Java-teknologiat

Useimmat Wapicen asiakkaista ovat valinneet Java-teknologioita pää- tai tukiteknologioikseen. Tästä syystä Wapicella on ollut mahdollisuus vaalia vahvaa Java-kulttuuria. Wapice on toimittanut lukuisia Java-pohjaisia ohjelmistokomponentteja pienistä työkaluista aina valtaviin globaalisti käytettyihin transaktiojärjestelmiin. Luonnollisesti Wapicella on osaaminen standardi-Javan lisäksi myös Enterprise Java -alustoihin.

Wapice käyttää Java-teknologiaa myös omassa tuotekehityksessään. Esimerkiksi etähallinnan ja myyntityökalujen Web-pohjaiset käyttöliittymät pohjautuvat Java-teknologiaan. Java EE (Enterprise Edition) on todistanut paikkansa erityisesti transaktiohallinnan ja business-logiikan saralla, missä tietoturva, suorituskyky ja laajennettavuus ovat arvossaan.

Me tarjoamme

  • Asiakaskohtaisia ratkaisuja, pienistä sovelluksista suuriin enterprise-luokan ratkaisuihin
  • Integrointia ERP- ja CRM-järjestelmille
  • Teknologiakonsultointia infrastruktuurin ja suorituskyvyn parantamiseksi
  • Ohjelmisto- ja järjestelmäkehitystä
  • Teknologia-arviointia
  • Java-teknologia: anna Wapicen hoitaa koko IT-järjestelmäprojektisi

Java logo

Java-kieli

Wapicen Java-osaamisen kulmakivi on vankka ymmärrys Java-ohjelmointikielestä ja sen ominaisuuksista.

Java EE logo

Java EE -teknologiat

Wapice toimittaa Java EE -teknologiaan pohjautuvia yritysohjelmistoratkaisuja. Java EE tarjoaa alustan ja toimintatavat luotettavien, skaalautuvien ja hajautettujen ohjelmistojen tuottamiseen. Wapice toimittaa komponentteja pohjautuen mm. EJB, JPA, JAX-WS, JAX-RS, JMS ja JCA-teknologioihin. Java EE-alustat, joista Wapicella on vankka osaaminen ja kokemus ovat WebSphere, WebLogic, JBoss ja GlassFish.

Spring logo

Spring

Wapice kehittää myös Spring-pohjaisia ratkaisuja. Spring-teknologialla on arvonsa yhdessä Java EE -teknologian kanssa. Monet nykyään Java EE -standardissa olevat ominaisuudet on kokeiltu ja jalostettu Spring-kirjastoissa.

Hadoop logo

Hadoop

Wapicella on vuosien kokemus Hadoop-teknologiasta. Jotkut Wapicen omat tuotteet hyödyntävät Hadoop Big Data -ominaisuuksia. Esimerkkinä: Wapice on kehittänyt datan analysointiratkaisuja teollisuuden prosessien mittadatamassojen analysointiin.