Teknologia- ja digitalisaatio­ratkaisut

Wapice tarjoaa kokonaisvaltaisia ja kattavia ohjelmistopalveluja vaativiinkin tarpeisiin teollisuuteen, liiketoimintaan ja muille toimialoille. Asiakkainamme ovat muun muassa energia-, konepaja-, meri- ja valmistavan teollisuuden yritykset.

Pitkä ja laaja-alainen kokemuksemme tarjoaa erinomaisen pohjan korkealaatuiselle ohjelmistokehitykselle aina suunnittelusta toteutukseen ja testaukseen. Lähtökohtana on aina asiakkaan tarpeet, joita kuuntelemalla pyrimme löytämään juuri hänelle sopivan ratkaisun. Toteutamme ratkaisut alustariippumattomasti, emmekä ole sidottuna mihinkään tiettyyn teknologiaan.

Toteutamme ensisijaisesti järjestelmiä koneiden ja laitteiden ohjaukseen sekä tuotannon ja varaston hallintaan. Käyttökohteita voivat olla muun muuassa:

 • Valvontajärjestelmät
 • Viivakoodi- ja RFID-järjestelmät
 • Tuotteistusprojektit
 • Raportointijärjestelmät
 • Tiedon visualisointi (2D- ja 3D-trendinäytöt)
 • Automaatiojärjestelmien konfigurointi- ja hallinnointityökalut
 • Laitteiden ja operaattorien väliset käyttöliittymät
 • Työkalut järjestelmien huolto- ja tukipalveluihin
 • Huolto- ja ylläpitoratkaisut edistyksellisillä käyttöliittymäratkaisuilla lisätyn ja virtuaalisen todellisuuden avulla

Suunnittelu- ja teknologiakonsultointi

Ohjelmistoratkaisujen rinnalla tarjoamme monipuolisia suunnittelu- ja teknologiakonsultointipalveluja muun muuassa DevOpsin, tietoturvallisuuden ja käyttäjäkokemussuunnittelun osalta. Konsultointipalvelut voit valita vankistamaan tuotekehitystä tai osana laajempaa projektitoimitusta.

Lue Lisää

Nopeampaan koemallinnukseen ja innovointiin tarjoamme myös asiakaslähtöiset digitaaliset ratkaisut ja tuotteiden palveluistamisen palvelumuotoilutiimimme avustuksella.

Lue Lisää

Toteutustavat ja teknologiat


Wapice CAN

Rautaista tietoliikenneosaamista

Wapicen henkilöstö on ollut aktiivinen CAN-teknologian käyttäjä ja tutkija jo toistakymmentä vuotta. Kehitämme sekä elektroniikkaa että ohjelmistoja. Wapice on usean suurasiakkaan CAN-järjestelmien toteuttaja.

CAN in automation - logo

Wapice kuuluu CAN in Automation (CiA) -kehitysryhmään. CiA on käyttäjien ja valmistajien ryhmä, joka kehittää ja tukee CANopen ja muita CAN-pohjaisia korkeamman tason protokollia.

Esimerkkejä tarjonnastamme

 • Sulautetut CAN I/O -modulit, esim. CANopen-pohjaiset (RTOS, Linux)
 • Asiakaskohtaiset PC-työkalut diagnostiikkaan ja valvontaan käyttäen CAN:ia (Linux, MAC OS X, Windows)
 • Konsultointia CAN-pohjaisten järjestelmien kehityksessä, kuten järjestelmän kehittämiseen liittyvät haasteet
 • Asiakaskohtaiset etähallinta- ja diagnostiikkatyökalut
 • Wapicen alustariippumaton CAN-diagnostiikkatyökalu CANrunner
 • CAN-pohjaiset järjestelmät kontrollointiin

Lisätietoa CAN -standardista


Kenttäväylät

Tarjoamme kenttäväyläosaamista teollisuuden tarpeisiin. Kenttäväylät toteuttavat reaaliaikaisen, hajautetun ja standardisoidun liitynnän useamman väylään liitetyn laitteen välillä. Tyypillisiä väylän laitteita ovat sensorit, erilaiset toimilaitteet ja väylien väliset toistimet. Kenttäväylästandardeja on lukuisia eri käyttötarkoituksiin sopivia. Alta löydät tietoa käyttämistämme teknologioista, ratkaisuista ja palveluista.

Kenttäväylät

 • Modbus, BACnet, PROFIBUS
 • CAN based: J1939, CANopen, DeviceNet
 • TCP/IP: Modbus TCP, PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT

Langattomat verkot

 • SMS, Bluetooth, WLAN, Zigbee, GPRS, GSM, 3G

Yhdyskäytäväratkaisut (Gateway)

 • PROFINET-to-CANOpen gateway
 • Modbus RTU ja ModbusTCP gateway
 • Räätälöidyt gateway-ratkaisut. Esimerkiksi CANover-WLAN/Satellite/GPRS/SMS

Asiantuntijapalvelut

 • Asiantuntijamme auttavat valitsemaan teille sopivan kenttäväyläratkaisun
 • Liitännät ylemmän tason järjestelmiin esimerkiksi perinteinen OPC (DCOM) ja uudempi OPC UA
 • Ohjelmointipalvelut. Esimerkiksi kenttäväyläpinojen (stackien) sovittaminen eri reaaliaikakäyttöjärjestelmiin
 • Asiakaskohtaisten protokollien suunnittelu
 • Protokollatestaus

Wapice fieldbuses illustrative image


Java-teknologiat

Useimmat Wapicen asiakkaista ovat valinneet Java-teknologioita pää- tai tukiteknologioikseen. Tästä syystä Wapicella on ollut mahdollisuus vaalia vahvaa Java-kulttuuria. Wapice on toimittanut lukuisia Java-pohjaisia ohjelmistokomponentteja pienistä työkaluista aina valtaviin globaalisti käytettyihin transaktiojärjestelmiin. Luonnollisesti Wapicella on osaaminen standardi-Javan lisäksi myös Enterprise Java -alustoihin.

Wapice käyttää Java-teknologiaa myös omassa tuotekehityksessään. Esimerkiksi etähallinnan ja myyntityökalujen Web-pohjaiset käyttöliittymät pohjautuvat Java-teknologiaan. Java EE (Enterprise Edition) on todistanut paikkansa erityisesti transaktiohallinnan ja business-logiikan saralla, missä tietoturva, suorituskyky ja laajennettavuus ovat arvossaan.

Me tarjoamme

 • Asiakaskohtaisia ratkaisuja, pienistä sovelluksista suuriin enterprise-luokan ratkaisuihin
 • Integrointia ERP- ja CRM-järjestelmille
 • Teknologiakonsultointia infrastruktuurin ja suorituskyvyn parantamiseksi
 • Ohjelmisto- ja järjestelmäkehitystä
 • Teknologia-arviointia
 • Java-teknologia: anna Wapicen hoitaa koko IT-järjestelmäprojektisi

Java logo

Java-kieli

Wapicen Java-osaamisen kulmakivi on vankka ymmärrys Java-ohjelmointikielestä ja sen ominaisuuksista.

Java EE logo

Java EE -teknologiat

Wapice toimittaa Java EE -teknologiaan pohjautuvia yritysohjelmistoratkaisuja. Java EE tarjoaa alustan ja toimintatavat luotettavien, skaalautuvien ja hajautettujen ohjelmistojen tuottamiseen. Wapice toimittaa komponentteja pohjautuen mm. EJB, JPA, JAX-WS, JAX-RS, JMS ja JCA-teknologioihin. Java EE-alustat, joista Wapicella on vankka osaaminen ja kokemus ovat WebSphere, WebLogic, JBoss ja GlassFish.

Spring logo

Spring

Wapice kehittää myös Spring-pohjaisia ratkaisuja. Spring-teknologialla on arvonsa yhdessä Java EE -teknologian kanssa. Monet nykyään Java EE -standardissa olevat ominaisuudet on kokeiltu ja jalostettu Spring-kirjastoissa.

Hadoop logo

Hadoop

Wapicella on vuosien kokemus Hadoop-teknologiasta. Jotkut Wapicen omat tuotteet hyödyntävät Hadoop Big Data -ominaisuuksia. Esimerkkinä: Wapice on kehittänyt datan analysointiratkaisuja teollisuuden prosessien mittadatamassojen analysointiin.


Linux-pohjaiset ratkaisut

Wapice & linux graphic

Linux on avoimeen lähdekoodin perustuva käyttöjärjestelmä, jota käytetään palvelimissa, työpöytäympäristöissä sekä erilaisissa sulautetuissa laitteissa. Wapicella on pitkä historia ja vankka kokemus Linuxin käytöstä teollisuuden ratkaisuissa. Sulautetuissa järjestelmissä suuri osa suunnittelemistamme ja toteuttamistamme laitteista käyttää Linux-ydintä. Alla näet esimerkkejä tarjonnastamme.

Räätälöity IoT-alusta

Esineiden Internet (Internet of Things, IoT) sekä teollinen Internet ovat luoneet aivan uudenlaista kysyntää laitteille, jotka tarjoavat kattavat verkko-ominaisuudet, I/O-rajapinnat sekä erittäin matalan tehonkulutuksen. Mobiilisuorittimien kasvanut suorituskyky taas on mahdollistanut erittäin keveiden Linux-laitteiden valmistamisen, jotka pystyvät vastaamaan IoT-laitteiden moninaisiin vaatimuksiin. Wapicen IoT-Ticket ja WRM247+ tuotteet tarjoavat valmiita ratkaisuja IoT-sovelluksiin. Lisäksi räätälöidyt ratkaisut sekä konsultointi ovat mahdollisia. Lue lisää Wapicen IoT-Ticket and WRM247+ -tuotteista.

Reaaliaika-Linux

Linux-pohjaisten ratkaisujen käyttö ohjausjärjestelmissä on kasvussa, mikä on osaltaan lisännyt reaaliaikaominaisuuksien merkitystä myös Linux-sovelluksissa. Wapice voi tarjota tukea reaaliaikasovellusten toteutuksessa sekä käyttöönotossa (esimerkiksi RT_PREEMPT ja Xenomai). Tavallisia palveluita ovat esimerkiksi kokonaisten reaaliaika-Linux -järjestelmien toteutus, reaaliaikasuorituskyvyn validointi, latenssimittaukset, järjestelmän profilointi, ajurien optimointi sekä käyttöjärjestelmätason ongelmien selvitys.

Board Support Package

Board Support Package (BSP) tarkoittaa ohjelmistoalustaa, joka kattaa koko sulautetun laitteen ensimmäisestä esilataajasta toimivaan Linux ohjelmointiympäristöön. Wapice voi toteuttaa BSP-kerroksen asiakkaan, kolmannen osapuolen sekä Wapicen suunnittelemille laitteille.

Laiteajurikehitys

Wapice tarjoaa Linux-laiteajurikehitystä kaikkiin asiakkaan tarpeisiin. Ajurit voidaan toteuttaa kaikille oheislaitteille tai ainoastaan asiakkaan tarpeen mukaan. Linux-ytimen kattavia sisäisiä ohjelmistokehyksiä käytetään uusien ajurien kehityksessä. Tavallisia palveluita on esimerkiksi uusien ajurien kehittäminen, asiakaskohtaiset räätälöinnit sekä ajurien optimointi.

Suorituskykyoptimointi

Yleiskäyttöisiä Linux-järjestelmiä ei yleensä ole optimoitu nopeuden, suorituskyvyn, muistin käytön tai reaaliaikaominaisuuksien suhteen. Wapicella on paljon kokemusta Linux-järjestelmien eri osa-alueiden optimoinnista vastaamaan myös kaikkein vaativimpiin asiakkaan vaatimuksiin.

Design of high-performance CAN driver architecture for embedded Linux, 13th international CAN Conference, CAN in Automation GmbH, 2012

Moniydinjärjestelmät

Reaaliaika-, suorituskyky- sekä liitettävyysvaatimukset kasvavat nykyisissä ohjausjärjestelmissä jatkuvasti. Linuxin käyttö toisaalta mahdollistaa pääsyn lukemattomiin valmiisiin kirjastoihin sekä liitettävyyskomponentteihin, mutta toisaalta asettaa haasteita kovien reaaliaikavaatimusten toteuttamiseen. Siruvalmistajat ovat alkaneet toteuttaa edistyneitä moniydinjärjestelmiä, jotka paketoivat samaan koteloon tehokkaan mobiilisuorittimen sekä FPGA-piirin. Nämä alustat mahdollistavat edistyneiden asymmetristen moniprosessointijärjestelmien toteutuksen, jotka taas mahdollistavat myös kovien reaaliaikavaatimusten saavuttamisen.

Avoin lähdekoodi ja lisenssit

Linux-ydin ja varusohjelmat on lisensoitu avoimen lähdekoodin lisensseillä. Tämä tarjoaa joustavia kehitysmahdollisuuksia sekä kattavan tuen OSC-yhteisöstä. Oikealla suunnittelulla asiakkaan ohjelmisto voidaan rakentaa siten, että mitään salaista osaa ei tarvitse julkaista. Wapicella on kattavasti tietoa erilaisista avoimen lähdekoodin lisensseistä ja siitä miten niitä kannattaa teollisuudessa hyödyntää.

Wapice on Validos-järjeston perustajajäsen. Validoksen tarkoitus on arvioida avoimen lähdekoodin ohjelmistojen soveltuvuutta osana kaupallisia ohjelmistoprojekteja.

Toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallinen turvallisuus on tärkeä osa monia teollisuusjärjestelmiä, mutta se asettaa haasteita erityisesti Linuxin yhteydessä. Toiminnallinen turvallisuus voidaan kuitenkin toteuttaa Linuxilla käyttäen tarkkaa kehitysprosessia sekä eristämällä turvallisuusprosessit Linux-prosesseista. Modernit moniytimiset System on Chip (SoC) -piirit tarjoavat tähän mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Sovelluskehitys

Matalan tason Linux-kehityksen lisäksi Wapice tarjoaa myös huippuluokan sovelluskehitystä kaikenlaisiin Linux-järjestelmiin alkaen reaaliaikajärjestelmistä päättyen ERP-tason liiketoimintajärjestelmiin.

Yocto Project –järjestelmäkehitystyökalut

Yocto Project on ohjelmistokehyksen kaltainen ympäristö, jolla voidaan automatisoida sulautetun Linux-järjestelmän kustomointi ja rakentaminen. Yocto Project on muodostunut teollisuudessa merkittävimmäksi järjestelmäkehitystyökaluksi. Wapice tarjoaa Yocto-kehitystä kaikenlaisiin asiakastarpeisiin. Lisäksi Wapicella on kokemusta muistakin järjestelmäkehitystyökaluista, kuten buildroot:sta.

Tietoturvallisuus

IoT-ilmiö lisää jatkuvasti tarvetta sulautettujen laitteiden verkko-ominaisuuksille. Tämä tuo samalla tietoturvallisuusasiat yhä useampaan laitteeseen. Wapice noudattaa tarkkaa kehitysprosessia (Security Development Lifecycle, SDL) varmistaakseen, että tiukimmatkin tietoturvallisuusvaatimukset täyttyvät.


Microsoft teknologiat

Wapice suunnittelee ja toteuttaa ratkaisuja Microsoftin sovellusalustoilla, jotka ovat laajasti käytettyjä teollisuusalan yrityksissä. Microsoftin partnerina Wapicella on pääsy uusimpiin Microsoftin teknologioihin. Wapicella on Microsoftin Silver -tason kelpoisuus, joka tarkoittaa, että sijoitumme viiden prosentin kärkeen Microsoftin kumppaneista maailmanlaajuisesti.

Wapicella työskentelee yli 30 Microsoft-teknologioiden asiantuntijaa, joista monet ovat sertifioituja ammattilaisia. Käytämme Microsoftin teknologioita suunnitellessamme käyttäjäkohtaisia ratkaisuja sekä ratkaisujen yhdistämisessä muihin järjestelmiin. Emme kuitenkaan ole sidottuja Microsoftin tai kenenkään muun teknologioihin, Wapice on aina vapaa valitsemaan parhaiten sopivat teknologiat asiakkaiden tarpeisiin.

Me tarjoamme

 • Asiakaskohtaisia ratkaisuja, pienistä sovelluksista suuriin enterprise-luokan ratkaisuihin
 • Integrointia ERP- ja CRM-järjestelmille
 • Asiakaskohtaisia pilvipalveluita
 • Business Intelligence -ratkaisuja
 • Teknologiakonsultointia infrastruktuurin ja suorituskyvyn parantamiseksi
 • Ohjelmisto- ja järjestelmäkehitystä
 • Teknologia-arviointia sekä Microsoftin teknologioille että muille teknologioille
 • Microsoftin tuotteet: anna Wapicen hoitaa koko IT-järjestelmäprojektisi

Microsoft .NET

Wapice suunnittelee enterprise-luokan ratkaisuja käyttäen Microsoftin .NET frameworkia, sisältäen Windows-, Web- ja palvelulähtöiset sovellukset.

Microsoft Azure

Microsoft Azure on tehokas ja monipuolinen pilvipalveluna hyödynnettävä sovellusalusta, jolla voidaan rakentaa ja hallita ohjelmia ja palveluja maailmanlaajuisen Microsoft- datakeskusverkoston avulla. Wapice auttaa sinua löytämään kustannustehokkaan ja joustavan pilvipalveluratkaisun juuri sinun tarpeisiin. Tarjoamme avaimet käteen palveluja tai teknistä konsultointia, jotta sinä saat Microsoft Azuresta parhaan mahdollisen hyödyn.

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server on kattava tietokantaserveri kaikkein vaativimpiin työmääriin. Wapice tarjoaa ratkaisuja ja konsultointiapua, jotta saat kaiken hyödyn SQL Serveristä.

Microsoft SharePoint

Wapice tarjoaa ammattitaitoa SharePoint ratkaisuissa: vaatimusmäärittelyä, konsultointia, räätälöintiä, toteutusta, integraatiota, extranet-, intranet- ja internet-ratkaisuja.

Microsoft Business Intelligence

Microsoft Business Intelligence -työkalut antavat tehokkaan tavan hallita liiketoiminnalle oleellista tietoa juuri oikeaan aikaan. Wapice auttaa sinua hyödyntämään BI -työkaluja, jotta oikeat ja ajantasaiset tiedot saadaan kerättyä ja visualisoitua yrityksesi johdolle päätöksenteon tueksi. Tarjoamme myös teknistä tukea, jos haluat hyödyntää Microsoft BI -työkaluja itsepalveluna tai tarvitset apua SQL-serverin palveluiden kanssa.

Microsoft BizTalk Server

Wapice auttaa sinua saamaan maksimaalisen hyödyn BizTalkista. BizTalk on Microsoftin integrointi- ja liitettävyysserveri, joka auttaa organisaatioita yhdistämään erilaiset järjestelmät helpommin. Se sisältää yli 25 monialusta-adapteria sekä vakaan viestintäinfrastruktuurin. BizTalk-serveri tarjoaa liitettävyyttä ydinjärjestelmien välillä niin organisaatiosi sisä- että ulkopuolella.

Microsoft Exchange Server

Wapice auttaa sinua rakentamaan Microsoft Exchange Server -ratkaisun yhtiöllenne.

Microsoft Dynamics

Integraatio Enterprise Resource Planning (ERP) - ja Customer Relationship Management (CRM) -järjestelmille.


OPC-järjestelmäratkaisut

Klassinen OPC (DCOM)

Wapice suunnittelee ja toteuttaa OPC-järjestelmäratkaisuja teollisuuden vaativiin tarpeisiin. OPC on avoimen tiedonsiirron standardi, jota käytetään teollisuuden automaatiosovelluksissa integroimaan ohjaus- ja diagnostiikkasovelluksia prosessilaitteisiin.

Tiedonsiirto toteutetaan asiakas–palvelin-arkkitehtuurin (client–server) mukaisesti, standardin rajapinnan kautta, mikä mahdollistaa valmistajariippumattomien laitteiden ja sovellusten integroinnin. Wapice on toteuttanut sekä asiakas- että palvelinohjelmistoja teollisuuden lukuisiin eri tarpeisiin.

OPC:n hyödyt

 • Joustava: OPC on alusta- ja kommunikaatioriippumaton eli siinä on standardi kommunikaatiorajapinta
 • Edullinen: Vähemmän tarvetta integroinnille, räätälöinnille ja asennukselle
 • Nopea tuotekehityssykli: Standardien ohjelmistokomponenttien käyttäminen nopeuttaa tuotekehitystä
 • Luotettava: Standardien käyttäminen varmistaa teknisen toimivuuden

OPC Unified Architecture

OPC Unified Architecture laajentaa perinteistä OPC-protokollaa mahdollistamalla tiedonkeruun, tiedonmallintamisen sekä luotettavan viestinnän eri laitteiden ja tietojärjestelmien välillä käyttöjärjestelmäriippumattomasti standardin rajapinnan kautta. OPC UA on suunniteltu turvallisuus- ja tietomallinnuksen vaatimuksia varten, joita uusimmat palvelukeskeisen arkkitehtuurin mukaiset sovellukset asettavat.

Wapice tarjoaa OPC UA-konsultointia, -koulutusta, -ohjelmistokehitystä sekä ratkaisuja vaativiinkin asiakastarpeisiin. Lisäksi Wapice toteuttaa OPC UA-asiakas ja palvelinsovelluksia sekä tiedonhallintaratkaisuja kaikille alustoille.

OPC UA:n hyödyt

 • Tukee useita alustoja: toimii missä tahansa käyttöjärjestelmässä
 • Käyttömukavuus: helppo konfiguroida ja ylläpitää
 • Plug-and-play: järjestelmäpohjainen teknologia
 • Tehokas suorituskyky: korkea luotettavuus ja viansieto
 • Valmiina tulevaisuuteen: laajempi liitettävyys

OPC Foundation -jäsenyys

Wapice on ollut OPC Foundationin jäsen vuodesta 2001 lähtien ja kehittää OPC UA -standardiin sekä elektroniikka- että ohjelmistoratkaisuja. Yksi näistä ratkaisuista on sulautettu OPC UA -palvelin.

Testing Augmented reality

Sulautettu OPC UA palvelin

Tehokas, monialustainen palvelin

Wapice on toteuttanut OPC UA –palvelimen Linux-alustalle. Palvelinta voidaan käyttää mm. osana Wapicen IoT-TICKET® -esineiden internet alustaa. Toteutamme myös kokonaisia järjestelmäratkaisuja, jotka sisältävät asiakas- ja palvelinsovellukset.

Wapicella on takana pitkä kokemus OPC-ratkaisuista kymmenissä asiakasprojekteissa. Vuodesta 2001 lähtien Wapice on ollut aktiivinen jäsen OPC Foundation -järjestössä, joka huolehtii OPC-standardien ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

OPC UA on uusi arkkitehtuuri, jonka tarkoitus on korvata edelliset irralliset määrittelyt. OPC UA vastaa paremmin nykyajan tietoteknisen ympäristön asettamiin vaatimuksiin. Wapice on mukana kehittämässä ja ottamassa käyttöön tätä tulevaisuuden tiedonsiirtostandardia. Valitsemme kuitenkin joka asiakasprojektissa teknologiat asiakkaan lähtökohdista.

perm_contact_calendarKiinnostuitko?

Teemu Niemi
teemu.niemi@wapice.com
+358 10 277 5163
phonelink
OPC UA asiakasohjelma
HMI / MES / ERP
arrow_downward
OPC UA palvelin
Tietokanta
developer_board
PLC
settings_ethernet
Digitaalinen I/O
memory
Laite

Lue lisää UPC UA -standardista:


Qt-pohjaiset alustariippumattomat järjestelmät

Qt on yksi avainteknologioistamme, jota olemme käyttäneet teollisuusjärjestelmissä aktiivisesti vuodesta 2004. Teknologiaa on käytetty monenlaisissa ympäristöissä: sulautetuissa järjestelmissä, PC-ohjelmissa ja serveriohjelmistoissa, jotka käyttävät Linuxia ja Windowsia. Kaikki sulautetut Linux-laitteemme tukevat Qt:ta. Wapicella työskentelee yli 70 Qt-asiantuntijaa.

Me tarjoamme

 • Asiakkaiden uusien ja aiempien ohjelmistojen kehitystä ja muokkausta
 • Asiakaskohtaisia PC-työkaluja/ohjelmistoja, esimerkiksi konfigurointi- ja diagnostiikkatyökaluja Windows- ja Linux-ympäristöille
 • Serveriohjelmistoja
 • Asiakaskohtaisia sulautettuja järjestelmiä joko graafisen käyttöliittymän kanssa tai ilman sekä Linux- ja Windows-ympäristöille (PDA, Mobile)
 • Wapice CAN-diagnostiikkatyökalu datan parsinta- ja diagnosointitoiminnoilla
 • Konsultointia Qt-pohjaisten järjestelmien kehitykseen, kuten suunnittelun haasteisiin ja Qt-frameworkin kehitykseen tai kääntämiseen sulautetuille järjestelmille
 • QML:llä toteutettuja sovelluksia, jotka tarjoavat sulavan käyttöliittymän kaikilla tuetuilla alustoilla