Löydä tekoälyn mahdollisuudet

Hyödynnä data ja aloita tulevaisuutesi kehitys

Olemme valmiita toteuttamaan kanssasi tekoälylla tehostettuja ratkaisuja yrityksesi tarpeisiin. Tutustu lisää palveluihimme ja uusiin mahdollisuuksiin datan hyödyntämisessä edgellä ja pilvessä.

Tekoäly muuttaa vauhdilla maailmaa, oletko valmis hyödyntämään sen mahdollisuudet?

Tekoäly (artificial intelligence, AI) on yksi tämän päivän trendeistä ja tapoja sen hyödyntämiseen on lukuisia. Wapice tarjoaa monipuolisia tekoälypalveluita esimerkiksi ihmisten tai asioiden tunnistamiseen ja luokitteluun tai vaikkapa apua asiakaspalveluun.

Me Wapicella autamme sinua hyödyntämään tulevaisuuden tekoäly­ratkaisuja jo tänään! Autamme sinua löytämään juuri teidän tarpeisiinne sopivat ratkaisut ja toteutamme ne yhdessä kanssanne.

Analytics illustration

Tekoälyn hyödyt

Ratkaisumme mahdollistavat suurien tietomäärien käsittelemisen ja analysoinnin kustannus­tehokkaasti. Tietoa jalostamalla voidaan saada merkittäviä hyötyjä liiketoimintaan, tuotekehitykseen tai vaikkapa asiakaspalveluun.

Ennustettavuus -icon

Ennustettavuus

Tekoälyn avulla voidaan ennustaa ilmiöitä ja tehdä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.
Nopeampi reagointi -icon

Nopeampi reagointi

Muutokset analysoitavassa datassa saadaan nopeasti selville ja syy-yhteys ilmiöt pystytään tunnistamaan automaattisesti.
Automatisointi -icon

Automatisointi

Automatisoi ja skaalaa toimintoja hyödyntäen tekoälyä.
Kustannusten optimointi -icon

Kustannusten optimointi

Tekoälyn kautta pystytään tekemään merkittäviä työvaihe ja aikasäästöjä.
Löydä uutta markkinapotentiaalia -icon

Löydä uutta markkinapotentiaalia

Luo lisäarvoa ja uusia tuotteitta asiakkaillesi analytiikan tai tekoälyn tuotteistamisella.

Kattavat tekoäly- ja analytiikkaratkaisut käyttöösi edgellä ja pilvessä

Autamme asiakkaitamme hyödyntämään tulevaisuuden tekoälyratkaisuja ja luomme palveluja, joiden toteuttaminen muuten olisi sekä kallista että aikaa vievää. Ratkaisut ovat toteutettavissa edgellä reunalaskentana tai keskitetyissä servereissä pilvessä ja paikallisesti.

Heatmap detection

Konenäkö

Kehittyneet konenäön ratkaisut analysoivat ja tulkitsevat kuvan tai videon piirteitä sille opetetun logiikan mukaan. Niiden avulla on mahdollista tehdä tunnistamista, luokittelua ja seurantaa.

Neural network

Poikkeamien havaitseminen

Poikkeavat ilmiöt pystytään havaitsemaan suuresta datamäärästä oppivien algoritmien avulla. Anomalian tunnistus perustuu historia­datan ilmiöiden oppimiseen. Datalähteinä ovat tyypillisesti aikasarjat, monimuuttujadata, tekstidata ja ääni.

Maintenance persons

Ennakoiva huolto

Ennakoiva huolto on yleinen sovelluskohde ennustaville algoritmeille. Historiadatan perusteella voidaan luoda kulumista ennustava malli ja se voi perustua moniin erilaisiin datalähteisiin, kuten kiihtyvyyssensorien tai äänen kautta kerättyyn dataan.

Speech bubble

NLP

Luonnollisen kielen käsittely (NLP) kykenee automaattiseen tekstianalyysiin, jonka avulla voidaan selvittää tekstin sisältämiä aiheita, sisältökontekstia ja yhteyksiä laajan tekstidatan sisällä. 

Esimerkiksi asiakaspalvelun ratkaisut:

  • Chatbot viestien tekstianalyysi ja asiakaspalvelun kehittäminen 
  • Teknisen dokumentaation älykäs tiedonhaku 

Speech bubble

Data-analytiikka

Palvelumme data-analytiikassa ovat IoT analytiikkajärjestelmien konsultointi, arkkitehtuuri ja toteutus. Etuna ratkaisuissa ovat:

  • Nopeaa reagointikyky muutoksiin ja rutiinien automatisointi
  • Kustannusten optimointi ja ennustettavuus
  • Skaalautuvuus
  • Älykkyys

Kuinka rakennat IoT-strategian yrityksellesi

IoT-laitteet ja datalähteiden yhdistettävyys ovat tänä päivänä isossa roolissa yritysten kehittymisessä markkinoilla ja nopeiten adaptoituvat yritykset saavat siitä suurimman edun.

Tämä artikkeli tarkastelee IoT-ratkaisujen hyötyjä ja käy läpi eri tapoja, joilla yritykset voivat aloittaa oman IoT-strategiansa kehittämisen. Artikkeli on sinulle, jos etsit toiminnallesi datalähtöistä päätöksentekoa, toimintojen optimoimista tai olet etsimässä tietoa IoT-järjestelmän ja analytiikan sovelluskohteista.

Lataa PDF