Wapicella päivitetyt ohjeet koronaviruksen vuoksi

Koronavirus koskettaa meitä jokaista ja myös Wapicella ollaan reagoitu muuttuneeseen tilanteeseen. THL:n suositusten mukaisesti Wapice kehottaa työntekijöitään mahdollisuuksien mukaisesti etätöiden tekemiseen, minimoimaan matkustamista sekä käyttämään virtuaalipalavereja.

Seuraamme tilanteen kehittymistä jatkuvasti sekä tiedotamme muuttuneesta tilanteesta sekä päivitetyistä ohjeista. Pyrimme myös tässä uudessa tilanteessa hyvien käytäntöjen kehittämiseen sekä innovoimaan kaikille osapuolille, asiakkaille ja työntekijöille sekä muille sidosryhmille paras ratkaisu. Uusi tilanne mahdollistaa uudenlaisia tapoja, jotka parhaimmillaan tehostavat asiakkaittemme kanssa tehtävää yhteistyötä ja lisäävät turvallisuutta kaikkien kohdalla. Pyrimme fyysisten kontaktien minimointiin, jotta epidemian eskaloitumisvaihe on mahdollisimman laakea – tähän ICT antaa paljon mahdollisuuksia.