LUT-yliopisto ja Wapice tekevät yhteistyötä IoT-opetuksen parissa

Wapice ja LUT-yliopisto tekevät yhteistyötä teollisen internetin opetuksen parissa. Yhteinen kurssitoteutus tuo opetukseen lisää konkretiaa ja valmistaa opiskelijoita työelämään soveltavan harjoitustyön kautta. Wapicen IoT-TICKET® -alusta otettiin käyttöön yliopiston opetuksessa viime syksynä ja yhteistyötä kehitetään edelleen seuraaville kurssitoteutuksille.

Palvelullistumisen ja digitalisaation yhdistelmä edellyttää tulevaisuuden osaajilta entistä monipuolisempaa osaamista. On hallittava teknologiat, mutta myös ymmärrettävä palvelukeskeistä logiikkaa ja digitalisaation mahdollistamia arvontuoton malleja – toimintaympäristön ymmärrystä unohtamatta.

Kestävää kehitystä ja digitalisoituvaa yhteiskuntaa palvelevassa LUT-yliopistossa työelämän vaatimukset tiedetään tarkasti.

“Esimerkiksi digitaalisen palvelutuotannon maisteriohjelmasta valmistuu diplomi-insinöörejä, jotka uudistavat palvelutuotantoa digitalisaation keinoin niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Koulutusohjelmassa on mahdollista syventyä tarkemmin teollisuuteen tai sote-alaan – tai vaikka molempiin. Opetuksessa painotetaan ratkaisukeskeistä lähestymistapaa ja teorian soveltamista myös käytännössä.” - Jouni Koivuniemi, ohjelmajohtaja, LUT-yliopisto

Tehtävänantona teollisen internetin sovellusidea

Wapice on ollut mukana suunnittelemassa LUT-yliopiston Teollinen internet ja tuotantotalouden sovellukset –kurssin sisältöä yhdessä kurssin vastuuopettajien kanssa. Opintojaksolla toteutetaan harjoitustyö, jossa opiskelijat saavat vapaasti ideoida teollisen internetin käyttökohteita. Ensimmäinen askel onkin tunnistaa jokin haaste, jonka ratkaisemisessa IoT-teknologiasta voisi olla apua. Valittu idea viedään käytäntöön IoT-TICKET® -alustalla, mihin opiskelijoilla on käytettävissä myös Wapicen tukea.

LUT University

Sovellusideoiden kehittelyssä vain mielikuvitus on rajana – syksyn kurssitoteutuksella ratkaisuja löydettiin esimerkiksi junien kalustonseurantaan, hoivakodin toiminnan kehittämiseen sekä kiertotalouden kaupankäyntiin. Avoimien datalähteiden avulla opiskelijat saivat myös datankäsittelyn käytännön harjoitusta.

Opiskelijoiden harjoitustyöt IoT-TICKET® -alustalla yllättivät positiivisesti, sillä monessa ryhmässä saatiin aikaan hyvinkin vakuuttavia ratkaisuja lyhyessä ajassa. Kurssipalautteessa opiskelijat arvostivat erityisesti alustan hyödyntämisen tuomaa konkretiaa sekä mahdollisuutta tutustua eri toimialojen IoT-sovelluksiin.

Jouni Koivuniemi, ohjelmajohtaja, LUT-yliopisto

Tehokkaampaa IoT-kehitystä low code -tekniikalla

Myös Wapice on ammentanut oppeja yhteistyöstä, sillä opiskelijat ovat erinomainen kohderyhmä nähdä IoT-TICKET® -alustan helppokäyttöisyys käytännössä. Alusta mahdollistaa käyttäjilleen tuottavuuden ja uusien liiketoimintaratkaisujen kehittämisen äärimmäisen nopeasti, jolloin kehityssykli ideasta käytäntöön lyhenee merkittävästi.

LUT University

“Low code –ajatukseen pohjaavan alustan kannalta helppokäyttöisyys on keskeinen asia ja opiskelijoilta saadaan tähän erinomaista palautetta. Kurssin pohjalta näkemys on, että pienellä koulutuksella ja avustuksella saadaan jo todella kattavia sovelluksia. Ilman valmiita sovellustyökaluja se ei olisi mahdollista.” - Joni Kontturi, Solution Consultant, Wapice


Yhteyshenkilöt:

  • Jouni Koivuniemi, Ohjelmajohtaja, LUT-yliopisto, jouni.koivuniemi@lut.fi
  • Joni Kontturi, Solution Consultant, Wapice, joni.kontturi@wapice.com

Kuvia: © Teemu L.