Linux-pohjaiset ratkaisut

Linux on avoimeen lähdekoodin perustuva käyttöjärjestelmä, jota käytetään palvelimissa, työpöytäympäristöissä sekä erilaisissa sulautetuissa laitteissa. Wapicella on pitkä historia ja vankka kokemus Linuxin käytöstä teollisuuden ratkaisuissa. Sulautetuissa järjestelmissä suuri osa suunnittelemistamme ja toteuttamistamme laitteista käyttää Linux-ydintä. Alla näet esimerkkejä tarjonnastamme.

Räätälöity IoT-alusta

Esineiden Internet (Internet of Things, IoT) sekä teollinen Internet ovat luoneet aivan uudenlaista kysyntää laitteille, jotka tarjoavat kattavat verkko-ominaisuudet, I/O-rajapinnat sekä erittäin matalan tehonkulutuksen. Mobiilisuorittimien kasvanut suorituskyky taas on mahdollistanut erittäin keveiden Linux-laitteiden valmistamisen, jotka pystyvät vastaamaan IoT-laitteiden moninaisiin vaatimuksiin. Wapicen IoT-Ticket ja WRM247 LTE tuotteet tarjoavat valmiita ratkaisuja IoT-sovelluksiin. Lisäksi räätälöidyt ratkaisut sekä konsultointi ovat mahdollisia. Lue lisää Wapicen IoT-Ticket and WRM247 LTE -tuotteista.

Reaaliaika-Linux

Linux-pohjaisten ratkaisujen käyttö ohjausjärjestelmissä on kasvussa, mikä on osaltaan lisännyt reaaliaikaominaisuuksien merkitystä myös Linux-sovelluksissa. Wapice voi tarjota tukea reaaliaikasovellusten toteutuksessa sekä käyttöönotossa (esimerkiksi RT_PREEMPT ja Xenomai). Tavallisia palveluita ovat esimerkiksi kokonaisten reaaliaika-Linux -järjestelmien toteutus, reaaliaikasuorituskyvyn validointi, latenssimittaukset, järjestelmän profilointi, ajurien optimointi sekä käyttöjärjestelmätason ongelmien selvitys.

Board Support Package

Board Support Package (BSP) tarkoittaa ohjelmistoalustaa, joka kattaa koko sulautetun laitteen ensimmäisestä esilataajasta toimivaan Linux ohjelmointiympäristöön. Wapice voi toteuttaa BSP-kerroksen asiakkaan, kolmannen osapuolen sekä Wapicen suunnittelemille laitteille.

Laiteajurikehitys

Wapice tarjoaa Linux-laiteajurikehitystä kaikkiin asiakkaan tarpeisiin. Ajurit voidaan toteuttaa kaikille oheislaitteille tai ainoastaan asiakkaan tarpeen mukaan. Linux-ytimen kattavia sisäisiä ohjelmistokehyksiä käytetään uusien ajurien kehityksessä. Tavallisia palveluita on esimerkiksi uusien ajurien kehittäminen, asiakaskohtaiset räätälöinnit sekä ajurien optimointi.

Suorituskykyoptimointi

Yleiskäyttöisiä Linux-järjestelmiä ei yleensä ole optimoitu nopeuden, suorituskyvyn, muistin käytön tai reaaliaikaominaisuuksien suhteen. Wapicella on paljon kokemusta Linux-järjestelmien eri osa-alueiden optimoinnista vastaamaan myös kaikkein vaativimpiin asiakkaan vaatimuksiin.

Design of high-performance CAN driver architecture for embedded Linux, 13th international CAN Conference, CAN in Automation GmbH, 2012

Moniydinjärjestelmät

Reaaliaika-, suorituskyky- sekä liitettävyysvaatimukset kasvavat nykyisissä ohjausjärjestelmissä jatkuvasti. Linuxin käyttö toisaalta mahdollistaa pääsyn lukemattomiin valmiisiin kirjastoihin sekä liitettävyyskomponentteihin, mutta toisaalta asettaa haasteita kovien reaaliaikavaatimusten toteuttamiseen. Siruvalmistajat ovat alkaneet toteuttaa edistyneitä moniydinjärjestelmiä, jotka paketoivat samaan koteloon tehokkaan mobiilisuorittimen sekä FPGA-piirin. Nämä alustat mahdollistavat edistyneiden asymmetristen moniprosessointijärjestelmien toteutuksen, jotka taas mahdollistavat myös kovien reaaliaikavaatimusten saavuttamisen.

Wapice & linux graphic

Avoin lähdekoodi ja lisenssit

Linux-ydin ja varusohjelmat on lisensoitu avoimen lähdekoodin lisensseillä. Tämä tarjoaa joustavia kehitysmahdollisuuksia sekä kattavan tuen OSC-yhteisöstä. Oikealla suunnittelulla asiakkaan ohjelmisto voidaan rakentaa siten, että mitään salaista osaa ei tarvitse julkaista. Wapicella on kattavasti tietoa erilaisista avoimen lähdekoodin lisensseistä ja siitä miten niitä kannattaa teollisuudessa hyödyntää.

Wapice on Validos-järjeston perustajajäsen. Validoksen tarkoitus on arvioida avoimen lähdekoodin ohjelmistojen soveltuvuutta osana kaupallisia ohjelmistoprojekteja.

Toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallinen turvallisuus on tärkeä osa monia teollisuusjärjestelmiä, mutta se asettaa haasteita erityisesti Linuxin yhteydessä. Toiminnallinen turvallisuus voidaan kuitenkin toteuttaa Linuxilla käyttäen tarkkaa kehitysprosessia sekä eristämällä turvallisuusprosessit Linux-prosesseista. Modernit moniytimiset System on Chip (SoC) -piirit tarjoavat tähän mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Sovelluskehitys

Matalan tason Linux-kehityksen lisäksi Wapice tarjoaa myös huippuluokan sovelluskehitystä kaikenlaisiin Linux-järjestelmiin alkaen reaaliaikajärjestelmistä päättyen ERP-tason liiketoimintajärjestelmiin.

Yocto Project –järjestelmäkehitystyökalut

Yocto Project on ohjelmistokehyksen kaltainen ympäristö, jolla voidaan automatisoida sulautetun Linux-järjestelmän kustomointi ja rakentaminen. Yocto Project on muodostunut teollisuudessa merkittävimmäksi järjestelmäkehitystyökaluksi. Wapice tarjoaa Yocto-kehitystä kaikenlaisiin asiakastarpeisiin. Lisäksi Wapicella on kokemusta muistakin järjestelmäkehitystyökaluista, kuten buildroot:sta.

Tietoturvallisuus

IoT-ilmiö lisää jatkuvasti tarvetta sulautettujen laitteiden verkko-ominaisuuksille. Tämä tuo samalla tietoturvallisuusasiat yhä useampaan laitteeseen. Wapice noudattaa tarkkaa kehitysprosessia (Security Development Lifecycle, SDL) varmistaakseen, että tiukimmatkin tietoturvallisuusvaatimukset täyttyvät.