InSecTT-hanke: turvallisuuden parantaminen älykaupungeissa

InSecTT - Intelligent Secure Trustable Things - tutkimushanke on ollut käynnissä lähes 3 vuotta, ja on aika valottaa Wapicen toimintaa tässä hankkeessa. Tutkimushankkeessa on mukana 54 avainkumppania 12 maasta ja se saa rahoitusta EU:n Horizon 2020 -ohjelmasta. Wapicessa hankkeeseen osallistuminen koettiin tärkeäksi, koska se pyrkii käsittelemään joitakin keskeisimpiä tekoälyyn liittyviä kysymyksiä, kuten:

  • "Miten AI voi edistää turvallisuutta?"
  • "Miten AI:sta voi tehdä luotettavamman?"
  • "Onko AI turvallinen?"

Tutkimushanke tarjoaa ratkaisuja monille teollisuudenaloille, kuten terveydenhuolto, älykäs infrastruktuuri, kaupunkien julkinen liikenne, ilmailu, autoteollisuus, rautatie, valmistus, merenkulku ja rakennukset. Älykaupunkien kontekstissa Wapicen keskeisiä tutkimusaiheita ovat olleet kestävyys, turvallisuus ja ihmisten hyvinvointi kaupunkiympäristössä, joten hanke istui hyvin toimintaamme.

Hankkeen rakenne koostuu työpaketeista ja käyttötapauksista, joissa jokainen kumppani edistää projektia tutkimusaiheidensa pohjalta. Työpaketit ovat kuin rakennuspalikoita, jotka muodostavat perustan innovaatioille, joita voidaan sitten testata ja vahvistaa käyttötapauksissa. Philips Researchin johtamassa käyttötapauksessa "5.6 Location awareness for improved outcomes and efficient care delivery in healthcare" Wapice on yhdessä Philipsin kanssa tutkinut, miten turvallisuutta voitaisiin parantaa erityisesti kaupunkiympäristössä.

Eri lähteistä yhdistellyn mittalaitedatan ja paikkatiedon hyödyntäminen viranomaisliikenteessä kaupunkialueilla

Vaikka kaupungit ovat yleisesti ottaen turvallisia, onnettomuuksia ja hätätilanteita sattuu silti. Näissä tilanteissa nopea reagointi ja oikeat toimenpiteet pelastavat ihmishenkiä. Ajantasainen tilannekuva – missä ja kuinka monta ihmistä on mukana – auttaa heti ymmärtämään tilanteen ja suunnittelemaan oikeat toimenpiteet. Tässä Wapicen keskeiset tutkimuskohteet InSecTT-hankkeessa, AI ja konenäköjärjestelmät, tulevat avuksi. Nykyisissä kaupunkiympäristöissä on paljon kameroita, joita ei hyödynnetä täysimääräisesti. Käyttämällä Wapicen ratkaisua olemassa olevan infrastruktuurin videokameravirtaa voidaan käsitellä ja käyttää ei vain ihmisten ja omaisuuden laskemiseen, vaan myös uhkien ja tilanteiden havaitsemiseen, jotka voivat johtaa onnettomuuksiin. Kaupungin päättäjille tämä on keskeistä tietoa. Kun paikat ja tilanteet joissa vaaralliset tilanteet tapahtuvat ovat tiedossa, voidaan keskittää investoinnit paikkoihin, joissa niistä saadaan suurin hyöty ja joissa on eniten tarvetta parantaa turvallisuutta ja estää onnettomuuksia.

Emergency vehicle

InSecTT-hankkeessa käytimme Wapicen IoT- ja AI-alustaa IoT-TICKET®iä testiympäristön luomiseen, johon tutkimuskumppaneiden oli helppo liittyä ja tuoda dataa. Yhdessä Philipsin kanssa testasimme ja vahvistimme älykkäiden RFID-ensiapusensoritagien integrointia. Koska Philips oli määrittänyt tiedonsiirtoprotokollan ensiapudatalle, oli sensorien integroiminen IoT-TICKET®iin helppoa standardin MQTT-protokollan avulla. Omassa tutkimusongelmassaan Philips halusi tutkia, voisiko perinteiset ensiapulomakkeet, jotka sisältävät aikaa vieviä manuaalisia vaiheita, korvata digitaalisella ensiapuratkaisulla. Tämäntyyppinen ratkaisu antaisi hätähenkilöstölle väineet tehokkaammin priorisoida, paikantaa ja seurata uhreja sekä hätäpaikalla että kuljetuksen aikana sairaalaan.

Testasimme myös onnistuneesti paikannusratkaisujen integroimista muilta tutkimuskumppaneilta. Yllätyimme siitä, kuinka tarkkoja esimerkiksi laajakaistaratkaisut ovat jo sisätiloissa. Merkittävä projektin havainto oli, että kun IoT-tiedon keräämisen potentiaali terveydenhuoltoalalla kasvaa nopeasti, on kasvava tarve monipuoliselle, käyttäjäystävälliselle ja luotettavalle kontekstitiedon hallinta-alustalle, jossa tiedot voidaan kerätä, jalostaa ja visualisoida helposti.

Ei kulunut kauan, kun projekti alkoi, kun Covid-19 iski, ja oli epävarmaa, miten yhteistyö projektissa toimisi. Nyt kun hanke lähestyy loppuaan, voimme sanoa, että haasteista huolimatta projekti oli todellinen menestys. Joidenkin kasvokkain tapahtuvien kokousten välttäminen oli pakollista, mutta aktiivisten etäkokousten avulla onnistuimme rakentamaan hyvän yhteistyön muiden kumppaneiden kanssa. Haluamme Wapicen osalta kiittää kaikkia InSecTT-kumppaneita tästä erinomaisesti järjestetystä hankkeesta, jossa pääsimme tutkimaan huipputeknologiaa yhdessä johtavien eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden kanssa. Nyt kun generatiivinen tekoäly mullistaa maailmaa, olemme Wapicella jo suunnittelemassa seuraavia tutkimusaiheita. Pysykää kuulolla.

Wapice tutkimuskumppanina

Wapice perustettiin vuonna 1999 Vaasassa, joka on merkittävä energiateknologian keskus Pohjoismaissa. Olemme alusta asti tarjonneet teknologiapartneruutta ja digitaalisia palveluita erityisesti teollisuusasiakkaille. Tarjoamme ohjelmisto-, IoT- ja AI-ratkaisuja maailman johtaville yrityksille. Olemme ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 27001 -sertifioitu yritys ja hallitsemme kaikki digitaalisuuteen liittyvät relevantit teknologiat.

Räätälöityjen ratkaisujen lisäksi Wapice kehittää omia tuotteita. IoT-TICKET® on teollisen IoT:n alusta, joka mahdollistaa operatiivisen tehokkuuden ja liiketoimintamallien innovoinnin teollisuusyrityksille. Summium CPQ on myynnin digitalisointialusta, joka auttaa erityisesti B2B-tuotteiden tarjousprosessin virtaviivaistamisessa.

Olemme alusta asti investoineet voimakkaasti tutkimustoimintaan ja meillä on kokemusta useista ITEA-, EU- ja kansallisista tutkimushankkeista. Nykyään tutkimustoimintamme suuntautuu erityisesti tekoälyyn useilla aloilla. Jos etsit yhteistyökumppania, olemme aina valmiita kuulemaan lisää.