on tuoda esiin perustana olevat edellytykset ennaltaehkäisevään huoltoon, sen taloudellisiin vaikutuksiin sekä teknisiin ratkaisuihin.

Tutustu myös Wapicen IoT-TICKET® -ratkaisuun, jota käytetään ennakoivaan huoltoon muun muassa kiinteistöissä, liikkuvissa työkoneissa, kuin tehdasympäristöissäkin.

Voit ladata kirjan täältä. Lisätietoja saatavissa projektin sivuilta.