Tekoäly­avusteinen laadunvalvonta

Wapicen konenäköratkaisut laadun seurannassa soveltuvat monille materiaaleille ja tuotteille. Käyttämällä neuroverkkojen avulla toteutettua konenäköä voidaan saavuttaa tarkkaa laadunseurantaa tuotannossa tai huoltokohteissa.

Esimerkit

  • Sahat ja sahatavaran laadun seuranta
  • Tien pinnan vaurioanalyysi kamera-ajoneuvon ja GPS-tekniikan avulla
  • Elintarvikepakkausten ja etikettien automaattinen virheiden havaitseminen

Asiakasarvo

  • Konenäkö voidaan liittää myös muihin sensoritietoihin ja siten saadaan kattava tieto esimerkiksi tuotantoprosessin tilasta. Tällä voidaan lisätä järjestelmän tuottaman tiedon ymmärrettävyyttä ja lisätä ennakoitavuutta esimerkiksi ongelmatilanteisiin.
  • Automaattisella laadunseurannalla voidaan vähentää ihmiskontrollin tarvetta, jolloin resursseja vapautuu muuhun toimintaan.

Lisätietoa