Pilvipalvelut

Keskity visioosi

Tarjoamme kokenutta ja monipuolista osaamista eri pilviympäristöistä ja rakennamme juuri sinun tarpeisiisi sopivat ratkaisut, jotka ovat helposti muokattavissa myös tulevaisuuden vaatimuksiin.

Turvalliset pilvipalvelut vaivattomasti

Laadukkaiden pilvipalveluiden avulla asiakkaan liiketoimintaideat saadaan nopeammin tuotantoon siten, että resurssit ovat tietoturvallisesti oikeiden ihmisten käytössä oikeaan aikaan – ja ennen kaikkea vaivattomammin.

Huolet pois – tehtävämme on varmistaa, että pilvipalvelut on suunniteltu ja rakennettu turvallisesti sekä kustannustehokkaasti, huomioiden myös vaivattoman ja läpinäkyvän automatisoidun ylläpidon.

Cloud experts

Toteutamme ratkaisuja pienille ja suurille yritykselle, otamme huomioon asiakkaiden tarpeet skaalautuvuudessa ja pystymme suunnittelemaan ratkaisuja, jotka eivät kahlitse asiakasta tiettyyn pilvipalvelutarjoajaan.

Wapice auttaa hyödyntämään parhaita pilviratkaisuja, kuten paikallista pilveä, hybridiratkaisuja ja monipilviratkaisuja. Lisäksi autamme asiakkaita optimoimaan tietoturva-, elinkaari- ja investointikustannuksia.

database icon

Tuemme useita eri pilvipalveluja, kuten Microsoft Azure, AWS, Alibaba, Heroku ja Google Cloud. Pystymme myös tarjoamaan yksityistä pilvipalvelua Suomesta omista konesaleistamme.

development icon

Toteutamme tietoturvan vaatimustenmukaisuutta (esim. FFIEC, GDPR, HIPAA, PCI DSS, ISO/IEC2 7001, CIS Benchmark, ja SOC2.) useimpien modernien pilvipalvelujen osalta ja automatisoimme jatkuvan tietoturvatestaamisen DevSecOps pipelinessa.

Hyödyt


Person monitoring systems

Ympäristön kokonaisvaltainen hallinta

Sovelluskehitys pilveen mahdollistaa ympäristön kokonaisvaltaisen hallinnan ketterillä menetelmillä, joissa ympäristön pystytys automatisoidaan koodin avulla, joka on versionhallinnassa. Näin yksittäinen kehittäjä saa helposti kokonaiskuvan, miten sovelluksen eri osa-alueet kommunikoivat keskenään ja millaisista kokonaisuuksista palvelu koostuu – tämä on modernin pilven tietoturvan lähtökohta.

Stacked coins

Kustannussäästöt

Pilvipalveluiden dynaaminen skaalaus pienentää kustannuksia. Kun palvelua käytetään vähemmän, ympäristön kapasiteettia voidaan pienentää. Vastaavasti kun palvelua käytetään enemmän, ympäristön tehokkuutta voidaan kasvattaa. Ympäristön skaalaaminen toimii joko automatisoidusti tai muutamalla hiirenpainalluksella. Ympäristön ylläpitoon ja päivittämiseen ei enää tarvitse käyttää niin paljon aikaa ja osaaminen voidaan kohdistaa tehokkaammin.

Abstract cyberspace

Nopeampi ja automatisoitu ympäristön luominen

Perinteisten IT-ominaisuuksien käyttö ohjelmoitavina resursseina, jolla säästetään ihmisten väliseen kommunikaatioon hukattua aikaa. Tämä mahdollistaa nopean ympäristön rakentamisen ja alasajon.

Server rack

Ei aloitusmaksuja

Kustannuksia tulee vasta siinä vaiheessa, kun ympäristöön käytetään ja pilvessä infra voidaan tehdä automaattisesti skaalautuvaksi. Mahdollisuutena on myös serverless-malli, jossa maksat ainoastaan siinä vaiheessa, kun asioita ajetaan palvelimella. Serverless-mallissa maksat ainoastaan CPU-sykleistä ja kutsumääristä.

Abstract cloud computing illustration

Konseptoinnin helppous

Erilaisten konseptien testaus on pilvessä nopeaa. Tämä mahdollistaa dynaamisen ja nopean kehityksen.

Abstract cyber security illustration

Tietoturva

Modernit pilvet ovat laajoja kokonaisuuksia sekä tarjoavat hyvän teknisen lähtökohdan tietoturvan toteuttamiselle. Tietoturva saadaan toteutumaan kun se huomioidaan palvelun koko elinkaaressa ja tietoturvaominaisuuksia käytetään hyväksi oikein.