Ohjelmistoyhtiö Wapice solminut oman yrityskohtaisen työehtosopimuksen

Wapice on neuvotellut henkilöstönsä edustajien ja ammattiliiton kanssa ensimmäisen yrityskohtaisen työehtosopimuksen. Neuvottelutuloksen ovat 22.6.2023 hyväksyneet sopijaosapuolina olevat liitot Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry sekä Tietoala ry.

Sopimus on rakennettu yhteistyössä luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja ammattiliittojen edustajien kanssa. Wapicen toimitusjohtaja Pasi Tuominen kommentoi tuoreen sopimuksen julkaisua seuraavasti: "Sopimuksesta on käytetty Wapicella työnimeä "parempi sopimus", ja siinä on useita lisäetuja ja parannuksia. Erityisesti sopimuksessa on huomioitu perhe- ja opiskelijamyönteisyys. Tavoitteena on ollut kaataa raja-aitoja ja lisätä aitoa vuoropuhelua henkilöstön kanssa, ja tässä koemme onnistuneemme."

Uusi työehtosopimus astuu voimaan 22.6.2023 ja on voimassa 31.12.2023 saakka ja tämän jälkeen toistaiseksi. Sopimus tarkistetaan ja arvioidaan vuosittain varmistaen sen ajantasaisuuden. Sopimuksen piiriin kuuluvat kaikki Wapicen noin 360 työntekijää.

Lue lisää

Lue työehtosopimus