Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilulla etsitään tapoja kehittää asiakasyrityksen toimintaa, luonnollisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa. Uusien palvelukonseptien löytämisen lisäksi tärkeää on varmistaa niiden toteuttamiskelpoisuus. Ei siis rakenneta pilvilinnoja, vaan panostetaan sellaisiin ideoihin, joiden tiedetään olevan timanttisia.

Palvelut

  • Uusien palvelukonseptien kartoittaminen ja niiden toteuttamiskelpoisuuden validointi (fail fast).
  • Palvelukehitystyöpajat.
  • Innovoinnin ja nopean koemallintamisen (rapid prototyping) pikasprintti.
  • Suunnitteluapu IoT-TICKET® koekäyttöjakson läpiviennin tukena.

Takeaways

  • Palveluidean toteutuskelpoisuus ja hyödyllisyys voidaan validoida jo aikaisessa vaiheessa ilman kehityskustannuksia.
  • Auttaa asiakasta löytämään uusia palvelukonsepteja tai -kokonaisuuksia.
  • Selvitetään pohjinmainen ongelma tai tarve, joka pitää ratkaista ja mitä siihen vaaditaan. Ei rakastuta ratkaisuihin, eikä hoideta oireita.

Lisätietoa