Käytettävyys­arvio

Asiantuntijan suorittamassa käytettävyysarviossa ohjelmiston käytettävyyttä arvioidaan vakiintuneiden heuristiikkojen avulla. Tämä on nopea ja edullinen tapa selvittää millaisia panostuksia ohjelmiston käytettävyyden parantaminen vaatisi.

Käytettävyysarvio sopii tilanteisiin missä

  • Ohjelmistoa halutaan uudistaa, mutta sen toiminnallisuus pysyy samana.
  • Ohjelmiston käyttö on hankalaa ja vaikea oppia.
  • Ohjelmiston toiminnallisuudessa tiedetään olevan ongelmia.
  • Ohjelmisto on vanha ja sen tarjoamat vuorovaikutusmahdollisuudet vanhentuneita ja nykypäivän käyttäjälle epäintuitiivisia.

Takeaways

  • Käytettävyysarvio voidaan tehdä itsenäisesti asiantuntijan toimesta, ilman loppukäyttäjien haastatteluja.
  • Käytettävyysarvion voi tehdä täysin irrallaan muusta kehitystyöstä.
  • Lopputuloksena asiakas on tietoinen ohjelmiston käytettävyysongelmista ja osaa sen perusteella päättää millaisiin toimenpiteisiin ohjelmiston käytettävyyden parantamiseksi ryhtyy.
  • Lopputuloksena asiakas on tietoinen siitä kuinka hyvin ohjelmisto vastaa käyttöympäristön asettamiin haasteisiin.

Lisätietoa