Jatkuva kehittyminen on osa Wapicen kulttuuria

Digitalisoituvassa maailmassa uusia teknologioita putkahtelee eteen jatkuvasti ja vanhatkin frameworkit kehittyvät jatkuvasti. Ohjelmistoalan ammattilaisen on tärkeää pitää osaamistaan ajan tasalla, eikä mahdollistavien tukipalveluidenkaan rooleissa ole varaa luottaa kerran hankitun osaamisen riittävyyteen tulevaisuudessa.

Osaamisen kehittäminen ja oppiminen ovatkin olennainen osa Wapicen kulttuuria. Kun muutama vuosi sitten Wapicella muodostimme ja sanoitimme yhdessä kulttuuriamme, nimettiin Passion to be ahead yhdeksi kolmesta arvostamme. Arvon määrittelyssä on olennaista käsitys oppivasta organisaatiosta, uusista innovaatioista ja tahdosta näyttää suuntaa mieluummin kuin seurata muita. Kaikki saavat olla Wapicella oma itsensä sellaisena kuin ovat, mutta tämä arvo yhdistää asiantuntijoita kokemustasosta ja paikkakunnasta riippumatta. Tätä mindsetiä pidetään elintärkeänä myös uusia työkavereita etsiessä.

Oppiminen lähtee jokaisen tarpeista

Wapicella jokaiselle hahmotetaan osaamisen lähtötaso, omat oppimistavoitteet ja urahaaveet jo rekrytoinnissa. Tämä matka jatkuu läpi työsuhteen, ja tavoitteita päivitetään säännöllisissä työhyvinvointi- ja ammatillisen kehittymisen keskusteluissa. Työaikaa saa joustavasti käyttää vaikkapa yrityksen sponsoroimiin Udemy- ja Coursera -kursseihin, jos ne vain tukevat omia ja Wapicen kehittymistavoitteita. Lisäksi esimerkiksi pilvialustojen parissa työskentelevät voivat myös suorittaa sertifiointeja, ja talon sisäisesti olemme kehittäneet omiakin sertifiointeja (aiheista kuten SDLC, Secure Development Life Cycle). Teknologiaosaamisen lisäksi panostamme myös ohjelmistotyön suuntauksien kanssa aallonharjalla pysymiseen, esimerkiksi DevOps-periaatteiden, testauksen, tietoturvan ja työtehokkuuden osalta. Viime vuonna koulutimme myös 48 Scrum Masteria yhdessä kouluttajakumppanimme Contribyten kanssa.

Uskomme kuitenkin, että lopulta vain karkeasti 10 % oppimisesta tapahtuu muodollisista koulutuksista. Tärkeämpää on arkinen yhteistyö muiden asiantuntijoiden ja asiakkaidemme kanssa sekä palautteen saaminen ja antaminen. Yleisiä käytössä olevia keinoja ovat myös mentorointi sekä ongelmatilanteiden sparrailu Mattermost-kanavilla. Agile-periaatteiden mukaisessa projektiarjessa korostuu myös se, että tehtyä ja tehtävää työtä reflektoidaan koodikatselmoinneissa, dailyissä ja retroissa. Yhden opiskelemaa tietoa on olennaista jäsentää ja jakaa myös muille esimerkiksi kirjoittamalla siitä juttu sisäiseen Knowledge Baseemme tai pitämällä siitä asiakaskoulutus. Mutta vielä tärkeämpää on tekemällä oppiminen, eli itse työtä tekemällä haastavissa ja itselle mielenkiintoisissa projekteissa. Tämä on myös tunnetun osaamisen kehittämisen 70–20–10-mallin ydin.

Urapoluista suuntaa ja tukea kehittymiselle

Tittelit eivät ole koskaan olleet ihmisten arvoa määrittävä tekijä Wapicella, eikä ihmistä lokeroida vain tiettyyn osaamisprofiiliin. Ihmisiä katsotaan meillä ennemmin yksilöinä ja henkilö voi liikkua hyvin erilaisten tehtävien välillä, jolloin myös osaaminen kehittyy. Rakenteissamme olemme kuitenkin kehittäneet malleja, joiden avulla Software Designer Trainee pystyy kasvamaan ajan saatossa aina Senior Designerista ohjelmistoarkkitehdiksi. Toisille ominaisempaa voi olla tietyn asiantuntijuuden saavuttamisen jälkeen syventyminen teknologian kehittämiseen, kun taas toiselle innostavampaa on asiakkuuksien ja projektien johtaminen ja kolmannelle ihmisjohtaminen. Kaikki nämä heijastuvat urapoluissa, joita on rakennettu tyypillisille rooleillemme, kuten ohjelmistokehittäjille ja Data Scientisteille.

”Jo ensimmäinen työtehtävä Wapicella tarjosi reippaasti haastetta kokemukseeni nähden. Ratkaisuja ei tarjottu hopealautasella, mutta mentorointia ja tukea löytyi varmuudella aina kun sitä tarvitsin. Wapicella kokeiluihin ja oppimiseen panostamista on aina katsottu hyvällä, mikä on ainakin omalla kohdallani vaikuttanut olennaisesti töissä viihtymiseen ja urakehitykseen.” – Lassi Niemistö, entinen Software Designer Trainee, nykyinen Head of DevOps, Quality & Security Solutions

Muuttuvassa maailmassa tapahtuu jatkuvasti. Teknologiayrityksessä teknisen osaamisen kehittäminen on kaiken ydin, mutta tämä ei yksin riitä. (Työ)elämässä tarvitaan myös muita taitoja, kuten itsensä johtamista, resilienssiä, vuorovaikutustaitoja, tunneälyä ja konfliktien ratkaisemiskykyä. Monesti nämä ovat jopa tärkeämpiä. ”Soft skills are hard skills”, kuten sanotaan. Myös Wapicella nämä asiat nähdään tärkeinä ja tiedämme, että erehtyvinä inhimillisinä olentoina emme ole koskaan valmiita. Olennaista onkin matka ja oikea suunta.

Kirjoittajasta:

Antti Reijonen
Wapicen People & Culture Manager Antti työskentelee Wapicella työntekijäkokemuksen, kulttuurin ja hakijakokemuksen parissa. Antti uskoo, että ihmiset ovat yrityksen kaikki.