Prosessi ja tietoliikenne­analytiikka

Tuotekehityksen parantamista voidaan tehdä älykkäällä analytiikan, poikkeavuuksien havaitsemisen ja ennustemallien avulla. Yhdistelemällä tietoa monista järjestelmistä, voidaan saada monimuuttujadataan perustuvia analyysejä tuotteiden kehittämisen ja asiakaspalvelun tueksi. Tyypilliset ratkaisut lisäävät järjestelmätoimintojen ennustettavuutta ja tulkintakykyä parantaen asiakkaalle annettavaa palvelua ja alentaen kustannuksia.

Esimerkit

  • Lokianalyysit järjestelmien tuottamasta datasta 
  • Sensorianalytiikka ja reunalaskenta
  • Poikkeavuuksien löytäminen järjestelmien tuottamassa datassa 
  • Profilointi ja ilmiöiden tunnistaminen 
  • Ennustemallit ennakoivaan analytiikkaan 
  • Tuotekehitys ja uusien tuotteiden luominen
  • Markkinaennusteet
  • Toimitusketjujen analyysit ja ennustemallit
  • Sähköhinnan ennustaminen

Lisätietoa