Älykäs kiinteistönhallinta

Älykkäät kiinteistönhallintaratkaisut mahdollistavat talotekniikan ja sensoroinnin automatisoinnin ja seuraamisen. Tekoäly voidaan integroida olemassaoleviin laitteisiin ja siten saavuttaa kehittyneitä palveluita ja kulusäästöjä.

Konenäköratkaisuja voidaan soveltaa kiinteistönhallinnassa ihmismäärien tai muiden tunnistettavien kohteiden seurantaan esimerkiksi työmailla, kauppakeskukissa ja ravintoloissa. Automaattinen tieto tunnistettavista kohteista on sovellettavissa moniin kiinteistönhallinnan innovaatioihin tuoden lisäarvoa ja uusia tuotteita.

Esimerkit

  • Ilmastoinnin säätö henkilömäärän mukaan 
  • Älykäs huollon automatisointi 
  • Parkkipaikkojen seuranta konenäöllä 
  • Äänianalyysi kuluvissa laitteissa ennakoivan huollon tueksi
  • Ihmismassojen seuranta videoanalytiikan avulla (suunnat ja tiheydet)
  • Jonotunnistus tai käyttöaste  kaupoissa ja ravintoloissa 
  • Työturvallisuuden lisääminen aluevalvonnalla ja konenäöllä 

Asiakasarvo

  • Konenäköratkaisuja voidaan toteuttaa jo olemassaoleviin valvontajärjestelmiin ilman uusia laitteistoja.
  • Tieto ihmismääristä auttaa ymmärtämään kiinteistön käyttötapoja eri aikoina ja tieto voidaan yhdistää esimerkiksi talotekniikan ohjaukseen tarvekohtaisesti. Tarpeen mukainen talotekniikan ohjaus parantaa käyttäjien viihtyisyyttä ja auttaa kulujen optimoimisessa.
  • Monet huoltotoimenpiteet voidaan ennakoida paremmin, kun sensoridata tuodaan etäluettavaksi ja siihen liitetään analytiikka tueksi.

Lisätietoa