Wapice ylsi Tampere Energy Challengen jaetulle ykkössijalle

Wapicen ehdotus on voittanut Tampere Energy Challenge -haastekilpailun. Wapicen ehdotus Bonava Smart Concept sai jaetun ykkössijan Cozifyn ehdotuksen kanssa.

Kilpailussa palveluntarjoajat kehittelivät ratkaisuja kolmeen eri yrityksen tarjoamaan haasteeseen, joita kaikkia yhdisti energiayhteisön ajatus. Asuntorakennuttaja Bonavan haasteessa haettiin ratkaisua asukkaalle kodin lämpöolosuhteiden ja energiankulutuksen hallintaan. Keskiössä olivat asukaslähtöisyys, vähähiilisyys ja skaalautuvuus.

– Tavoitteeksi asetettiin muun muassa, että ratkaisu on vähähiilinen, edistää paikallisesti tuotetun energian hyödyntämistä ja auttaa asukasta pienentämään hiilijalanjälkeään. Todennettava hiilipäästöjen vähentäminen ei vielä toteutunut ehdotuksissa, ja työ jatkuu, kertoo Bonava Suomen yksikönjohtaja Panu Sivula.

– Smart City on tärkeä aihealue Wapicelle ja teemme tällä hetkellä yhteistyötä mm. Tampereen kaupungin kanssa. Bonavan haasteessa yhdistyivät kaikki tärkeät teemat, joita olemme pohtineet muissakin asiakasprojekteissa viime aikoina: vastuullisuus, kustannustehokkuus ja kannattavuus. Oli mahtavaa päästä tarkastelemaan, olemmeko löytäneet oikeita tapoja ratkoa näitä, kommentoi Wapicen Joni Kontturi.

Wapicen ratkaisussa hyödynnettiin pohjalla IoT-TICKET® -palvelua. Olemassa olevalla teknologialla päästään nopeasti liikkeelle ja järjestelmän kehittämiseen ei kulu turhaa aikaa. IoT-TICKET® -sovellustyökaluilla luodaan kunnostetun kiinteistön asukkaille dashboard-näkymä, josta he voivat seurata kulutustaan sekä ohjata omaa energiankäyttöään. Suuremmassa mittakaavassa yhteenkytketyt kiinteistöt muodostavat virtuaalisen energiapankin, jota voidaan hyödyntää kulutuspiikkien tasaamiseen. Tämä taas vähentää hiilipäästöjä, kun esimerkiksi paikallisia voimaloita ei kylminä öinä tarvitse käynnistää. Järjestelmän toimintaperiaatteet kuten sisälämpötilojen raja-arvot määritellään yhteistyössä asukkaiden kanssa.

– Rakennusten hiilinegatiivisuus ja terveelliset asuinolosuhteet ovat keskiössä älykaupunkiajattelussamme. Mahdollinen yhteistyö Bonavan ja Cozifyn kanssa auttaa meitä täydentämään IoT-TICKET® Building Fleet Monitor -tuotettamme kiinteistöjen investointi- ja remontointitoimijan näkökulmasta ja auttaa meitä ymmärtämään rakennusliiketoiminnan lainalaisuuksia entistä paremmin, tiivistää Wapicen Jari Kuusisto.

Tampere Energy Challenge

RECO-hanke (Resilient Smart City Solutions Ecosystem) haastoi syksyllä yrityksiä ja kaupungin yksiköitä ideoimaan ennennäkemättömiä energianhallinnan ratkaisuja. Haasteet sorvattiin yhteystyössä ns. ankkuriyritysten kanssa, ja nämä yritykset tarjosivat myös palkkion tai pilotointitukea voittajaehdotuksille. Ankkuriyrityksinä toimivat asuntorakennuttaja Bonava Suomi Oy, Hiedanrannan Kehitys Oy ja Tampereen kaupungin Viinikanlahden aluekehitysohjelma.

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo