Projektityöskentelyä oppimassa Wapicella

Jyväskylän ammattikorkeakoululta ryhmä opiskelijoita oli tutustumassa projektityöskentelyyn Wapicella osana tieto- ja viestintätekniikan insinööriopintoja. Opintojakson tarkoituksena oli avata näköaloja projektityöskentelyyn oikeassa yrityksessä aiempien, vain koulussa toteutettujen projektien sijaan. Tavoitteena oli tutustua asiakasorganisaation toimialaan ja projektiprosessin läpivientiin alusta loppuun sekä samalla tietysti verkostoitua työelämään. Opintojakso kesti syksystä 2019 kevääseen 2020.

Lue alta Maria Salosen kokemuksia projektioppimisesta Wapicella:

”Projektin toimeksiannoksi saimme pohtia erilaisia tapoja visualisoida pörssisähkön hintaennusteita ja kuluttajan sähkönkäyttöä sekä näiden kahden yhdistämistä. Aluksi jouduimme tutustumaan aiheeseen aivan ruohonjuuritasolta, sillä pörssisähkö ei ollut kellekään meistä ennestään tuttu käsite. Toimeksiantoon tutustuttuamme ja Wapicen Jukan ja Juhan ensimmäistä kertaa tavattuamme totesimme, että olimme saaneet parhaan mahdollisen aiheen projektillemme: ratkaistava ongelma oli todella mielenkiintoinen, haastetta riitti ja käytettävät teknologiat kiinnostivat koko projektiryhmää.

Projektin aihe tarjosi projektiryhmällemme pohdittavaa monelta eri kantilta; kuinka visualisoida suuri määrä dataa yksinkertaisesti yhdellä näytöllä, millaisia algoritmeja työssä käyttäisimme jne. Projektin alkuviikot kuluivatkin suurelta osin ideoinnin parissa ja lopulta erilaisia prototyyppejä oli lukuisia. Yhteistyö Wapicen kanssa sujui alusta lähtien hienosti; tyhmiäkin kysymyksiä sai esittää ja projektipalaverit sujuivat hyvällä fiiliksellä jutustellen. Alun jännitys oikeasta yrityksestä projektin toimeksiantajana haihtui nopeasti.

Insinööriopintojen loppuvaiheessa tehty projekti on antanut näköaloja varsinaiseen työhön ohjelmistokehityksen parissa ja avannut uusia näkökulmia oman tulevan työuran suhteen. Projektin aikana ryhmän tekninen osaaminen on karttunut hurjasti ja erilaisten teknologioiden vertailu on helpottunut. Olemme saaneet myös arvokasta kokemusta työskentelystä oikean ohjelmistoprojektin parissa ja se onkin tuntunut mieluisammalta kuin luennoilla istuminen.”


Wapice tarjoaa opiskelijoille monenlaisia mahdollisuuksia tutustua työelämään! Mikäli työelämään tutustuminen Wapicella kiinnostaa, otathan rohkeasti yhteyttä rekry@wapice.com.