Wapice toteutti Destian tievaurioiden tunnistusratkaisun

Wapice on ollut mukana kehittämässä Destialle neuroverkkopohjaista tievauriotunnistusratkaisua, jonka avulla yritys parantaa teiden kunnonvalvontaa ja ennakoi tehokkaasti tarvittavia huoltoresursseja. Monimuotoisen datan avulla tievauriot pystytään tunnistamaan entistä nopeammin ja tarkemmin, jolloin myös mahdollisiin vaurioihin päästään reagoimaan ennen kuin niistä aiheutuu haittaa tiellä liikkujille.

Wapicen suunnittelema ratkaisu hyödyntää uusimpia saatavilla olevia menetelmiä, minkä avulla kuvankäsittelyssä päästään perinteisiä menetelmiä tarkempaan, nopeampaan ja virheettömämpään lopputulokseen. Lisäksi kehitetty neuroverkkopohjainen malli kykenee toimimaan monipuolisesti erilaisissa ympäristöissä ilman säädettäviä parametreja.

– Ratkaisu tievaurioiden tunnistamiseen perustuu konvoluutioneuroverkkoihin, jotka ovat vakiinnuttaneet paikkansa osana modernia kuvankäsittelyä. Niitä käytetään erityisesti tällaisissa haastavissa tunnistus- ja luokittelutehtävissä, kertoo Wapicen Mickey Shroff.

Lue koko tarina Wapicen ja Destian yhteistyöstä ja hyödyistä, joita ratkaisulla on saavutettu.

Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Suomessa Destia vastaa noin 45000 km tieverkoston kunnossapidosta.


Lisätiedot:

  • Wapice Oy, Mickey Shroff, Head of AI, Analytics & Automation Solutions Segment, +358 50 302 7187, mickey.shroff@wapice.com
  • Destia Oy, Arto Kuskelin, Infraomaisuuden hallintayksikön päällikkö, +358 40 546 0126, arto.kuskelin@destia.fi

Artikkelin pääkuva: ©Destia