Case Ponsse: Arkkitehtuuri luo pohjan joustavalle ja tietoturvalliselle alustalle

Banner image Banner image

Metsäkonevalmistaja Ponsse Oyj:n metsäkoneiden digitalisaatio on viety ainutlaatuiselle tasolle Ponsse Managerin avulla, joka on metsäkoneyrittäjän toiminnan hallinnointijärjestelmä. Ponsse Manager on luotu yrittäjiä varten, jotta he saavat tärkeää tietoa kalustostaan ja voivat lisääntyneen tiedon avulla parantaa toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta.

Käyttöliittymän suorituskyvyn ja datan käsittelyn haasteet käynnistivät tarpeen uudistaa järjestelmää perusteellisesti. Wapice toimi keskeisessä roolissa päivitetyn toisen sukupolven Ponsse Manager 2.0 -alustan arkkitehtuurisuunnittelussa. Yhdessä Ponssen kokonaisarkkitehtitiimin kanssa varmistettiin alustan saumaton toimivuus osana Ponssen järjestelmäkokonaisuutta.

”Vanha järjestelmä oli rakennettu aikana, jolloin skaalautuvuuden tarve ei ollut niin ilmeinen kuin nykyään ja järjestelmän rajoittunut suorituskyky vaikutti suoraan liiketoiminnan tehokkuuteen” Ponssen IT-arkkitehtuurista vastaava päällikkö Antti Lappalainen kertoo. Vanha teknologia rajoitti mahdollisuuksia hyödyntää moderneja kehitystyökaluja ja -menetelmiä sekä vastata nykyhetken ja tulevaisuuden tietoturvahaasteisiin. Uusien palveluiden ja ominaisuuksien lisääminen oli hidasta ja vaati merkittävää ohjelmistokoodin muokkaamista, josta seurasi kasvavia ylläpitokuluja. Ponsse halusi myös toteuttaa järjestelmän, jolla API-palveluiden ja kattavan raportoinnin mahdollistama laajennettavuus voitiin toteuttaa ja rakentaa kokonaisuudesta moderni digitaalisten palveluiden alusta.

People of Ponsse People of Ponsse

Kuvassa, vasemmalta: Antti Lappalainen (Ponsse) Pasi Pelkkikangas (Wapice) ja Sara-Lotta Moilanen (Ponsse).

Ketterä arkkitehtuurisuunnittelu

”Arkkitehtuurillisten päätösten osalta valittiin lähestymistavaksi ketterä arkkitehtuurisuunnittelu, joka mahdollisti sujuvan ja rinnakkaisen kehittämisen sekä joustavan sopeutumisen muuttuviin vaatimuksiin”, kertoo Wapicen johtava arkkitehti Pasi Pelkkikangas.

Ylätason arkkitehtuurilliset linjaukset tehtiin projektin alussa, jonka jälkeen ketterä arkkitehtuurisuunnittelu mahdollisti uusien palveluiden lisäämisen vaiheittain ja tarkempien arkkitehtuurillisten päätösten tekemisen, kun tietoa oli enemmän saatavilla. Järjestelmän sukupolvenvaihdoksen merkittävänä osana oli siirtymäarkkitehtuurisuunnittelu. Sen ansiosta on helpompaa hallita muutosten monimutkaisuutta ja varmistaa, että siirtymä vanhasta järjestelmästä uuteen on sujuva ja mahdollisimman vähäriskinen.

Arkkitehtuurillisten päätösten osalta valittiin lähestymistavaksi ketterä arkkitehtuurisuunnittelu, joka mahdollisti sujuvan ja rinnakkaisen kehittämisen sekä joustavan sopeutumisen muuttuviin vaatimuksiin.

Pasi Pelkkikangas, Lead Architect, Wapice

Tietoturva & Azure Well-Architected Framework

Olennainen työkalu suunniteltaessa pilviarkkitehtuuria ratkaisulle oli Azure Well-Architected Framework. Tämä viitekehys tarjosi kattavan pohjan parhaiden käytäntöjen noudattamiseen arkkitehtuuritasolla. Se auttoi arvioimaan ja optimoimaan ratkaisun suorituskykyä, turvallisuutta, tehokkuutta ja luotettavuutta. Tämä oli ratkaisevaa, jotta pystyttiin varmistamaan, että järjestelmä vastaa asiakkaan vaatimuksiin ja toimii saumattomasti Azure-pilviympäristössä.

Viitekehys tarjosi suuntaviivat turvallisuuskäytäntöjen integroimiseen osaksi arkkitehtuuria. Se auttoi tunnistamaan ja hallitsemaan tietoturvariskejä sekä varmistamaan, että järjestelmään tallennetut tiedot olivat suojattuja. Azure Well-Architected Framework myös kannusti jatkuvaan optimointiin eri osa-alueilla. Toteutettujen mittareiden avulla on mahdollista seurata järjestelmän suorituskykyä reaaliajassa ja tehdä tarvittavia säätöjä nopeasti ja kustannustehokkaasti.

”Tietoturva- ja verkkoarkkitehtuurin osalta asetimme korkeat standardit. Microsoftin Azure-ympäristöön tekemän tietoturva-arvioinnin sekä ulkoisen toimijan suorittaman tietoturvatestauksen avulla pystyimme varmistamaan, että ratkaisu oli suunniteltu ja rakennettu parhaita tietoturvakäytäntöjä noudattaen”, kertoo Pasi Pelkkikangas Wapicelta.

DevOps

Automatisoidut prosessit otettiin käyttöön DevOps-periaatteiden mukaisesti ja ne mahdollistivat nopeat ja luotettavat toimitukset eri ympäristöihin. Kehittäjät pystyivät näin automatisoimaan testaus- ja integraatioprosessit, mikä vähensi inhimillisten virheiden riskiä. Ohjelmistokoodin lisäksi myös pilviympäristön infrastruktuuri kuvattiin koodilla, joka mahdollisti ajoympäristöjen luonnin vaivattomasti ja luotettavasti samojen DevOps-käytäntöjen mukaisesti.

Yhteinen tahtotila ja sujuva yhteistyö loivat hyvän pohjan menestykselle. Ponsse Manager 2.0 -alusta on teknologisesti edistyksellinen ja uusien palveluiden lisääminen siihen on helppoa.

Sara-Lotta Moilanen, Manager, Digital experience, Ponsse Plc

Lopputulos ylitti odotukset

Lopputuloksena Ponsse on saanut skaalautuvan, suorituskykyisen, pilvipohjaisen ratkaisun, joka on ylittänyt alkuperäiset tavoitteet. Merkittävät hyödyt tulevat joustavuudesta, parantuneesta suorituskyvystä ja laajennettavuudesta.

”Yhteinen tahtotila ja sujuva yhteistyö loivat hyvän pohjan menestykselle. Ponsse Manager 2.0 -alusta on teknologisesti edistyksellinen ja uusien palveluiden lisääminen siihen on helppoa”, toteaa Ponssen digitaalisista palveluista vastaava Sara-Lotta Moilanen.

Hajautetun mikropalveluarkkitehtuurin ansiosta yhtäaikainen kehittäminen useassa tiimissä on mahdollista, siirtymäarkkitehtuurilla varmistetaan sujuva siirtyminen uuteen järjestelmään, ja arkkitehtuurin tiekartta auttaa hallitsemaan pitkän aikavälin kehitystä.

Screenshot of app

Ponsse Oyj on maailman johtavia metsäkonevalmistajia, jonka metsäkoneet perustuvat ympäristöystävälliseen tavaralajimenetelmän puunkorjuuseen, jossa puu kaadetaan, karsitaan ja katkotaan määrämittaansa jo metsässä. Ponssen asiakaslähtöistä toimintaa ohjaavat metsäkoneyrittäjien toiveet ja tarpeet. Perheyhtiö on perustettu 1970 ja sillä on yli 20 000 toimitetun metsäkoneen kokemus. Konserniin kuuluu 13 tytäryhtiötä ja 30 jälleenmyyjää ympäri maailmaa, ja yhtiö työllistää yli 2000 henkilöä


Wapicen arkkitehtuuripalvelut: