Ohjelmistot muovaavat teollisten tuotteiden käytön ja elinkaaren uudelleen

Monissa kuluttajakäyttöön suunnitelluissa tuotteissa fyysinen tuote ja siihen liittyvät palvelut muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa ei voida erottaa palveluja itse tuotteesta. Suurin osa puhelimien ominaisuuksista toteutetaan erilaisin applikaatioin, jotka ovat itse asiassa verkon kautta tuotettuja palveluita. Olemme tottuneet tähän kuluttajina käyttäessämme erilaisia kotiautomaatiojärjestelmiä, urheilukelloja ja kasvavissa määrissä myös autoihin on integroitu erilaisia palveluita.

B2B ja valmistava teollisuus ottaa mallia kuluttajatuotteista. Uudet älykkäät tuotanto- ja toimitusketjuratkaisut yhdistävät tuotteen suunnittelun ja käytön yhdeksi kokonaisuudeksi. Tuotteet ovat älykkäitä, niihin voidaan toteuttaa päivityksiä verkon yli, ominaisuuksia voidaan kehittää käytön aikana, antaa ohjeita loppukäyttäjälle tai toteuttaa ennakoivaa kunnossapitoa.

Tällaisten teollisten tuote-palvelu-kokonaisuuksien rakentaminen ei yleensä onnistu yhdellä tietojärjestelmällä vaan saumattoman käyttäjäkokemuksen toteuttaminen edellyttää liittymisen useaan erilaiseen tietojärjestelmään, joiden tuottamaa tietoa voidaan yhdistää laitteen käyttäjän näkymäksi.

Tuotteen elämä eri vaiheiden halki aina kierrätykseen asti

Tuotteen määrittelystä tuotantoon

Ensimmäinen vaihe teollisissa tuotteissa on tuotteen teknisten tietojen dokumentointi perustuen asiakkaan tarpeisiin eli konekortti tai tuotteen syntymätodistus. Tuotekonfiguraattorien, eli Configure Price Quote (CPQ) järjestelmien avulla, käyttäjä voi rakentaa oman tuotteensa konfiguraation joko yksin tai yhdessä myynnin/suunnittelun kanssa. CPQ-järjestelmät tuottavat asiakasvalinnoista tiedon tuotantoon ja toimitusketjuun tuotteen valmistuksen ohjeet. Tämä konekortti toimii myös elinkaaren aikaisen

tuotehistorian perustuksena. Huollot, varaosien vaihdot, tarkastukset ja hyväksynnät liittyvät kaikki tiettyyn tuotteen sarjanumeroon, joka on generoitu järjestelmässä.

Tuotekonfiguraattorilla lopullinen tuote rakentuu asiakkaan valintojen perusteella käyttötarkoituksen ja käytön tarpeiden mukaan. Esimerkkinä hydraulinen sylinteri.

Käytönaikaista tietoa tuotteen historiasta voidaan kerätä erilaisin tavoin. Käyttötietoja kuten erilaisia asetuksia ja ajotuntimääriä voidaan merkitä ylös määräaikaishuoltojen tai säännöllisten tarkastusten yhteydessä. Älykkäissä tuotteissa on kuitenkin mahdollisuus laitteen itsediagnostiikkaan ja adaptiiviseen käyttäytymiseen. Mikäli laite on liitetty verkkoon, voidaan käyttötietoa siirtää keskitettyyn pilveen.

Tuotteen käyttövaihe

Internet of Things (IoT) on tapa, jolla rakennetaan tietoturvallinen hallinta suurelle määrälle laitteita. Keskitetty tiedonkeruu mahdollistaa käytönaikaisten tietojen hyödyntämisen. Laitteet ja käyttäjät on tunnistettava, niiden lähettämät tiedot on arkistoitava ja prosessoitava. Järjestelmän on generoitava tapahtumia ja hälytyksiä datan perusteella ja tietojen ajantasainen esitys on varmistettava oikeille käyttäjäryhmille. IoT alustat ratkaisevat näitä asioita ja toimivat nykyään usein keskitettyinä valmistajien ylläpitäminä pilviratkaisuina.

IoT mahdollistaa reaaliaikainen näkymä laitteen toimintaan. Sylinteri toimii osana itseohjautuvaa työkonetta. Työkoneen haluttuja arvoja voidaan seurata ja hallita reaaliajassa, sekä kehittää ennakoivia malleja kertyvän datan pohjalta.

Sovelluksista liiketoimintaan

Varsinaiset liiketoimintaprosessit kuten automaattiset huoltokutsut, kalustolautan käytön seurannat tai laitteiden käyttäjäoikeuksien hallinta edellyttää CPQ ja IoT järjestelmien lisäksi monien muiden järjestelmien yhdistämistä. Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP), tuotetiedon hallinnan järjestelmät (PDM/PLM), asiakastiedon tapahtumat (CRM), ennakoivan huollon järjestelmät (CBM) on yhdistettävä, jotta voidaan toteuttaa esimerkiksi laitteen tekemä automaattinen varaosien tilaus itselleen. Käytännössä laajoissa projekteissa käytetään data-arkkitehtuurisuunnittelua, erilaisia integrointityökaluja ja toisinaan myös hyperautomaatiota toteuttamaan ajantasainen tiedonsiirto järjestelmien välillä.

Räätälöity ohjelmistokehitys on avainasemassa, kun halutaan käyttäjille mukautuvia prosesseja ja ystävällisiä käyttöliittymiä. Perustana on kuitenkin hyvin suunniteltu järjestelmäarkkitehtuuri ja hyvin valitut komponentit tuotetiedon hallinnassa ja IoT-liitettävyydessä.

Video: IoT ja myyntikonfiguraattori voidaan myös yhdistää ja luoda entistä tehokkaampaa automaatiota. Katso kuinka se tapahtuu