Yhdessä kohti parempaa työelämää – Wapice rakensi oman työehtosopimuksen

Jo perustamisestaan lähtien Wapice on sitoutunut tarjoamaan työntekijöilleen meidän itsemme näköisen joustavan työympäristön. Wapicelaiseen kulttuuriin kuuluu intohimo tekemiseen ja teknologiaan, mutta samalla korostetaan työn ja elämän tasapainon tärkeyttä erilaisissa elämäntilanteissa oleville työntekijöille. Siksi oli melko luonnollista, että tätä kulttuuria haluttiin vahvistaa entisestään rakentamalla yritykselle oma yrityskohtainen työehtosopimus.

Wapicen ensimmäinen yrityskohtainen työehtosopimus syntyi yhteistyössä työntekijöiden ja ammattiliittojen kanssa keväällä 2023 ja astui voimaan 22.6.2023. Sopimuksen piirissä ovat kaikki Wapicen yli 350 työntekijää, ja se sisältää muun muassa perhe- ja opiskelijamyönteisiä arvoja sekä eri elämäntilanteissa olevien työntekijöiden hyvinvointia tukevia ehtoja. Aiemmin Wapicella on noudatettu valtakunnallista tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta.

Yhteistyö luottamushenkilöiden, henkilöstön ja ammattiliittojen edustajien kanssa sujui myös mutkattomasti ja lopputulokseen on oltu tyytyväisiä.

–  ”Neuvotteluprosessi sujui mukavasti, sillä Wapicella oli tehty pohjatyötä työehtosopimuksen rakentamisen suhteen pitkälle siinä vaiheessa, kun neuvottelut aloitettiin. Yrityskohtaisen työehtosopimuksen saamisen perusteet tuotiin selkeästi esiin jo ensimmäisellä neuvottelukerralla, ja tavoite sopimuksen saamiseksi oli yhteinen. Henkilöstöä oli osallistettu hyvin prosessissa, ja keskusteluyhteys työnantajan, työntekijöiden ja neuvottelijoiden kanssa pelasi hyvin matkan aikana”, kommentoi neuvotteluprosessissa mukana ollut Insinööriliiton Mikko Suomalainen.

Wapice employees

Paikallista vaikuttamista, joustavuutta ja hyvinvointia

Uuteen sopimukseen valikoitui yhteisten keskustelujen kautta lukuisia parannuksia. Kaiken lähtökohtana on, että kaikki ovat tervetulleita osallistumaan työehtojen ja -tapojen kehittämiseen, ja esimerkiksi työntekijöiden edustajien valintaan saa vaikuttaa koko henkilöstö. Työehdoissa yritys tarjoaa muun muassa vuosilomat ja lomarahat sekä iloisten perheuutisten tapauksessa hyvät edut ja joustot niin synnyttävälle kuin ei-synnyttävälle vanhemmallekin sekä pitkät palkalliset perhevapaat. Työn ja vapaan tasapainoa tuetaan lisäksi monilla joustavilla käytännöillä, kuten liukuvalla työajalla, työaikapankilla sekä joustoilla tilanteisiin, kun täytyy käydä lääkärissä, lapsi sairastuu tai läheisiä kohtaa ennalta arvaamaton työntekijän läsnäoloa vaativa tilanne. Lisäksi esimerkiksi reservin kertausharjoituksiin voi osallistua ilman huolta ansionmenetyksistä.

Sopimuksen rakennetta ja selkeyttä on pyritty myös parantamaan, ja sitä aiotaan jatkokehittää sekä yrityksen että henkilöstön tarpeiden pohjalta. Vahvemman paikallisen sopimisen toivotaankin parantavan reagointikykyä muuttuviin tarpeisiin sekä lisäävän läpinäkyvyyttä ja vuoropuhelua yrityksen sisällä entisestään.

Sopimuksen julkistuksen yhteydessä Wapicen toimitusjohtaja Pasi Tuominen kuvasi neuvotteluprosessia ja lopputulosta osuvasti: "Sopimuksesta on käytetty Wapicella työnimeä "parempi sopimus", ja siinä on useita lisäetuja ja parannuksia. Erityisesti sopimuksessa on huomioitu perhe- ja opiskelijamyönteisyys. Tavoitteena on ollut kaataa raja-aitoja ja lisätä aitoa vuoropuhelua henkilöstön kanssa, ja tässä koemme onnistuneemme".

Tutustu Wapicen työehtosopimukseen tästä. Jos edellä mainitut edut ja Wapicelainen kulttuuri vetoaa, katso avoimet työpaikkamme ja liity kasvavaan joukkoomme urasivujemme kautta!

Lue työehtosopimus