Pilviauditoinnit

Tarjoamme useita erilaisia auditointi­ratkaisuja.

Arkkitehtuuriauditointi

Selvitämme tarkasti kuinka olemassa olevat palvelut ja komponentit järjestelmässäsi keskustelevat toisilleen ja kuinka kommunikoinnista voi tehdä entistä tehokkaampaa. Valitse oikeat työkalut laskentaan, integraatioihin, datan tallennukseen ja pilven hallintaan.

Tietoturva-auditoint

Mietitkö miten turvallinen pilviympäristösi on? Me arvioimme pilviympäristösi ja raportoimme ongelmakohdista sekä teemme ehdotuksen korjaustoimenpiteistä. Toimimme yhteistyössä palveluntarjoajiesi kanssa turvallisempien ratkaisujen tekemiseksi.

Optimointiauditoint

Optimointiauditointiin kuuluvat sekä palveluiden siirto pilveen että maksimaalisten tehojen irtipuristaminen valituista palveluista. Me varmistamme, että pilviympäristösi skaalautuu sekä vaaka- että pystysuuntaisesti ja pidämme huolta ympäristön tehokkaasta toiminnasta.

Kustannustehokkuusauditoint

Huonosti suunnitellut tai säädetyt ratkaisut voivat aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia ylläpidon ja käytön aikana. Pienennä kustannuksia ja paranna pilvipalveluidesi tehokkuutta valitsemalla kustannustehokkuus­auditointi.

Hybridiratkaisut

Hybridiratkaisuissa yhdistetään paikallisia, yksityisiä sekä julkisia pilviratkaisuja mahdollisimman joustavan kokonaisuuden saamiseksi. Siirrämme työkuormia yksityisen ja julkisen pilven välillä tarpeidesi ja kustannus­vaatimustesi mukaan. Näin voimme hyödyntää joustavuutta ja lukuisia vaihtoehtoja datan säilyttämiselle.

Ylläpitopalvelut

Siirry tekemisestä kohti palveluiden ostamista. Anna meidän huolehtia ylläpito- ja päivitysrutiineista, jolloin sinä voit keskittyä omaan liiketoimintaasi ja sen kehittämiseen ja jättää työkaluista huolehtimisen meille.

Tiedon hallinta

Koostuupa tietomääräsi sitten miljoonista tai miljardeista riveistä, meillä on tarvittava kokemus niiden hallitsemiseksi. Toimimme sekä relaatio- että NoSQL-tietokantojen kanssa ja varmistamme, että tieto­arkkitehtuurisi sekä tietovirtasi ovat kohdillaan.

Lisätietoa